Zoeken in de website

Academie

 1. 27-09 2017

  Studiedag Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  1 dag in

  Deze training start met theorie over 3 typen sterke rekenaars en hun onderwijsbehoeften. Deze theorie wordt vervolgens gekoppeld aan de eigen sterke rekenaars op de school van de deelnemer. Vervolgens wordt aan de hand van de opbouw van een IGDI-rekenles, voorbeelden van onderwijsaanpassingen beschreven en ervaren die binnen een reguliere rekenles gerealiseerd kunnen worden. Ook doet u kennis op en worden ervaringen uitgewisseld over onderwijsaanpassingen voor sterke rekenaars die buiten de reguliere rekenles gerealiseerd kunnen worden.

 2. 27-09 2017

  Activerende en passende werkvormen in de praktijk: naar meer variatie en motivatie in de les!

  Meerdaagse in

  In deze training leert u hoe u met kleine ingrepen leerlingen kunt activeren en motiveren, met andere woorden ‘aan’ kunt zetten. In de training wordt gewerkt met en vanuit de pas verschenen publicatie Activerende en passende werkvormen

 3. 27-09 2017

  Training Persoonlijk leiderschap

  Meerdaagse in

  Thema Persoonlijk Leiderschap; Module 1 Persoonlijk Leiderschap

  Zonder reflectie geen ontwikkeling! Met de module Persoonlijk Leiderschap brengt u uw leiderschapspalet op een hoger niveau.

 4. 28-09 2017

  Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2)

  1 dag in

  Via een spel doet een kind ervaringen op, ontdekt en leert nieuwe vaardigheden en verwerkt emoties en ervaringen. Spel stimuleert alle ontwikkelingsgebieden, en is een integrale basis voor leren en ontwikkelen. Hoe past u spel toe in de cyclus van opbrengstgericht handelen en opbrengstgericht werken en wat heeft u daarvoor nodig? U leert het tijdens deze studiedag. 

  Volgende training start 23 november 2017

 5. 29-09 2017

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  In deze driedaagse training - gebaseerd op het Raamwerk rekenen - leert u hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten. U raakt op een plezierige en praktische manier vertrouwd met de essentiële elementen van effectief rekenonderwijs. 


 6. 29-09 2017

  Leergang Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang gebaseerd op het Raamwerk rekenen voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs en mbo die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

 7. 29-09 2017

  Taalrijke didactiek in alle vakken

  1 dag

  Taal speelt een grote rol bij alle vakken, want u communiceert immers continu met taal. Deze training besteedt daarom aandacht aan taalrijke didactiek. Leren doet u immers met taal en zodoende kunt u leerlingen taalvaardiger maken en ze ondersteunen bij het leren van alle vakken. We bespreken de drie pijlers van taalrijke didactiek (context, interactie en taalsteun). Daarnaast gaan we in op leesvaardigheid en schrijfvaardigheid en de rol die woordenschat daarbij speelt. Docenten worden zich tijdens deze training meer bewust van de rol van taal in hun vak. 

 8. 02-10 2017

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  In deze training bespreken we hoe u uw leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op het examen. We kijken naar de verschillende vaardigheden die leerlingen moeten trainen en naar de kennis waar zij over moeten beschikken om een goed resultaat te behalen. Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen gericht op leesvaardigheid en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

  Volgende training start 30 november 2017

 9. 02-10 2017

  Examentraining voor exacte vakken

  1 dag in

  Bereid uw leerlingen goed voor op het examen van een exact vak (Biologie, Natuurkunde, Rekenen, Scheikunde of Wiskunde). Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. Ook is er aandacht voor de vernieuwde vorm van de examens van de exacte vakken.

 10. 02-10 2017

  Effectieve gesprekken voeren over leerlingen (ELB)

  Meerdaagse in

  Hoe zorg ik dat alle leerlingen leren, ook leerlingen waarbij het gedrag het leren in de weg kan staan? Een vraag die door leraren regelmatig in het kader van Passend onderwijs aan een interne begeleider wordt gesteld. Effectieve leerlingbesprekingen (ELB) is een zeer geschikt gespreksmodel om met uw collega tot een uitvoerbaar plan van aanpak te komen. 

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies