Zoeken in de website

Academie

 1. 08-05 2017

  Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

  Meerdaagse in

  Motivatie en motiveren zijn begrippen die we in publicaties over onderwijs regelmatig tegenkomen. Begrippen die ook in verband worden gebracht met het tekort hieraan bij leerlingen. En niet alleen leerlingen, ook leraren lijken niet steeds bereid en gemotiveerd om aan hun professionalisering te werken of zich in te zetten voor een door de schoolleiding voorgestelde verandering. 

 2. 09-05 2017

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

  Geen mens is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. 

 3. 09-05 2017

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

  In deze training wordt u opgeleid tot breed inzetbare coach. De training bouwt voort op de eerste twee modules, maar zet meer in op confrontatie met behoud van de relatie. 

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches, start 15 mei 2017

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping, start 18 september 2017

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach, start 19 september 2017

   

 4. 15-05 2017

  Training Activerende werkvormen en ICT in de talenles

  1 dag

  Ik wil leerlingen actiever betrekken bij mijn talenles, maar...

  Hoe doe ik dat? Welke werkvormen en ICT-tools zijn geschikt voor de talenles? Welke werkvormen en ict-tools passen goed bij de verschillende vaardigheden? Hoe organiseer ik dat?

 5. 15-05 2017

  Training Beoordelen van lessen met 'de vijf rollen van de leraar'

  1 dag in

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling? Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties.

 6. 15-05 2017

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. 

 7. 22-05 2017

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

  Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor leren, zo leert de alledaagse schoolpraktijk. Omgevingsfactoren spelen een rol om motivatieproblemen te voorkomen. In deze training krijgt u naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

 8. 23-05 2017

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

  Deze training brengt de inzichten van Michael Fullan en vele anderen tot leven in een combinatie van theorie en praktijk. We gaan het leiderschap van leidinggevenden, of zij die dit willen worden, vanuit verschillende perspectieven verkennen. Op deze manier verwerft u kennis die u direct in uw eigen schoolpraktijk kunt toepassen.

 9. 29-05 2017

  Werkplaats Talen

  1 dag in

  Werken aan uw vakontwikkeling voor Nederlands en MVT.

 10. 31-05 2017

  Nationaal Congres Lesgeven: Tijd voor eigentijd(s)

  1 dag in

  Onder het motto: Eigentijds lesgeven aan de leerling van vandaag voor de maatschappij van morgen bieden wij u een rijke leeromgeving waarin u kunt kiezen uit een mix van activiteiten. U zult verschillende doorkijkjes krijgen naar manieren van eigentijds lesgeven. U kunt samen met anderen leren over (onderdelen van) eigentijdslesgeven, ontdekken wat u ervan vindt, hoe u er vorm aan kunt geven, wat u al doet en kunt behouden. U kunt creëren, oefenen en eigentijds lesgeven ervaren. Mis dit congres niet!

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies