CPS Academie

 1. 09 sep
  Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

  Als taalcoördinator ontwikkel je in opdracht van de schoolleiding het taalbeleid op je school en zorg je voor het realiseren ervan. Leer in deze module van de opleiding Taalcoördinator onder meer waar je dan moet beginnen en hoe je een taalbeleidsplan ontwikkelt en uitwerkt waarvoor draagvlak is.

 2. 09 sep
  Leerlingen motiveren

  Hoe kun je zelf zorgen voor gemotiveerde leerlingen in je klas? In deze tweedaagse training krijg je niet alleen theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van de leeromgeving hierop, maar ook praktische handvatten om je leerlingen te motiveren.

 3. 09 sep
  De mentor als coach

  Leer als mentor je leerlingen coachen in plaats van sturen. Zorg zo dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Begrijp het puberbrein en motiveer leerlingen met de juiste kennis, mindset, coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken.

 4. 10 sep
  Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

  Je wilt dat je vaksectie een team vormt dat effectief samenwerkt aan onderwijskundige ontwikkelingen en de doelen van je school. In deze driedaagse training leer je zodanig leidinggeven dat de leden van je vaksectie eigenaarschap tonen en jullie samen de doelen bereiken. Naast deze drie dagen vindt er ook een individueel online coachgesprek in afstemming met de trainer. 

 5. 11 sep
  7 habits voor leidinggevenden

  Leer nog beter leiding geven aan de ontwikkelingen in je school met de 7 gewoonten van Covey. Bereik de resultaten die je wilt bereiken door het beste uit jezelf en je team te halen.

 6. 12 sep
  Opleiding taal-leesspecialist, module groep 3-8

  Leer de taalontwikkeling van kinderen in de midden- en bovenbouw doelgericht en planmatig te stimuleren in deze vierdaagse module. Aan bod komen onder meer thematisch begrijpend en technisch lezen, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en formatief evalueren.

 7. 16 sep
  Actief met woordenschat bij de moderne vreemde talen

  Hoe zorg je bij leerlingen voor de gewenste woordenschat zonder de vele vocabulairetoetsen en schriftelijke overhoringen van voorheen? Op welke manier zet je breindidactiek, activerende werkvormen en digitale tools hierbij in?

 8. 16 sep
  Onderwijskundig leiderschap

  Goed onderwijs vraagt leiderschap. Hoe zorg je als schoolleider of andere leidinggevende op ontspannen en effectieve wijze dat iedereen in je school zo goed mogelijk bijdraagt aan de kwaliteit van je school? Hoe creëer je ruimte voor je medewerkers en teams om gedeeld leiderschap op te pakken?

 9. 16 sep
  Opleiding Basisvaardigheden middenmanagement in het onderwijs

  Ben je teamleider of afdelingsleider, coördinator of leraar met leidinggevende ambitie en wil jij je verder ontwikkelen in een leidinggevende functie? Met deze opleiding krijg je de kennis en vaardigheden waarmee je je ontwikkelt tot professioneel leidinggevende in het onderwijs.

 10. 17 sep
  Teamcoaching in het onderwijs

  Goed leidinggeven aan je team vraagt duidelijk leiderschap, minder managen en meer coachen. Hoe leg je meer eigenaarschap bij je team zonder grip te verliezen? In deze training leer je teamprocessen te beïnvloeden en je team te sturen door los te laten.

 11. 17 sep
  Mondelinge taalvaardigheid met Oracy

  Leer je leerlingen effectiever communiceren door ze tijdens de lessen te laten oefenen met de vele aspecten van mondelinge taalvaardigheid. Zo leren ze bijvoorbeeld beter uit te leggen wat ze niet begrijpen, goed naar elkaar te luisteren en voor zichzelf op te komen.

 12. 17 sep
  Levende kwaliteitszorg – zorgen voor kwaliteit in school

  In deze training leer je voor jouw school een praktisch en effectief kwaliteitsbeleidsplan te maken met behulp van het CPS-model Levende kwaliteitszorg. Je oefent met het voeren van de ontwikkelingsgerichte dialoog en leert gebruikmaken van de vele toepassingsmogelijkheden van het model.

 13. 18 sep
  Effectieve rekenlessen voor redactiesommen

  Veel leerlingen hebben moeite met redactiesommen. En dat terwijl veel rekenopgaven tegenwoordig verpakt zijn in dit soort verhaaltjessommen. Op welke manier leer je ze de vaardigheden die ze voor deze talige sommen nodig hebben? En hoe ontwerp je een effectieve rekenles hiervoor?

 14. 18 sep
  Kritisch leren denken bij Nederlands

  Kritisch denken is nodig om stof echt te begrijpen en goed te verwoorden, om inhoudelijk en taalkundig correcte antwoorden te kunnen geven. Dat is belangrijk bij de nieuwe vraagtypen van het eindexamen Nederlands. Leer je leerlingen daarom systematisch en kritisch informatie te doorgronden en functioneel te argumenteren.

 15. 18 sep
  Klassenmanagement: de zes rollen in de praktijk

  Zorg met de zes rollen van de leraar voor een betere en effectievere sfeer in de klas en prettiger lesgeven. Leer in anderhalve dag de aandacht beter vast te houden, negatieve patronen te doorbreken en doelmatiger te communiceren met leerlingen.

 16. 19 sep
  7 habits 4.0 voor LiM-scholen

  Deze training is alleen bedoeld voor scholen die bezig zijn met het Leader in Me-proces (LiM). Vergroot je effectiviteit met een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit: de 7 gewoonten van Stephen Covey.

 17. 19 sep
  Burgerschapsonderwijs vormgeven binnen je school

  Je vindt burgerschapsonderwijs belangrijk en wilt het op jouw school doelgericht en samenhangend vormgeven. Deze training helpt je bij het vormen van de schoolvisie hierop, het beleid erbij en het opstellen en uitvoeren van een actieplan.

 18. 19 sep
  Opleiding tot schoolcoach, module 1

  Leer leerkrachten en docenten van jouw school professioneel te coachen. Krijg inzicht in de rol die je kunt hebben in het nog beter functioneren en het welzijn van collega’s. Leer hoe jij hun gewenste gedragsverandering kunt begeleiden.

 19. 20 sep
  Sterke rekenaars begeleiden en motiveren

  Je wilt ook sterke rekenaars optimaal begeleiden. Zorgen dat ze zo veel mogelijk leren en gemotiveerd blijven. Leer meer over verschillende soorten sterke rekenaars en hoe je die het beste onderwijs biedt.

 20. 20 sep
  Ouderbetrokkenheid versterken - voor schoolleiders po

  Leer de samenwerking tussen jouw school en ouders op een unieke wijze te versterken met ouderbetrokkenheid 3.0. Leerlingen functioneren en presteren tenslotte nog beter als hun ouders en de school goed samenwerken.

 21. 20 sep
  Opleiding tot schoolcoach, module 2

  Leer als docentcoach of leerkrachtcoach nog beter je collega’s in het onderwijs te coachen. Op onbewuste overtuigingen, op specifieke doelgroepen en met de zes rollen van de leraar. Deze module is een verdieping van en vervolg op module 1 van de opleiding tot coach.

 22. 23 sep
  Examentraining Nederlands vmbo voor docenten

  Bereid als docent je leerlingen zo goed mogelijk voor op het Nederlands examen. Help ze de verschillende onderdelen van het examen  (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 23. 25 sep
  Opleiding taal-leesspecialist, module groep 1-3

  Leer de taalontwikkeling van jonge kinderen doelgericht en planmatig te stimuleren in deze driedaagse module. Door binnen de context van spel en speelse activiteiten meer taal aan te bieden en uit te lokken.

 24. 25 sep
  Opleiding tot schoolcoach, module 3

  Word een breed inzetbare leerkracht- en docentcoach. Deze module bouwt voort op modules 1 en 2 en zet meer in op je persoonlijke ontwikkeling tot allround onderwijscoach.

 25. 25 sep
  Opleiding taal-leesspecialist groep 1-8

  Leer de taalontwikkeling van kinderen doelgericht en planmatig te stimuleren. Leer meer taal aan te bieden en uit te lokken tijdens speelse activiteiten en door taalonderwijs en begrijpend lezen te integreren. Word bovendien een vraagbaak voor je collega’s.

 26. 25 sep
  Masterclasses professioneel handelen vanuit inspiratie

  Neem de tijd om samen met andere onderwijsprofessionals te reflecteren op je professioneel handelen. Vier avonden om aan de hand van inspirerende literatuur na te denken, uit te wisselen en je handelen effectiever te maken.

 27. 26 sep
  Ontwikkel je vaardigheden als startende mentor

  Ben je nog niet lang mentor? Dan wil je graag de basisvaardigheden leren die een mentor nodig heeft. In deze training krijg je de tips en tools waarmee je als mentor je taak effectief oppakt en deze leuk maakt en houdt.

 28. 26 sep
  Werken aan gelijke kansen in het onderwijs

  Je wilt al je leerlingen zo veel mogelijk laten leren en iedereen gelijke kansen daartoe bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe bereik je ook leerlingen waarmee je nu minder contact of verbinding hebt? Op welke manier zorg je dat ook zij hoge verwachtingen voelen en willen en kunnen waarmaken?

 29. 26 sep
  Masterclass coachend leidinggeven voor schoolleiders

  Als schoolleider of teamleider wil je je leraren en team zo goed mogelijk begeleiden. Dat doe je door eigenaarschap en zelfregulatie te stimuleren en door een lerende cultuur te creëren. Daarin ontwikkelen medewerkers zich op basis van vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid en worden schooldoelen behaald.

 30. 30 sep
  Examentraining exacte vakken voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen van een exact vak. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 31. 30 sep
  Slimmer organiseren van je peuter- en kleutergroep

  Wil jij aangename schooldagen met je peuters of kleuters én ze zo veel mogelijk laten leren op een prettige manier? Zorg dan voor effectief groepsmanagement: structuur, werken in kleine en grotere groepen, actieve spelbegeleiding, zelfsturing en veel meer. 32. 30 sep
  Pedagogisch coachen

  Coach je leerlingen zodanig dat ze zelf gemotiveerd aan het werk gaan. Met effectief pedagogisch coachen stimuleer je het ontwikkelen van eigenaarschap, emotionele zelfregulatie, executieve functies en zelfregulerende leerstrategieën.

 33. 01 okt
  Examentraining moderne vreemde talen voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het MVT-examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 34. 02 okt
  Examentraining mens- en maatschappijvakken voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen van een mens- en maatschappijvak. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 35. 03 okt
  Inspiratiedag Formatief handelen in de les

  Tijdens deze inspiratiedag staat het toepassen van formatief handelen in jouw lessen centraal. In ontwerpateliers zoeken we vakgericht aan de hand van voorbeelden naar mogelijkheden om je lessen formatief te maken, waarna je op basis van dit inzicht kiest bij welk onderdeel van de formatieve cyclus je in de middagworkshop nog verdieping kunt gebruiken. Aan het eind van de dag ga je geïnspireerd, met praktische ideeën en een lesontwerp naar huis.

 36. 04 okt
  7 habits 4.0

  Vergroot je effectiviteit met de 7 habits of 7 gewoonten van Stephen Covey. Ervaar de principes achter dit veel toegepaste concept voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit tijdens deze tweedaagse training.

 37. 04 okt
  Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  Objectiever en professioneler lessen en leraren beoordelen aan de hand van de zes rollen van de leraar. Vergroot je waarnemingskwaliteiten en beoordelingsvermogen en voer effectievere gesprekken.

 38. 04 okt
  Zelfregulerend leren met executieve functies

  Door de executieve functies van leerlingen te trainen en te versterken, kunnen zij zichzelf beter aansturen en succesvoller zijn in leren. Hoe stimuleer je die zelfregulerende vaardigheden als docent?

 39. 08 okt
  Examentraining Nederlands havo/vwo voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het Nederlands examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 40. 08 okt
  Gamificatie in de les

  Met gamificatie pas je spelelementen toe in de les, met en zonder ICT. Je leerlingen worden er actiever en daarmee gemotiveerder door. Gamificatie biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie.

 41. 09 okt
  Examentraining moderne vreemde talen voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op het MVT-examen leesvaardigheid. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

 42. 09 okt
  Examentraining Spaans

  Bereid als docent je leerlingen zo goed mogelijk voor op het eindexamen Spaans. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 43. 09 okt
  Spel en spelcoaching van het jonge kind

  Kinderen maken vanaf hun geboorte tot ongeveer hun zevende jaar een spectaculaire ontwikkeling door. Hun hersenen zijn enorm ontvankelijk voor het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Door lerend spelen en spelend leren ontdekken ze voortdurend en in snel tempo nieuwe dingen. Deze belangrijke ontwikkelfase van lerend spelen vormt de kurk waarop het schoolse leren kan drijven.

 44. 10 okt
  Differentiëren is te leren!

  Differentiëren in het onderwijs is makkelijker dan je denkt. In deze training krijg je theorie, werkvormen en ICT-tools en oefen je hiermee. Na afloop kun jij doelmatig differentiëren in je lessen.

 45. 14 okt
  Taal, tienerbrein, leren en lesgeven

  Door kennis van het tienerbrein leer je hoe je de ontwikkeling daarvan stimuleert. Pas breinprincipes en breindidactiek toe in je lessen en help je leerlingen bij hun taalontwikkeling en leren in zijn algemeenheid.

 46. 14 okt
  Feedback in de les

  Feedback is essentieel voor het leren van leerlingen. Je geeft het waarschijnlijk al veel, maar niet alle leerlingen doen daar wat mee. In deze training leer je hoe je kunt zorgen voor effectieve feedback en hoe je dat organiseert in de les.

 47. 15 okt
  Toetsconstructie

  Toetsing is een ambacht. Je hebt allereerst kennis nodig over de eisen aan een toets, over matrijzen en taxonomieën om toetsen goed te kunnen samenstellen en beoordelen. Oefenen hiermee zorgt vervolgens voor de vaardigheden die je nodig hebt voor goede toetsing.

 48. 17 okt
  Passende perspectieven voor specifieke onderwijsbehoeften

  Je wilt alle leerlingen helpen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ook degenen met specifieke onderwijsbehoeften. Leer gerichte keuzes te maken in onderwijsdoelen en lesactiviteiten en werken met aangepaste leerlijnen taal en rekenen.

 49. 17 okt
  Dyslexiespecialist voortgezet onderwijs - online

  Gedurende vijf middagen doe je veel theoretische en praktische kennis op over dyslexie en de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Je leert onder meer leesproblemen en spellingproblemen te signaleren en leerlingen hier beter bij te begeleiden.

 50. 04 nov
  Executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen

  Executieve functies hebben kinderen nodig om goed te kunnen leren. Ze zorgen er onder meer voor dat kinderen de aandacht vast kunnen houden en prikkels kunnen onderdrukken. In deze training leer je hoe je de executieve vaardigheden bij jonge kinderen stimuleert. 

 51. 04 nov
  Vakdidactisch coachen

  Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen gemotiveerd aan het werk willen? Dat ze zelf actief aan de slag gaan om hun leerdoelen te behalen? Met vakdidactisch coachen motiveer je je leerlingen; je versterkt hun zelfsturing met metacognitieve leerstrategieën.

 52. 05 nov
  7 habits 4.0 voor LiM-scholen

  Deze training is alleen bedoeld voor scholen die bezig zijn met het Leader in Me-proces (LiM). Vergroot je effectiviteit met een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit: de 7 gewoonten van Stephen Covey.

 53. 05 nov
  Persoonlijk leiderschap

  Je krijgt meer inzicht in wie je bent als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in je school. Vanuit zelfreflectie verwerf je kennis en vaardigheden om nog beter leiding te geven aan je eigen ontwikkeling en die van anderen in je organisatie.

