Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 19-03 2018

  Training Covey's 7 habits voor je mentoraat

  Meerdaagse in

 2. 19-03 2018

  Training Covey's 7 habits voor loopbaanbegeleiders (LOB)

  Meerdaagse in

 3. 20-03 2018

  Studiedag Tegenvallende rekenresultaten

  1 dag in

 4. 21-03 2018

  Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

  Meerdaagse in

 5. 26-03 2018

  Teamcoaching

  Meerdaagse in

 6. 26-03 2018

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

 7. 28-03 2018

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

 8. 28-03 2018

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden

  Meerdaagse in

 9. 29-03 2018

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

 10. 03-04 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 11. 03-04 2018

  Discussiëren kun je leren!

  Meerdaagse in

 12. 04-04 2018

  Examentraining voor Moderne Vreemde Talen

  1 dag in

 13. 04-04 2018

  Training Leren in beweging!

  1 dag in

 14. 05-04 2018

  Studiedag monitoren leesbegrip

  1 dag in

 15. 06-04 2018

  Training Een digitale (instap)toets afgenomen, en nu? Differentiëren!

  1 dag in

 16. 06-04 2018

  Training Gamification in de les

  1 dag

 17. 09-04 2018

  Training Rekendidactiek - Basis

  Meerdaagse in

 18. 09-04 2018

  Leergang Rekencoördinator

  Meerdaagse in

 19. 10-04 2018

  Training 7 Habits in 7 Uur

  1 dag in

 20. 10-04 2018

  Training Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

  Meerdaagse in

 21. 10-04 2018

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 22. 10-04 2018

  Training 7 habits voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

 23. 16-04 2018

  Training Taalbewust lesgeven

  1 dag in

 24. 17-04 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 25. 17-04 2018

  Training Rekenbewust beroepsonderwijs voor (v)mbo

  1 dag in

 26. 18-04 2018

  Training Timemanagement volgens Covey

  Meerdaagse in

 27. 18-04 2018

  Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

  Meerdaagse in

 28. 19-04 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

 29. 19-04 2018

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

 30. 19-04 2018

  Training Lastige ouders? Effectieve gesprekken voeren met alle ouders

  1 dag in

 31. 23-04 2018

  Lees- en schrijfvaardigheid: MVT, ERK en Nederlands

  1 dag

 32. 23-04 2018

  Training Differentiëren in de klas met ICT

  Meerdaagse in

 33. 24-04 2018

  Training Differentiëren: vervolg en verbreding

  Meerdaagse

 34. 14-05 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 35. 16-05 2018

  Training Startgesprekken: vroegtijdig kennismaken met ouders po

  1 dag in

 36. 16-05 2018

  Training Startgesprekken: vroegtijdig kennismaken met ouders vo

  1 dag in

 37. 17-05 2018

  Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

  1 dag in

 38. 17-05 2018

  Training Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

 39. 23-05 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

 40. 24-05 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

  Meerdaagse in

 41. 28-05 2018

  Training Beter samenwerken met ouders

  1 dag in

 42. 29-05 2018

  Studiedag Haal meer uit literatuuronderwijs!

  1 dag in

 43. 31-05 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

 44. 04-06 2018

  Werkplaats Talen

  1 dag in

 45. 18-06 2018

  Training Gamification in de les

  1 dag

 46. 22-08 2018

  Summerschool: Monitoren leesbegrip voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten groep 4 t/m 8

  1 dag in

 47. 22-08 2018

  Summerschool: Timemanagement volgens Covey

  1 dag in

 48. 22-08 2018

  Summerschool: Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 49. 29-08 2018

  Summerschool: Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

 50. 29-08 2018

  Summerschool: Timemanagement volgens Covey

  1 dag in

 51. 29-08 2018

  Summerschool: 7 habits voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

 52. 29-08 2018

  Summerschool: Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 53. 29-08 2018

  Summerschool: Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

 54. 03-09 2018

  Studiedag Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  1 dag in

 55. 03-09 2018

  Spoedcursus rekendidactiek

  Meerdaagse in

 56. 10-09 2018

  Training Rekendidactiek - Gevorderd

  Meerdaagse in

 57. 10-09 2018

  Teamcoaching

  Meerdaagse in

 58. 10-09 2018

  Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

 59. 12-09 2018

  Training Ervaren leraren: effectief gedrag met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

 60. 12-09 2018

  Training Startende leraren: effectief gedrag in de klas met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

 61. 17-09 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 62. 17-09 2018

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

 63. 18-09 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

  Meerdaagse in

 64. 19-09 2018

  Leergang Taalcoördinator, module 1: beleidskaders en het taalbeleidsplan

  Meerdaagse in

 65. 19-09 2018

  Leergang Taalcoördinator: de taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid

  Meerdaagse in

 66. 24-09 2018

  Examentraining Nederlands in vmbo

  1 dag in

 67. 24-09 2018

  Training Executieve functies

  1 dag in

 68. 24-09 2018

  Training Vloeiend technisch leren lezen in de middenbouw

  1 dag in

 69. 25-09 2018

  Activerende werkvormen en ICT voor mens- en maatschappijvakken

  1 dag in

 70. 25-09 2018

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

 71. 26-09 2018

  Training 7 habits 4.0 (Stephen Covey) (alleen voor medewerkers die bezig zijn met het The Leader in Me proces)

  Meerdaagse in

 72. 26-09 2018

  Activerende en passende werkvormen

  Meerdaagse in

 73. 27-09 2018

  Studiedag Spel en spelbegeleiding

  1 dag in

 74. 02-10 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

 75. 04-10 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 76. 04-10 2018

  Examentraining voor Moderne Vreemde Talen

  1 dag in

 77. 04-10 2018

  Training De gesprekscyclus

  Meerdaagse in

 78. 05-10 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

 79. 08-10 2018

  Training Kom maar op met je feedback

  1 dag in

 80. 08-10 2018

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

 81. 08-10 2018

  Effectieve gesprekken voeren over leerlingen (ELB)

  Meerdaagse in

 82. 08-10 2018

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 83. 09-10 2018

  Training 7 habits voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

 84. 10-10 2018

  Training Timemanagement volgens Covey

  Meerdaagse in

 85. 11-10 2018

  Nationaal Congres Taal en Lezen 2018

  1 dag in

 86. 29-10 2018

  Examentraining voor exacte vakken

  1 dag in

 87. 01-11 2018

  Studiedag Haal meer uit literatuuronderwijs!

  1 dag in

 88. 05-11 2018

  Examentaaltraining

  1 dag in

 89. 05-11 2018

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8)

  1 dag in

 90. 06-11 2018

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

 91. 08-11 2018

  Training Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

 92. 09-11 2018

  Training Beeldcoaching

  Meerdaagse in

 93. 13-11 2018

  Masterclass leraren motiveren

  Meerdaagse in

 94. 14-11 2018

  Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

  1 dag in

 95. 15-11 2018

  Moderne Vreemde Talen, ERK en Nederlands: spreek-, kijk- en luistervaardigheid

  1 dag in

 96. 15-11 2018

  Training De zorgcoördinator

  Meerdaagse in

 97. 21-11 2018

  Leergang Taalcoördinator, module 2: sturen op taal in de klas

  Meerdaagse in

 98. 22-11 2018

  Studiedag Taalcoördinator

  1 dag in

 99. 12-12 2018

  Training Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 100. 13-12 2018

  Begrijpend lezen van complexe teksten

  1 dag in

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies