Sluiten

Zoeken in de website

Veelgestelde vragen

Biedt de wetgeving voldoende ruimte om Leren met Ouders op een goede manier aan te bieden binnen mijn school?
Ja, er zijn geen belemmeringen in de wet. In de 9e voortgangsrapportage passend onderwijs d.d. 22 juni 2016 doet Staatssecretaris Sander Dekker de uitspraak dat “Samen met de ontwikkelaars is geconcludeerd dat Leren met Ouders momenteel al mogelijk is.” Er zijn derhalve geen wettelijke belemmeringen om “ouders op vrijwillige basis hun kind te laten begeleiden, tijdens lesuren of na schooltijd”. Sterker nog, in de Tweede Kamer is men zeer enthousiast over het initiatief. 

Hoe staat de Onderwijsinspectie hier tegenover?
De Onderwijsinspectie was aanvankelijk zeer kritisch. Echter, na een schoolbezoek heeft men zich positief uitgesproken. De inspectie staat positief tegenover toenemende differentiatie en vormen van gepersonaliseerd leren.

Hoe staat de AOB hier tegenover?
Tot op heden niet positief. Voorzitter Liesbeth Verheggen is erg kritisch en zegt: “Laat het didactische over aan de bevoegde docent”. In onze visie komt de docent op deze manier juist erg in zijn kracht te staan.

Zorgt Leren met Ouders niet voor extra werkdruk voor mijn leraren?
Integendeel. Alleen in de opstartfase zal het de leraar meer werk kosten, daarna zal hij worden ontlast omdat ouders een aantal tijdrovende taken van hem of haar overnemen.

Moeten de ouders niet hoger opgeleid zijn om dit te kunnen?
Nee, dat is niet per se nodig. Als ze gemotiveerd zijn en goed worden begeleid kan elke ouder zijn of haar kind begeleiden.

Zorgt deze aanpak niet voor een groter verschil in ontwikkeling tussen kinderen van hoger opgeleide ouders t.o.v. lager opgeleide ouders?
Integendeel Leren met Ouders stelt ouders in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan het onderwijsleerproces van hun eigen kind. Elke ouder heeft de mogelijkheid om deel te nemen, ongeacht zijn of haar opleidingsniveau. Wel zal de ouder worden gescreend op geschiktheid.

Krijgen mijn leraren niet het gevoel dat ouders op hun stoel gaan zitten?
Een dergelijk gevoel is voorstelbaar. We hebben echter gemerkt dat dit gevoel snel verdwijnt wanneer we met leraren de dialoog aangaan. Ook zullen ze, na de nodige ervaring te hebben opgedaan, bijvoorbeeld na een pilot, merken dat ze vanuit hun professionaliteit een impuls kunnen geven aan de kwaliteit van het onderwijs.

Leidt de aanpak niet tot meer conflicten met ouders, aangezien ze zich meer kunnen gaan bemoeien met de manier waarop we de kinderen lesgeven?
Belangrijk hierin is te beseffen dat het voor ouders juist frustrerend kan zijn wanneer zij hun kinderen niet voldoende kunnen begeleiden. Als ze wel hun kind kunnen begeleiden, is het zaak de onderlinge verwachtingen goed uit te spreken. Daarvoor is de screening. Als hieruit blijkt dat deelname niet ten goede komt van de leerling, ben je wel al tot een constructief en gelijkwaardig gesprek gekomen. Onze ervaringen tot nu toe zijn in ieder geval heel positief.

Waaruit blijkt dat Leren met Ouders effectief is?
Het succes van Leren met Ouders wordt nu gemeten aan de hand van de CITO-toets, waarbij we al 40% resultaatverbetering hebben geconstateerd. Samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau werkt CPS aan een meetinstrument om de schoolresultaten én het welbevinden van de kinderen te meten.