 54. 06 nov
  Basistraining 7 gewoonten in het onderwijs - Online

  Kennismaking met de 7 habits of 7 gewoonten van Stephen Covey. Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 55. 07 nov
  Activerende werkvormen en ICT in het talenonderwijs

  Je wilt leerlingen actiever betrekken bij de les Nederlands of een moderne vreemde taal. In deze training leer je welke werkvormen en ICT-tools je hoe kunt toepassen bij de verschillende vaardigheden zoals luisteren en schrijven.

 56. 08 nov
  Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

  Je wilt leerlingen actiever betrekken bij je lessen. In deze training leer je welke werkvormen en ICT-tools je hoe kunt toepassen voor meer variatie en motivatie in de lessen van exacte vakken.

 57. 08 nov
  Begrijpend luisteren - begrijpend lezen: een doorgaande lijn

  Je wilt het begrijpend leesonderwijs verbeteren. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten leer je hoe je dit in de praktijk kunt doen zonder een nieuwe methode te hoeven aanschaffen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leesstrategieën en referentieniveaus.

 58. 11 nov
  Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

  Als taalcoördinator ben jij de expert op het gebied van taalbewust lesgeven. In deze module leer je meer over hoe je de taalontwikkeling van leerlingen stimuleert en collega’s daarbij coacht. Met onder andere vele taalrijke werkvormen voor taalbewuste vaklessen. 59. 13 nov
  Examentraining exacte vakken voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen van een exact vak. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 60. 14 nov
  Beter begrijpend lezen bij alle vakken

  Beter begrijpend lezen maakt beter leren mogelijk. Leer hoe je je leerlingen helpt om vakteksten te doorgronden en beter en meer te leren.

 61. 15 nov
  4e NATIONAAL CONGRES ZELFREGULEREND LEREN: De stem van de leerling

  Zelfregulerend leren is een belangrijk thema in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin leerlingen hun eigen leren, gedachten en gedrag zelf kunnen reguleren een belangrijke voorspeller is voor het ontwikkelen van veerkracht, van mentaal welbevinden en niet te vergeten studiesucces. Ook draagt zelfregulerend leren bij aan een grotere betrokkenheid en motivatie van de leerling. Maar hoe kun je leerlingen leren om zelfstandig hun leerproces te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren?

 62. 18 nov
  7 habits in 7 hours

  Kennismaking met de 7 habits of 7 gewoonten van Stephen Covey. Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 63. 18 nov
  Formatief handelen in de les

  Formatief handelen helpt om meer zicht te krijgen op de voortgang van je leerlingen. Op basis hiervan kunnen jij en zij betere beslissingen nemen over het vervolg van het leerproces. Met formatief handelen zorg je voor meer eigenaarschap bij leerlingen, hogere motivatie en betere resultaten.

 64. 19 nov
  Examentraining moderne vreemde talen voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het MVT-examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 65. 20 nov
  Doelgericht werken met leerlijnen

  Leer goede keuzes te maken in het aanbod en de didactiek voor taal en rekenen. Inzicht in de doorlopende leerlijnen en de passende perspectieven helpt jou en je school hierbij.

 66. 20 nov
  Opleiding tot schoolcoach, module 1

  Leer leerkrachten en docenten van jouw school professioneel te coachen. Krijg inzicht in de rol die je kunt hebben in het nog beter functioneren en het welzijn van collega’s. Leer hoe jij hun gewenste gedragsverandering kunt begeleiden.

 67. 20 nov
  Toetsbeleidsplan in een middag

  Met behulp van een format voor het toetsbeleidsplan krijg je zelf grip en geef je de secties en docenten houvast op het gebied van toetsing in je school.

 68. 21 nov
  Onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  Als schoolleider of intern begeleider wil je jonge kinderen op jouw school zo goed mogelijk onderwijs bieden. In deze training krijg je handvatten voor een effectieve visie hierop. Ook leer je leerkrachten van groep 1 en 2 beter te begeleiden en monitoren. Door ze bijvoorbeeld de juiste vragen te stellen stimuleer je ze doelbewuster te handelen.

 69. 22 nov
  Werken met fonemisch bewustzijn

  Uit onderzoek is gebleken dat fonemisch bewustzijn een leerwinst van +5 maanden oplevert voor basisschoolleerlingen. Leer in deze training hoe je fonemisch bewustzijn doelgericht, systematisch en planmatig aanbiedt op jouw school.

 70. 22 nov
  Leidinggeven aan leren in het onderwijs

  Je wilt van je school een professionele leergemeenschap maken, een lerende organisatie. Leraren en hun teams wil je stimuleren om te leren en zich verder professioneel te ontwikkelen. In deze training leer je hoe, onder meer door een goed strategisch scholingsplan op te stellen.

 71. 26 nov
  Timemanagement volgens Covey in het onderwijs

  Timemanagement in het onderwijs. Ervaar minder werkdruk, werk effectiever en met meer plezier, energie en focus door toepassing van The 5 choices. Leer beter prioriteiten te stellen, te plannen en te focussen op de belangrijke zaken.

 72. 26 nov
  Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?

  Je wilt een taalbeleidsplan opstellen, maar kunt daarbij wel wat hulp gebruiken. Wat moet erin? Hoe krijg je je collega's mee? Hoe zorg je dat het plan ook uitgevoerd wordt en niet in de la belandt?

 73. 26 nov
  Projectmanagement in het onderwijs

  Er zijn zo veel taken en plannen om het onderwijs op jouw school te verbeteren en de vertragingen in het onderwijs in te lopen. Goed projectmanagement helpt je de beste resultaten te halen uit al die plannen die mede door NPO-gelden mogelijk zijn geworden.

 74. 02 dec
  Examentraining Nederlands havo/vwo vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op de verschillende onderdelen van het examen Nederlands. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor Nederlands.

 75. 03 dec
  Examentraining mens- en maatschappijvakken voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op het examen van een mens- en maatschappijvak. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor M&M-vakken.

 76. 03 dec
  Examentraining Nederlands vmbo voor docenten

  Bereid als docent je leerlingen zo goed mogelijk voor op het Nederlands examen. Help ze de verschillende onderdelen van het examen  (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 77. 04 dec
  Opleiding de leercoach: leerlingen coachen bij zelfregulerend leren

  Tijdens deze opleiding leer je als leercoach hoe je leerlingen of studenten stimuleert om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. Je begeleidt ze bij het ontwikkelen van zelfregulerend leren met o.a. zelregulerende leerstrategieën (executieve functies). 

 78. 10 dec
  Examentraining exacte vakken voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op het examen van een exact vak. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor exacte vakken.

 79. 10 dec
  Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

  Als taalcoördinator ontwikkel je in opdracht van de schoolleiding het taalbeleid op je school en zorg je voor het realiseren ervan. Leer in deze module van de opleiding Taalcoördinator onder meer waar je dan moet beginnen en hoe je een taalbeleidsplan ontwikkelt en uitwerkt waarvoor draagvlak is.

 80. 11 dec
  Examentraining Nederlands vmbo voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op de verschillende onderdelen van het examen Nederlands. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor Nederlands.

 81. 13 jan
  Beter leren door te schrijven bij alle vakken

  Je wilt dat je leerlingen de schrijfopdrachten binnen jouw vak beter uitvoeren. Terwijl ze dat leren, nemen ze bovendien de lesstof actiever tot zich en ontwikkelen ze zich tot betere schrijvers. Ontdek hoe je dit bereikt door schrijfonderwijs te integreren in jouw vak.

 82. 17 jan
  7 habits 4.0 voor LiM-scholen

  Deze training is alleen bedoeld voor scholen die bezig zijn met het Leader in Me-proces (LiM). Vergroot je effectiviteit met een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit: de 7 gewoonten van Stephen Covey.

 83. 21 jan
  Examentraining mens- en maatschappijvakken voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen van een mens- en maatschappijvak. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 84. 29 jan
  Inspiratiedag Denken activeren in de klas

  Tijdens deze inspiratiedag volg je, onder leiding van CPS-experts, plenaire lezingen en neem je deel aan een proeverij van workshops en ontwerpateliers. Je komt meer te weten over de rol van denken in het leerproces en aan het eind van de dag heb je praktische ideeën en een concreet lesontwerp om in je les het denken te activeren.

 85. 30 jan
  Examentraining moderne vreemde talen voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het MVT-examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 86. 07 feb
  Examentraining Nederlands havo/vwo voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het Nederlands examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 87. 10 feb
  Examentraining exacte vakken voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen van een exact vak. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 88. 03 mrt
  Examentraining Nederlands vmbo voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op de verschillende onderdelen van het examen Nederlands. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor Nederlands.

 89. 05 mrt
  Examentraining mens- en maatschappijvakken voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen van een mens- en maatschappijvak. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 90. 06 mrt
  Examentraining moderne vreemde talen voor docenten

  Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het MVT-examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

 91. 10 mrt
  Examentraining Nederlands havo/vwo vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op de verschillende onderdelen van het examen Nederlands. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor Nederlands.

 92. 11 mrt
  Examentraining moderne vreemde talen voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op het MVT-examen leesvaardigheid. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

 93. 12 mrt
  Examentraining exacte vakken voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op het examen van een exact vak. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor exacte vakken.

 94. 13 mrt
  Examentraining mens- en maatschappijvakken voor docenten vervolg

  Bereid als leraar je leerlingen optimaal voor op het examen van een mens- en maatschappijvak. De focus van deze vervolgtraining ligt op examendidactiek en het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor M&M-vakken.

 95. 24 mrt
  7 habits voor leidinggevenden

  Leer nog beter leiding geven aan de ontwikkelingen in je school met de 7 gewoonten van Covey. Bereik de resultaten die je wilt bereiken door het beste uit jezelf en je team te halen.

 96. 02 apr
  Kritisch leren denken bij Nederlands

  Kritisch denken is nodig om stof echt te begrijpen en goed te verwoorden, om inhoudelijk en taalkundig correcte antwoorden te kunnen geven. Dat is belangrijk bij de nieuwe vraagtypen van het eindexamen Nederlands. Leer je leerlingen daarom systematisch en kritisch informatie te doorgronden en functioneel te argumenteren.

 97. 12 mei
  Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

  Als taalcoördinator ben je expert op het gebied van taalrijke didactiek. In deze training leer je hoe je, met onder meer taalrijke werkvormen, differentiëren en formatief toetsen, de taalontwikkeling van leerlingen stimuleert en collega’s daarbij coacht.

 98. Incompany
  ICT in het talenonderwijs (alleen bij jou op school)

  Leer hoe je variatie aanbrengt in je les Nederlands of MVT en je leerlingen gemotiveerd houdt met gratis beschikbare digitale tools. Je kunt hiermee je lessen makkelijker en beter organiseren en ontwerpen, formatief handelen, video’s opnemen en meer.

 99. Incompany
  Activerende didactiek en ICT (alleen bij jou op school)

  Je wilt leerlingen actiever betrekken bij je lessen. In deze training leer je welke werkvormen en ICT-tools je hoe kunt toepassen voor meer variatie in je lessen en gemotiveerdere leerlingen.

 100. Incompany
  Basisprincipes Snelheid van vertrouwen volgens Covey (alleen bij jou op school)

  Vertrouwen is de basis van een professionele organisatie en onmisbaar voor een prettige sfeer binnen je school. Leer in deze eendaagse training hoe je meer vertrouwen kweekt, effectiever samenwerkt en een fijnere werkomgeving creëert.

 101. Incompany
  Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey (alleen bij jou op school)

  Vertrouwen is de basis van een professionele organisatie en onmisbaar om je doelen als school te behalen. Krijg tijdens deze tweedaagse training inzicht in hoe je meer vertrouwen kweekt bij je omgeving: bij ouders, basisscholen, de directe omgeving van je school en andere externen.

 102. Incompany
  7 habits voor leidinggevenden en hun teams (alleen bij jou op school)

  Een team in het onderwijs functioneert het beste als elk lid eigen verantwoordelijkheid neemt. Als leidinggevende leer je in deze training ruimte en vertrouwen te geven, zodat teamleden eigenaarschap kúnnen tonen. Verder ontwikkelt iedereen zijn persoonlijke leiderschap, zodat je binnen het team effectiever samenwerkt en meer verbinding voelt.

 103. Incompany
  Activerende werkvormen en ICT voor M&M-vakken (alleen bij jou op school)

  Je wilt leerlingen actief betrekken bij je lessen. In deze training bij jou op school leer je welke werkvormen en ICT-tools je kunt toepassen voor meer variatie en motivatie tijdens de lessen van je mens- en maatschappijvak.

 104. Incompany
  Differentiëren: verdiepen en verbreden (alleen bij jou op school)

  Je wilt nog beter leren differentiëren na de training Differentiëren is te leren! In deze vervolgtraining op maat leer je onder andere gedifferentieerde lessen en lessenseries ontwerpen. Ook leer je differentiëren en formatief handelen te integreren en wissel je ervaringen en ideeën uit met je collega’s.

 105. Incompany
  Examentraining voor docenten vervolg (alleen bij jou op school)

  Hoe bereid je als school en als leraren je leerlingen optimaal voor op de examens en houd je ze bovendien gemotiveerd? In deze vervolgtraining leer je meer over examendidactiek en ontwerp je uitdagende examentrainingen voor jouw vak.

 106. Incompany
  Flipping the classroom (alleen bij jou op school)

  Activeer en motiveer je leerlingen door je uitleg voorafgaand aan de les te geven met instructiefilmpjes en ze tijdens de les veel meer te laten oefenen, vragen te laten stellen en ze feedback te geven

 107. Incompany
  Kom maar op met je feedback: werken aan een sterk team! (alleen bij jou op school)

  Feedback geven aan je leidinggevende of collega’s in het onderwijs is niet makkelijk. Hoe zorg je dat je je doel bereikt en de relatie goed houdt? En hoe ga je om met feedback die je zelf krijgt? Hoe zorg je dat je niet in de verdediging schiet, maar er je voordeel mee doet?

 108. Incompany
  7 habits voor loopbaanbegeleiders (alleen bij jou op school)

  In de training 7 habits voor loopbaanbegeleiders verbind je de 7 Habits (Gewoonten) aan je vaardigheden als loopbaanbegeleider. 

 109. Incompany
  Examinatoren praktijkexamens vmbo (alleen bij jou op school)

  Hoe kom ik tot een eerlijke beoordeling van het praktijkexamen van mijn leerlingen? Dit is een vraag die natuurlijk van belang is bij alle examens. Maar de afname van praktijkexamens stelt specifieke eisen aan de examinatoren.

 110. Incompany
  Examentraining CSPE voor docenten vmbo (alleen bij jou op school)

  Bereid je leerlingen optimaal voor op het CSPE. Met aandacht voor de structuur van het CSPE, leer- en leesstrategieën, metacognitieve vaardigheden, formatief toetsen en differentiëren in de examenvoorbereiding.

 111. Incompany
  Word een nog betere examinator CSPE! (alleen bij jou op school)

  Leer het CSPE zo goed mogelijk organiseren voor je leerlingen. Weet wat je rol als examinator is en hoe je die optimaal vervult. Leer alles over correctievoorschriften, objectieve beoordelingen en de beste afnamecondities.

 112. Incompany
  Examentraining voor docenten (alleen bij jou op school)

  Hoe zorg je dat leerlingen de steeds taliger geworden examens beter maken? Leer welke taalproblemen het maken van examens bemoeilijken en hoe je deze kunt oplossen.

 113. Incompany
  ICT in de les (alleen bij jou op school)

  Leer hoe je lessen afwisselend maakt en je leerlingen betrokken houdt met gratis beschikbare digitale tools. Je kunt hiermee makkelijker en beter je lessen organiseren en ontwerpen, formatief handelen, video’s opnemen, enzovoort.

Zoek in de website