Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 26-03 2018

  Teamcoaching

  Meerdaagse in

  Haal meer resultaat uit teams! Duidelijk leiden, minder managen, meer coachen.

 2. 26-03 2018

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

  Deze training bouwt voort op modules 1 en 2 , maar zet meer in op confrontatie met behoud van de relatie. 

   

 3. 28-03 2018

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

  Leiderschap wordt vanuit verschillende perspectieven verkend. Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten. 

 4. 28-03 2018

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden

  Meerdaagse in

  In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. 

 5. 29-03 2018

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

  Differentiëren is de aangewezen route om het beste uit leerlingen te halen.

 6. 03-04 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

  Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

 7. 04-04 2018

  Examentraining voor Moderne Vreemde Talen

  1 dag in

  Bereid uw leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

 8. 04-04 2018

  Training Leren in beweging!

  1 dag in

  Aan het eind van de training gaat u naar huis met een (digitale) map met werkvormen waarin bewegen en leren centraal staan en kennis over waarom bewegen belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen.

 9. 06-04 2018

  Training Gamification in de les

  1 dag

  Gamification: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamification biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

 10. 09-04 2018

  Training Rekendidactiek - Basis

  Meerdaagse in

  In deze driedaagse training - gebaseerd op het Raamwerk rekenen - leert u hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten.

 11. 09-04 2018

  Leergang Rekencoördinator

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang gebaseerd op het Raamwerk rekenen voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs en mbo die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

 12. 10-04 2018

  Training Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

  Meerdaagse in

  Thema: In relatie staan tot de omgeving; module 4

  In deze training speciaal voor schoolleiders leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken. 

 13. 10-04 2018

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

  U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

  Volgende training 8 oktober 2018

 14. 10-04 2018

  Training 7 habits voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

  De driedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

  Volgende trainingen: Summerschool start 29 augustus 2018  en Training start 09-10-2018

 15. 16-04 2018

  Training Taalbewust lesgeven

  1 dag in

  Taalrijke didactiek: een didactiek waarmee u de taalontwikkeling van uw leerlingen stimuleert.

 16. Training 7 habits 4.0 (Stephen Covey) (DAG 2 alleen voor medewerkers die bezig zijn met het The Leader in Me proces)

  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 17. 17-04 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

  Zie ook: Summerschool: Differentiëren is te leren! 29 en 30 augustus, en de training met startdatum 4 oktober.

 18. 17-04 2018

  Training Rekenbewust beroepsonderwijs voor (v)mbo

  1 dag in

  Rekenen als vak en in de vakles! 

 19. 18-04 2018

  Training Timemanagement volgens Covey

  Meerdaagse in

  Zo verlaag je werkdruk in het onderwijs.

 20. 18-04 2018

  Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

  Meerdaagse in

  De Leergang is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) managementtalent.

   

 21. 19-04 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

  Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

 22. 19-04 2018

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. 

 23. 19-04 2018

  Training Lastige ouders? Effectieve gesprekken voeren met alle ouders

  1 dag in

  Ouderbetrokkenheid met alle ouders kan, mits u de goede gesprekken voert!

 24. 23-04 2018

  Lees- en schrijfvaardigheid: MVT, ERK en Nederlands

  1 dag

  Tijdens deze studiedag richten we ons op een geïntegreerde en motiverende didactische aanpak voor de leerlingen in de les Nederlands en moderne vreemde talen. 

 25. 23-04 2018

  Training Differentiëren in de klas met ICT

  Meerdaagse in

  Maak uw lessen gevarieerder en gedifferentieerder.

 26. 24-04 2018

  Training Differentiëren: vervolg en verbreding

  Meerdaagse

  U wilt differentiëren nog beter in de vingers krijgen …. 

 27. 14-05 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

  Hoe krijgt u zicht op de voortgang van al uw leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces.

 28. 16-05 2018

  Training 7 Habits in 7 Uur

  1 dag in

  Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 29. 16-05 2018

  Training Startgesprekken: vroegtijdig kennismaken met ouders po

  1 dag in

  Een goede start met ouders, wie wil dat nu niet?

 30. 16-05 2018

  Training Startgesprekken: vroegtijdig kennismaken met ouders vo

  1 dag in

  Een goede start met ouders, wie wil dat nu niet?

 31. 17-05 2018

  Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

  1 dag in

  Naar meer variatie en motivatie in de les.

 32. 17-05 2018

  Training Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

  Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan. Hierdoor verricht u betere lesobservaties en voert u na afloop effectievere gesprekken.

 33. 23-05 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

  U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

 34. 24-05 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 3

  Meerdaagse in

  U verwerft extra specialistische kennis en aanvullende vaardigheden om op een professionele en structurele manier inhoud te geven aan uw centrale rol als leesspecialist.

 35. 28-05 2018

  Training Beter samenwerken met ouders

  1 dag in

  Effectief samenwerken met ouders levert tijd en plezier op en vooral… de leerlingen worden er beter van, zelfs hun leerprestaties.

 36. 29-05 2018

  Studiedag Haal meer uit literatuuronderwijs!

  1 dag in

  Tijdens deze training staan we stil bij het anders vormgeven van literatuuronderwijs.

 37. 31-05 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen. 

 38. 31-05 2018

  Training Leerlingen motiveren (Regio Drachten)

  Meerdaagse in

  U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

 39. 04-06 2018

  Werkplaats Talen

  1 dag in

  Werken aan uw vakontwikkeling voor Nederlands en MVT.

 40. 18-06 2018

  Training Gamification in de les

  1 dag

  Gamification: het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in de les. Gamification biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

 41. 22-08 2018

  Summerschool: Monitoren leesbegrip voor intern begeleiders, taalcoördinatoren en leerkrachten groep 4 t/m 8

  1 dag in

  Tijdens deze studiedag maakt u zich de inzichten en de ideeën eigen waarmee u de monitoring van het leesbegrip voor uw schoolspecifieke situatie verantwoord vormgeeft.

 42. 22-08 2018

  Summerschool: Timemanagement volgens Covey

  1 dag in

  Zo verlaag je werkdruk in het onderwijs.

 43. 22-08 2018

  Summerschool: Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

  U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

 44. 29-08 2018

  Summerschool: Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

  Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan. Hierdoor verricht u betere lesobservaties en voert u na afloop effectievere gesprekken.

 45. 29-08 2018

  Summerschool: Timemanagement volgens Covey

  1 dag in

  Zo verlaag je werkdruk in het onderwijs.

 46. 29-08 2018

  Summerschool: 7 habits voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

  De tweedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

 47. 29-08 2018

  Summerschool: Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!


 48. 29-08 2018

  Summerschool: Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

  Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

 49. 03-09 2018

  Studiedag Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  1 dag in

  Van kennis naar concrete onderwijsaanpassingen voor uw sterke rekenaars.

 50. 03-09 2018

  Spoedcursus rekendidactiek

  Meerdaagse in

  In drie dagen startbekwaam voor rekenlessen. U  leert hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten. 

 51. 10-09 2018

  Training Rekendidactiek - Gevorderd

  Meerdaagse in

  U leert onder andere wat de kenmerken zijn van zwakke en sterke rekenaars en hoe u een gedifferentieerd aanbod aan de leerlingen in de groep kunt organiseren.

 52. 10-09 2018

  Teamcoaching

  Meerdaagse in

  Haal meer resultaat uit teams! Duidelijk leiden, minder managen, meer coachen.

 53. 10-09 2018

  Training Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

  Het examen is het moment waar zowel docenten als leerlingen naartoe werken. Vaak blijkt het dat de examenvoorbereiding een domper op de afsluiting van een schoolcarrière. Eindeloos oefenen van oude examens en leren, leren en nog eens leren… Dan kan anders! Bij deze training krijgt u antwoord op hoe u de examentraining anders kunt vormgeven en hoe u uw leerlingen gemotiveerd houdt tot de examens.

 54. 12-09 2018

  Training Ervaren leraren: effectief gedrag met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

  Bent u zich bewust  van de relatie tussen uw gedrag en dat van uw leerlingen? Hun gedrag wordt mede door u bepaald en andersom. Uw gedrag is te vertalen naar vijf basisrollen: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter, en leercoach.

 55. 12-09 2018

  Training Startende leraren: effectief gedrag in de klas met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

  Bent u zich bewust van  de relatie tussen uw gedrag en dat van uw leerlingen? Hun gedrag wordt mede door u bepaald en andersom. Uw gedrag is te vertalen naar vijf basisrollen: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter, en leercoach. 

 56. 17-09 2018

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. 

 57. 18-09 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

  Meerdaagse in

  Met module 1 van de Leergang leescoach en leesspecialist heeft u een solide basis gelegd. Module 2 biedt verdere verdieping.

 58. 19-09 2018

  Leergang Taalcoördinator, module 1: beleidskaders en het taalbeleidsplan

  Meerdaagse in

  Deze module zorgt ervoor dat u als taalcoördinator over kennis en vaardigheden beschikt om tot een gedegen en effectief taalbeleidsplan te komen. 

 59. 19-09 2018

  Leergang Taalcoördinator: de taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid

  Meerdaagse in

  In drie modules krijgt u alle benodigde kennis over kaders en beleid, leert u hoe u kunt sturen op het vergroten van taalvaardigheid van leerlingen en hoe u anderen daarbij kunt betrekken.

 60. 20-09 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist

  1 dag in

  In deze intensieve, tiendaagse leergang krijgt u alle interventies en tools om een succesvolle leesspecialist te worden.

