Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 06-03 2018

  Training Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?

  1 dag in

 2. 06-03 2018

  Training De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren

  Meerdaagse in

 3. 07-03 2018

  Activerende en passende werkvormen in de praktijk: naar meer variatie en motivatie in de les!

  Meerdaagse in

 4. 07-03 2018

  Examentraining voor Moderne Vreemde Talen

  1 dag in

 5. 08-03 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 1

  Meerdaagse in

 6. 08-03 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist

  Meerdaagse in

 7. 08-03 2018

  Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

 8. 09-03 2018

  Studiedag Haal meer uit literatuuronderwijs!

  1 dag in

 9. 12-03 2018

  Examentraining voor exacte vakken

  1 dag in

 10. 12-03 2018

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8)

  1 dag in

 11. 12-03 2018

  Training Differentiëren is te leren! (Regio Drachten)

  Meerdaagse in

 12. 13-03 2018

  Training Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

 13. 14-03 2018

  Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

  1 dag in

 14. 14-03 2018

  Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) in de wiskundeles

  1 dag in

 15. 14-03 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

 16. 15-03 2018

  Activerende werkvormen en ICT in de talenles

  1 dag in

 17. 15-03 2018

  Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

 18. 15-03 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

 19. 19-03 2018

  Begrijpend lezen van complexe teksten: verdiepend lezen (po en vo)

  1 dag in

 20. 19-03 2018

  Examentraining voor exacte vakken

  1 dag in

 21. 19-03 2018

  Hoe geef ik een goede rekenles met een digitale rekenmethode?

  1 dag in

 22. 19-03 2018

  Training Covey's 7 habits voor je mentoraat

  Meerdaagse in

 23. 19-03 2018

  Training Covey's 7 habits voor loopbaanbegeleiders (LOB)

  Meerdaagse in

 24. 20-03 2018

  Training Kom maar op met je feedback

  1 dag in

 25. 20-03 2018

  Studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau

  1 dag in

 26. 20-03 2018

  Training 7 habits 4.0 (Stephen Covey) (alleen voor medewerkers die bezig zijn met het The Leader in Me proces)

  Meerdaagse in

 27. 21-03 2018

  Training Beter leren rekenen door te tekenen: talige rekenopgaven oplossen door te visualiseren

  1 dag in

 28. 21-03 2018

  Leergang Taalcoördinator, module 1: beleidskaders en het taalbeleidsplan

  Meerdaagse in

 29. 21-03 2018

  Leergang Taalcoördinator: de taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid

  Meerdaagse in

 30. 21-03 2018

  Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

  Meerdaagse in

 31. 22-03 2018

  Moderne Vreemde Talen, ERK en Nederlands: spreek-, kijk- en luistervaardigheid

  1 dag in

 32. 22-03 2018

  Heb lef om rekendoelen te kíezen bij zeer zwakke rekenaars in het vmbo en mbo

  1 dag in

 33. 26-03 2018

  Teamcoaching

  Meerdaagse in

 34. 26-03 2018

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

 35. 27-03 2018

  Studiedag Taalcoördinator

  1 dag in

 36. 28-03 2018

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

 37. 28-03 2018

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

 38. 28-03 2018

  Training Digitale media in de kleutergroep

  1 dag in

 39. 28-03 2018

  Training Interne begeleiders: tussen ouders en collega’s

  1 dag in

 40. 29-03 2018

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

 41. 03-04 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 42. 03-04 2018

  Discussiëren kun je leren!

  Meerdaagse in

 43. 04-04 2018

  Training Leren in beweging!

  1 dag in

 44. 04-04 2018

  Training Leerbegeleider bij Lesson Study

  Meerdaagse in

 45. 05-04 2018

  Activerende werkvormen en ICT voor mens- en maatschappijvakken

  1 dag in

 46. 05-04 2018

  Studiedag monitoren leesbegrip voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten groep 4 t/m 8

  1 dag in

 47. 06-04 2018

  Training Een digitale (instap)toets afgenomen, en nu? Differentiëren!

  1 dag in

 48. 06-04 2018

  Training Gamification in de les

  1 dag

 49. 09-04 2018

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 50. 09-04 2018

  Leergang Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 51. 10-04 2018

  Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey)

  1 dag in

 52. 10-04 2018

  Training Projectmanagement voor het onderwijs

  1 dag in

 53. 10-04 2018

  Training Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

  Meerdaagse in

 54. 10-04 2018

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 55. 10-04 2018

  Training 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

 56. 16-04 2018

  Training Taalbewust lesgeven

  1 dag

 57. 17-04 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 58. 17-04 2018

  Training Rekenbewust beroepsonderwijs voor (v)mbo

  1 dag in

 59. 18-04 2018

  Training Timemanagement volgens Covey: zo verlaag je werkdruk in het onderwijs

  Meerdaagse in

 60. 18-04 2018

  Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

  Meerdaagse in

 61. 19-04 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

 62. 19-04 2018

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

 63. 19-04 2018

  Training Lastige ouders? Effectieve gesprekken voeren met alle ouders

  1 dag in

 64. 23-04 2018

  Moderne Vreemde Talen, ERK en Nederlands: lees- en schrijfvaardigheid

  1 dag

 65. 23-04 2018

  Training Differentiëren in de klas met ICT

  Meerdaagse in

 66. 24-04 2018

  Studiedag Mentoren Anno Nu

  1 dag in

 67. 24-04 2018

  Training Differentiëren: vervolg en verbreding

  Meerdaagse

 68. 14-05 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 69. 16-05 2018

  Training Startgesprekken: vroegtijdig kennismaken met ouders po

  1 dag in

 70. 16-05 2018

  Training Startgesprekken: vroegtijdig kennismaken met ouders vo

  1 dag in

 71. 17-05 2018

  Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

  1 dag in

 72. 17-05 2018

  Training Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

 73. 23-05 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

 74. 24-05 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

  Meerdaagse in

 75. 28-05 2018

  Training Beter samenwerken met ouders

  1 dag in

 76. 30-05 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

 77. 04-06 2018

  Werkplaats Talen

  1 dag in

 78. 22-08 2018

  Summerschool: Monitoren leesbegrip voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten groep 4 t/m 8

  1 dag in

 79. 22-08 2018

  Summerschool:Timemanagement volgens Covey: zo verlaag je werkdruk in het onderwijs

  1 dag in

 80. 22-08 2018

  Summerschool: Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 81. 29-08 2018

  Summerschool: Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

 82. 29-08 2018

  Summerschool:Timemanagement volgens Covey: zo verlaag je werkdruk in het onderwijs

  1 dag in

 83. 29-08 2018

  Summerschool: 7 habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

 84. 29-08 2018

  Summerschool: Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 85. 29-08 2018

  Summerschool: Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

 86. 03-09 2018

  Studiedag Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  1 dag in

 87. 03-09 2018

  Spoedcursus rekendidactiek: in drie dagen startbekwaam voor rekenlessen

  Meerdaagse in

 88. 10-09 2018

  Training Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiëren) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

 89. 12-09 2018

  Training Ervaren leraren: effectief gedrag met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

 90. 12-09 2018

  Training Startende leraren: effectief gedrag in de klas met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

 91. 18-09 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

  Meerdaagse in

 92. 19-09 2018

  Leergang Taalcoördinator, module 2: sturen op taal in de klas

  Meerdaagse in

 93. 24-09 2018

  Examentraining Nederlands in vmbo

  1 dag in

 94. 24-09 2018

  Training Executieve functies peiler voor leersucces (groep 1 t/m 3)

  1 dag in

 95. 24-09 2018

  Training Vloeiend technisch leren lezen in de middenbouw

  1 dag in

 96. 27-09 2018

  Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2)

  1 dag in

 97. 08-10 2018

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

 98. 08-10 2018

  Effectieve gesprekken voeren over leerlingen (ELB)

  Meerdaagse in

 99. 11-10 2018

  Vooraankondiging Nationaal Congres Taal en Lezen 2018

  1 dag

 100. 05-11 2018

  Examentaaltraining

  1 dag in

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies