Spring naar mobiele navigatie

CPS Academie

Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

In deze training krijg je inzicht in de werkwijze in groep 1 en 2. We werken met de handvatten van de zes elementen van effectief onderwijs. Actuele onderwerpen waar we op inhaken zijn: ‘Hoe apart zijn groep 1 en 2?’, ‘Hoe leert een jong kind?’ en ‘De betekenis voor een doorgaande lijn groep 1-8 taal/lezen en rekenen’. 

Meer over deze studiedag
 1. 27 sep
  Masterclass professioneel handelen vanuit inspiratie

  In vier avondbijeenkomsten van anderhalf uur laat u zich inspireren om te reflecteren op uw eigen professioneel handelen. Aan de hand van erkende en inspirerende literatuur wordt u uitgenodigd om met collega’s in verrijkende dialoog, gedachten en denkbeelden uit te wisselen om daarmee van elkaar te leren. We willen u aanzetten tot denken en tot het doen!

  Online masterclass 2. 28 sep
  Examentraining Exacte vakken
  Amersfoort

  Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. 

  Volgende startdatum: 3 november 2021

 3. 28 sep
  Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school
  Amersfoort

  Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken.

  Volgende startdatum: 18 november 2021

  vervolg: Taalcoördinator module 2

 4. 29 sep
  7 habits 4.0: voor TLIM scholen
  Amersfoort

  Alleen voor scholen die bezig zijn met het The Leader in Me proces.
  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  Volgende startdatum: 13 oktober 2021

 5. 29 sep
  De Nieuwe Leerweg, beleidsrijk invoeren van nieuw onderwijs

  Wil je De Nieuwe Leerweg (DNL) beleidsrijk invoeren dan is dit voor elke (vmbo) school die mogelijkheden ziet in DNL een kans om dit goed voorbereid in te voeren.

  Nieuwe startdatum: 24 november 2021
 6. 29 sep
  7 gewoonten in de studieloopbaanbegeleiding - online

  Je wilt als (studie)loopbaanbegeleider studenten voorbereiden op het nieuwe werken, leren en leven in de samenleving van nu en morgen. Je wilt hen steun bieden, in het ‘leren leren’, hun levens- en loopbaanvaardigheden versterken. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe kun je studenten beter begrijpen en begeleiden zodat zij klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen? Waarin zij weerbaar en veerkrachtig zichzelf kunnen aanpassen aan de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

  Online training

 7. 29 sep
  Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement
  Amersfoort

  Ben je teamleider of afdelingsleider, coordinator, of leraar met leidinggevende ambitie, en wil jij je verder ontwikkelen in een leidinggevende functie? Deze Leergang is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) leiderschapstalent.

  Volgende Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement: start 15 december 2021

 8. 05 okt
  Leergang de leercoach; leerlingen coachen bij zelfregulerend leren
  Amersfoort

  U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

 9. 06 okt
  Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

  Schoolleiders en collega’s verwachten van mij als vaksectieleider dat ik het voortouw neem in de realisering van de doelen van de school.

 10. 06 okt
  De mentor als coach
  Amersfoort

  Bijna elke docent is mentor. En hoewel dit een bijzondere, inspirerende en nuttige taak is, ervaren veel mentoren ook druk. Ook wordt van mentoren steeds vaker verwacht dat ze de leerlingen coachen. In deze training gaan we in op de coachvaardigheden als mentor.

  Nieuwe datum: start 29 november 2021

 11. 11 okt
  7 habits in 7 uur voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten
  Amersfoort

  Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey) voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 12. 11 okt
  Leidinggeven in de school als leraar
  Amersfoort

  Je bent leraar in hart en ziel, en toch wil je meer. Je wilt bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling, je wilt projecten leiden, je wilt leidinggeven aan een professionele leergemeenschap (PLG) of expertgroep.


 13. 11 okt
  Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg
  Amersfoort

  De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

 14. 12 okt
  Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg
  Amersfoort

  De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

  Nieuwe startdatum: 29 oktober 2021

 15. 12 okt
  Onderwijskundig leiderschap
  Amersfoort

  Leiderschap wordt vanuit verschillende perspectieven verkend. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten.

