Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken
Werkmap Fonemisch bewustzijn

Werkmap Fonemisch bewustzijn

Aan de slag met klanken en letters in groep 1 en 2

Bestelnummer:
32358
Onderwijssoort:
primair onderwijs
Auteur(s):
Susanne Huijbregts, Mariët Förrer en Monica de Wit
Uitgever/Jaar:
CPS Uitgeverij, herziening eind 2017
Materiaal:
ringband, 295 p.
ISBN:
9789065085986
Plaats in winkelmand € 99,95

Met deze werkmap kunnen leerkrachten gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2. Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3.

Taalonderwijs groep 1 en 2

De Werkmap Fonemisch bewustzijn vormt een vrijwel complete leerlijn voor het taalonderwijs in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Niet voor elk domein (mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid en taal beschouwing) is informatie en materiaal in deze werkmap opgenomen, maar met aanvullende activiteiten -die in de praktijk elke kleuterleerkracht aanbiedt- voldoet u geheel aan alle beheersingsdoelen die zijn uitgewerkt door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Opbouw van de werkmap

Omdat fonemisch bewustzijn zich niet vanzelf ontwikkelt, is het belangrijk dat leerkrachten van groep 1 en 2 veel activiteiten doen met letters en klanken. De werkmap biedt daarvoor talloze suggesties.

Verder vindt u in de werkmap, naast een beknopt theoretisch kader, een overzicht van relevante vaardigheden die zijn uitgewerkt in gevarieerde activiteiten. Daarnaast geeft de map aanwijzingen voor een didactische aanpak en voor de planning en de organisatie van de activiteiten. Scholen die de map gebruiken, waarderen met name het praktische karakter van de map. Bovendien constateren zij dat niet alleen het fonemisch bewustzijn en de letterkennis van leerlingen van groep 1 en 2 toenemen, maar ook dat de leesresultaten in groep 3 verbeteren.

Licht herziene versie

Eind 2017 is de werkmap geactualiseerd en aangevuld met twee nieuwe bijlagen: Inhoudskaart PO Taal en instructieaspecten vaardigheden fonemisch bewustzijn.

De eerste versie van de werkmap verscheen in 2001, met een herziening in 2008. In 2011 heeft de werkmap een nieuw, fris uiterlijk gekregen en is het theoretisch deel geactualiseerd. In de herziening van 2013 vindt u bovendien:

Zichtexemplaar

Het is niet mogelijk een zichtexemplaar aan te vragen van dit product. U kunt een goede indruk krijgen van de werkmap door dit document te downloaden: voorbeeldpagina’s Werkmap Fonemisch bewustzijn (met onder andere de inhoudsopgave, het voorwoord en het overzicht van activiteiten).

Werkmap Gecijferd bewustzijn

De opzet van de Werkmap Gecijferd bewustzijn is gelijk aan die van de Werkmap Fonemisch bewustzijn. De inhoud en activiteiten hebben betrekking op (voorbereidend) rekenen met kleuters.

Sets

We hebben een aantal sets voor u samengesteld, met speciale setprijzen. Klik op de link voor meer informatie en bestellen:

Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product
Plaats een reactie
Plaats een review
Kalender (dd-mm-jjjj)