  Nieuwe data: start 8 maart 2022

 16. 13 okt
  Flipping the classroom - online

  Met Flipping the classroom kun je je leerlingen meer maatwerk en differentiatie bieden in en buiten de lessen. 

  Online training

 17. 13 okt
  7 habits 4.0: voor TLIM scholen
  Amersfoort

  Alleen voor scholen die bezig zijn met het The Leader in Me proces.
  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  Extra groep

 18. 13 okt
  Timemanagement volgens Covey
  Amersfoort

  Zo verlaag je werkdruk in het onderwijs.

 19. 14 okt
  Differentiëren is te leren! - online

  Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

  Online training

 20. 14 okt
  Dyslexiespecialist voortgezet onderwijs - online

  Ben jij binnen de school het aanspreekpunt voor collega’s en leerlingen op het gebied van dyslexie?

  Online training

 21. 15 okt
  7 habits in 7 uur
  Amersfoort

  Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  Volgende startdatum: 17 november 2021

 22. 25 okt
  Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school
  Amersfoort

  Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken.

  vervolg: Taalcoördinator module 2

 23. 28 okt
  Masterclass coachend leidinggeven
  Amersfoort

  Om meer gepersonaliseerd en flexibel onderwijs te ontwikkelen zijn veel scholen bezig met het ontwikkelen van de docent als coach. Dat vraagt van schoolleiders tegelijkertijd coachend leidinggeven dat gebaseerd is op het geven van vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid in een lerende cultuur.

 24. 29 okt
  Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg
  Amersfoort

  De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

  Nieuwe datum: 23 november 2021

 25. 01 nov
  Examentraining Mens- en Maatschappijvakken vervolg
  Amersfoort

  De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een Mens- en Maatschappijvak.

 26. 02 nov
  Feedback geven: het zweet op de juiste rug!

  Feedback is essentieel voor het leren van leerlingen. Het geven van feedback zorgt echter niet automatisch voor betere leerprestaties. In veel lessen wordt feedback gegeven, maar niet alle leerlingen doen daar wat mee. Docenten nemen veel verantwoordelijkheid voor het geven van feedback en vinden het lastig om leerlingen elkaar of zichzelf feedback te laten geven. 27. 02 nov
  Ontwikkel je vaardigheden als startende mentor - online

  Hoewel het een mooie, inspirerende en nuttige taak is ervaren veel mentoren deze taak toch als pittig. Zeker mentoren die deze taak nog maar net uitvoeren, omdat ze bijvoorbeeld net van de opleiding komen en/of zij-instromer zijn.

 28. 03 nov
  Examentraining Exacte vakken - online

  Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. 

  Online training

 29. 03 nov
  Persoonlijk leiderschap
  Amersfoort

  U geeft als leidinggevende in het onderwijs leiding in een complexe omgeving waar ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen. U komt steeds voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s te staan. 

 30. 04 nov
  Introductie thematische leesaanpak bij Nederlands en de vreemde talen

  Bij veel scholen, docenten en vaksecties staat begrijpend lezen in de spotlights; zowel bij het Nederlands als bij de vreemde talen. Het gevoel dat leerlingen te weinig lezen, niet vaardig genoeg lezen en te weinig kennis halen uit teksten wordt ondersteund door onderzoeken van de Onderwijsraad, PIRLS, PISA en Stichting Lezen.  

 31. 04 nov
  Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?
  Amersfoort

  Een taalbeleidsplan opstellen, maar…

 32. 04 nov
  Formatief toetsen in de les
  Amersfoort

  Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  Volgende startdatum: 7 december 2021

 33. 05 nov
  Klassenmanagement: greep op de groep
  Amersfoort

  Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

 34. 08 nov
  Examentraining Nederlands vmbo vervolg
  Amersfoort

  Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

 35. 08 nov
  7 habits voor leidinggevenden
  Amersfoort

  De driedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

  Volgende startdatum: 9 maart 2022

 36. 08 nov
  Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders
  Amersfoort

  In deze training speciaal voor schoolleiders in basisonderwjs leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken. 

 37. 09 nov
  Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas
  Amersfoort

  Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen. Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren.

  Volgende startdatum: 31 januari 2021

 38. 09 nov
  Opleiding tot coach, module 2: verdieping
  Amersfoort

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van module 2, Opleiding tot coach. 

  Nieuwe data start 19 november 2021

 39. 10 nov
  Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

  Met module 1 van de Leergang leescoach en leesspecialist heeft u een solide basis gelegd. Module 2 biedt verdere verdieping.

 40. 10 nov
  Boekgesprekken met kleuters - online

  Praktische tips voor het voeren van boekgesprekken met kleuters en ideeën hoe je ouders kunt meenemen in het voeren van boekgesprekken thuis.

  Online training

 41. 11 nov
  Examentraining Moderne Vreemde Talen
  Amersfoort

  Bereid uw leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

  Volgende startdatum: 7 december 2021

 42. 11 nov
  Toetsbeleidsplan in een middag - online

  In het toetsbeleidsplan leg je als schoolleiding vaak samen met werk- en projectgroepen toetsing je kaders vast waarbinnen secties en docenten opereren op het gebied van toetsing.

  Online training

 43. 15 nov
  Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey
  Amersfoort

  Deze training is bedoeld om je rol als leidinggevende, formeel of informeel, te versterken en is gebaseerd op het boek ‘De snelheid van vertrouwen’ van Stephen M.R. Covey.


 44. 15 nov
  Examentraining Nederlands havo/vwo
  Amersfoort

  Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen examenvragen gericht op lees- en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 45. 16 nov
  Basisprincipes Snelheid van vertrouwen volgens Covey

  Deze training biedt deelnemers inzicht in de mogelijkheden om vertrouwen te bouwen, en snelheid te maken in het bouwen aan vertrouwen binnen alle geledingen van de school.

 46. 16 nov
  Eigenaarschap vergroten met executieve functies
  Amersfoort

  Door de executieve functies van leerlingen te trainen en te versterken, kunnen zij zichzelf beter aansturen. Hoe doe je dat als docent?

 47. 16 nov
  Leerlingen motiveren
  Amersfoort

  U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

 48. 17 nov
  7 habits in 7 uur
  Amersfoort

  Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 49. 18 nov
  Congres Zelfregulerend leren
  Gouda

  Tijdens dit congres verkennen we aspecten rondom zelfregulerend leren én hoe dit er in de dagelijkse schoolpraktijk uitziet. De internationale spreker prof. dr. Maarten Vansteenkiste (Universiteit van Gent) voorziet ons van de meest actuele inzichten en diverse rondes met workshops nodigen ons uit om actief deel te nemen vanuit eigen ervaring.

  1. 18 nov
   Gamificatie in de les
   Amersfoort

   Gamificatie: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamificatie biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

  2. 19 nov
   Begrijpend lezen van complexe teksten vo
   Amersfoort

   Bevorderen van leesbegrip door verdiepend lezen voortgezet onderwijs

  3. 19 nov
   Opleiding tot coach, module 2: verdieping

   Deze vijfdaagse training is een verdieping van module 1, Opleiding tot coach. 

  4. 22 nov
   Executieve functies
   Amersfoort

   Executieve functies zijn voorwaarden voor het leren en bepalen in hoge mate leersucces (groep 1 - 3). In deze training leert u deze functies bij jonge kinderen te stimuleren. 

  5. 22 nov
   Haal meer uit literatuuronderwijs!
   Amersfoort

   Tijdens deze training staan we stil bij het anders vormgeven van literatuuronderwijs.

  6. 23 nov
   Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs
   Amersfoort

   We hebben er weer een nieuwe wet bij in het onderwijs! De wet verduidelijking burgerschap voor het po en vo. Wat nu? Deze wet heeft een sterk verplichtend karakter en vertelt u wat er allemaal moet. Wij willen u binnen dit thema vooral brengen naar waar u bent en... wil zijn.

  7. 23 nov
   Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg - online

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

   Online training

   Nieuwe datum: 10 februari 2022

  8. 23 nov
   Examentraining Nederlands havo/vwo vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt in het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor het vak Nederlands. 

  9. 23 nov
   Pedagogisch coachen

   Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  10. 24 nov
   7 habits 4.0
   Amersfoort

   Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  11. 24 nov
   Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden
   Amersfoort

   In module 1 krijg je inzicht in jouw rol als coach en ontwikkel je een aantal basale coachingsvaardigheden. 

  12. 24 nov
   Examentraining Exacte vakken vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een exact vak.

  13. 24 nov
   De Nieuwe Leerweg, beleidsrijk invoeren van nieuw onderwijs

   Wil je De Nieuwe Leerweg (DNL) beleidsrijk invoeren dan is dit voor elke (vmbo) school die mogelijkheden ziet in DNL een kans om dit goed voorbereid in te voeren.
  14. 24 nov
   Projectmanagement in het onderwijs - online

   Deze tijd, waarin er in het onderwijs ‘veel meer incidenteel geld’ beschikbaar is voor allerlei projecten om de vertragingen in het onderwijs in te lopen, vraagt om een sterk projectmanagement. Schoolleiders vragen NPO gelden aan, verwoorden doelen, zetten gelden (activiteiten, extra formatie, leertijd)  in, en zullen moeten gaan verantwoorden of de beoogde doelen gerealiseerd zijn.

   Online training

  15. 25 nov
   Examentraining mens- en maatschappijvakken - online

   Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. 

   Online training

  16. 25 nov
   Examentraining Nederlands vmbo - online

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

   Online training

  17. 25 nov
   Vergroot de thuisbetrokkenheid
   Amersfoort

   Een goede samenwerking komt de ontwikkeling van de leerling ten goede. Je krijgt zicht op je eigen paradigma’s en handvatten om de volgende dag in praktijk te brengen. Je krijgt inspiratie om met ouderbetrokkenheid aan de slag te gaan op de eigen school en in de eigen klas.


  18. 25 nov
   Vakwerkplan in een middag - online

   In het vakwerkplan leg je als sectie verantwoording af naar de schoolleiding en de inspecties; wat doe je op welke manier en waarom?

   Online training

   Nieuwe data: 31 januari 2022 en 17 mei 2022

  19. 26 nov
   Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken
   Amersfoort

   Naar meer variatie en motivatie in de les.

  20. 29 nov
   Leergang de leercoach; leerlingen coachen bij zelfregulerend leren
   Amersfoort

   U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

  21. 29 nov
   De mentor als coach
   Amersfoort

   Bijna elke docent is mentor. En hoewel dit een bijzondere, inspirerende en nuttige taak is, ervaren veel mentoren ook druk. Ook wordt van mentoren steeds vaker verwacht dat ze de leerlingen coachen. In deze training gaan we in op de coachvaardigheden als mentor.

  22. 29 nov
   Actief met woordenschat bij de vreemde talen
   Amersfoort

   Op veel scholen wordt het aantal cijfertoetsen teruggebracht. Voor de vreemde talen stelt je dit voor een probleem: hoe zorg je ervoor dat je leerlingen woordenschat verwerven zónder de beruchte stok achter de deur van de vocabulairetoets of schriftelijke overhoring?

  23. 30 nov
   Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden
   Utrecht

   Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen.

    

  24. 03 dec
   Kansengelijkheid in het onderwijs
   Amersfoort

   Hebben sommige groepen leerlingen bij u op school lagere resultaten dan andere groepen? Is het af en toe ingewikkeld om leerlingen te bereiken? Scholen krijgen in toenemende mate te maken met problemen van ongelijkheid. Dat leidt ertoe dat sommige groepen leerlingen niet naar vermogen leren en presteren.

  25. 03 dec
   Activerende werkvormen en ICT in de talenles
   Amersfoort

   Ik wil leerlingen actiever betrekken bij mijn talenles, maar... Hoe doe ik dat? 

  26. 03 dec
   Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'
   Amersfoort

   Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan. Hierdoor verricht u betere lesobservaties en voert u na afloop effectievere gesprekken.

  27. 07 dec
   Examentraining Moderne Vreemde Talen - online

   Bereid leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

   Online training

  28. 07 dec
   Motiverend technisch lezen in de middenbouw
   Amersfoort

   Je leert welke aspecten bij het leesonderwijs ertoe doen en dat het volgen van leesontwikkeling meer is dan het afnemen van DMT- en AVI-toetsen. Vloeiend lezen, leesinstructie en het organiseren van motiverende leesactiviteiten komen aan de orde.

  29. 07 dec
   Formatief toetsen in de les
   Amersfoort

   Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

  30. 13 dec
   Vakdidactisch coachen
   Amersfoort

   Leren op school wordt vaak ervaren als saaie taken die afgemaakt moeten worden. Wat kan een docent organiseren om een lerende effectiever te ondersteunen om met plezier en meer succes te leren?

  31. 14 dec
   Leergang leescoach en leesspecialist - module 1
   Amersfoort

   Verbreed je horizon met vak- en procesgerichte kennis en bijzondere sociale vaardigheden.

  32. 14 dec
   Leergang leescoach en leesspecialist
   Amersfoort

   In deze intensieve, tiendaagse leergang krijgt u alle interventies en tools om een succesvolle leesspecialist te worden.

  33. 14 dec
   Motiverend literatuuronderwijs anno nu
   Amersfoort

   Ervaar je weerstand bij het lezen van boeken voor jouw vak? Of heb je het gevoel dat het lezen van boeken en literatuur in jouw lessen meer is gaan lijken op het voortrekken van een dood paard? Als je literatuuronderwijs en extensief lezen ervaart als een moeizaam iets sta je zeker niet alleen.

  34. 15 dec
   Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement
   Amersfoort

   Ben je teamleider of afdelingsleider, coordinator, of leraar met leidinggevende ambitie, en wil jij je verder ontwikkelen in een leidinggevende functie? Deze Leergang is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) leiderschapstalent.

    

  35. 16 dec
   Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
   Amersfoort

   Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

  36. 20 jan
   Toetsconstructie in een middag - online

   Toetsing is een ambacht! Het samenstellen van toetsen, het maken van toetsvragen en/of het beoordelen van methodetoetsen vraagt van docenten kennis en vaardigheid over de eisen aan een toets, matrijzen en taxonomieën. Hoe beter de toets immers, hoe beter leerlingen gedetermineerd kunnen worden.

   Online training

  37. 25 jan
   Examentraining mens- en maatschappijvakken
   Amersfoort

   Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. 

  38. 26 jan
   7 habits 4.0: voor TLIM scholen
   Amersfoort

   Alleen voor scholen die bezig zijn met het The Leader in Me proces.
   Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  39. 28 jan
   Begrijpend luisteren - begrijpend lezen: een doorgaande lijn
   Amersfoort

   Je krijgt tijdens deze studiedag inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend luisteren en lezen.

  40. 28 jan
   Examentraining Moderne Vreemde Talen
   Amersfoort

   Bereid  leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

  41. 28 jan
   Werken met de 7 gewoonten (Covey) in de mentorles en vakprojecten vo
   Amersfoort

   Leerlingen leren werken met de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap: hoe doe je dat in de mentorles, bij projecten en schoolactiviteiten?

  42. 31 jan
   Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas
   Amersfoort

   Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen. Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren.

  43. 31 jan
   Vakwerkplan in een middag - online

   In het vakwerkplan leg je als sectie verantwoording af naar de schoolleiding en de inspecties; wat doe je op welke manier en waarom?

   Online training

  44. 01 feb
   Begrijpend luisteren: basis voor leesvaardigheid
   Amersfoort

   Begrijpend luisteren en modelen. Je hebt er veel over gehoord en bent er misschien al mee aan de slag gegaan. Maar waarom is begrijpend luisteren en modelen zo belangrijk en hoe zorg je ervoor dat het effectief wordt ingezet?

  45. 01 feb
   Examentraining Moderne Vreemde Talen
   Amersfoort

   Bereid  leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

  46. 01 feb
   Leerlingen motiveren
   Amersfoort

   U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

  47. 08 feb
   Formatief aan de slag met leesbegrip - online

   Inzichten en ideeën eigen maken waarmee u formatief toetsen en monitoren van leesbegrip voor uw schoolspecifieke situatie verantwoord vormgeeft.

   Online training

  48. 10 feb
   Examentraining Moderne Vreemde Talen vervolg
   Amersfoort

   De focus van deze training ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen voor een moderne vreemde taal.

  49. 11 feb
   Examentraining Nederlands havo/vwo
   Amersfoort

   Deze training biedt handvatten om leerlingen te helpen examenvragen gericht op lees- en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

  50. 11 feb
   Pedagogisch coachen

   Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  51. 14 feb
   Training 7 habits in 7 uur
   Amersfoort

   Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  Zoek in de website