 61. 20-09 2018

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 1

  Meerdaagse in

  Verbreed uw horizon met vak- en procesgerichte kennis en bijzondere sociale vaardigheden.

 62. 20-09 2018

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden

  Meerdaagse in

  In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. 

 63. 24-09 2018

  Examentraining Nederlands in vmbo

  1 dag in

  Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

 64. 24-09 2018

  Training Executieve functies

  1 dag in

  Executieve functies zijn voorwaarden voor het leren en bepalen in hoge mate leersucces (groep 1 - 3)In deze training leert u deze functies bij jonge kinderen te stimuleren. 

 65. 24-09 2018

  Training Vloeiend technisch leren lezen in de middenbouw

  1 dag in

  Deze dag overstijgt de methode. U leert welke aspecten van het leesonderwijs belangrijk zijn en wat bijdraagt aan het optimaliseren van de leerlingresultaten en de leesmotivatie. 

 66. 25-09 2018

  Activerende werkvormen en ICT voor mens- en maatschappijvakken

  1 dag in

  Naar meer variatie en motivatie in de les.

 67. 25-09 2018

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

  Deze training bouwt voort op modules 1 en 2 , maar zet meer in op confrontatie met behoud van de relatie. 

 68. 26-09 2018

  Training 7 habits 4.0 (Stephen Covey) (alleen voor medewerkers die bezig zijn met het The Leader in Me proces)

  Meerdaagse in

  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 69. 26-09 2018

  Activerende en passende werkvormen

  Meerdaagse in

  Meer variatie en motivatie in de les!

 70. 27-09 2018

  Studiedag Spel en spelbegeleiding

  1 dag in

  De basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2)

 71. 02-10 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen. 

   

 72. 04-10 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Ontdek dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

  Zie ook: Summerschool: Differentiëren is te leren! 29 en 30 augustus

 73. 04-10 2018

  Examentraining voor Moderne Vreemde Talen

  1 dag in

  Bereid uw leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen leesvaardigheid.

 74. 04-10 2018

  Training De gesprekscyclus

  Meerdaagse in

  Van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren

 75. 04-10 2018

  Training 7 habits voor mentoraat en LOB

  Meerdaagse in

  In de training Covey’s 7 habits voor je mentoraat en LOB verbindt u de 7 Habits (gewoonten) aan uw vaardigheden als mentor of loopbaanbegeleider.

 76. 05-10 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

  U leert hoe u leerlingen aanzet om regie te nemen over hun eigen leer- en loopbaanproces. 

 77. 08-10 2018

  Training Kom maar op met je feedback

  1 dag in

  Leren omgaan met feedback opent de deuren naar de professionele dialoog!

 78. 08-10 2018

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  In deze training bespreken we hoe u uw leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op het examen. We kijken naar de verschillende vaardigheden die leerlingen moeten trainen en naar de kennis waar zij over moeten beschikken om een goed resultaat te behalen. Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen gericht op leesvaardigheid en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 79. 08-10 2018

  Effectieve gesprekken voeren over leerlingen (ELB)

  Meerdaagse in

  Hoe zorg ik dat alle leerlingen leren, ook leerlingen waarbij het gedrag het leren in de weg kan staan? Een vraag die door leraren regelmatig in het kader van Passend onderwijs aan een interne begeleider wordt gesteld. Effectieve leerlingbesprekingen (ELB) is een zeer geschikt gespreksmodel om met uw collega tot een uitvoerbaar plan van aanpak te komen. 

 80. 08-10 2018

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

  U krijgt naast theoretisch inzicht in motivatie en de invloed van leeromgeving hierop, praktische handvatten om uw leerlingen te motiveren voor het leren op school.

 81. 09-10 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

  Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

 82. 09-10 2018

  Training 7 habits voor leidinggevenden

  Meerdaagse in

  De driedaagse training ‘7 Habits voor leidinggevenden' is een intensieve en praktijkgerichte ervaringstraining die uitgaat van de grondbeginselen van inspirerend leiderschap.

 83. 10-10 2018

  Training Timemanagement volgens Covey

  Meerdaagse in

  Zo verlaag je werkdruk in het onderwijs.

 84. 11-10 2018

  Nationaal Congres Taal en Lezen 2018

  1 dag in


  Vooraankondiging.

 85. 30-10 2018

  Training Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?

  1 dag in

  Er komt veel kijken bij het schrijven van een taalbeleidsplan. Tijd speelt hierin een belangrijke rol. Neem op deze dag de tijd om het taalbeleidsplan op poten te zetten. In één dag worden onder leiding van een CPS-adviseur de onderdelen van het taalbeleidsplan besproken. Dit doen we aan de hand van een format, zodat u aan het einde van de dag met een mooie opzet voor het plan de deur uitloopt.

 86. 01-11 2018

  Studiedag Haal meer uit literatuuronderwijs!

  1 dag in

  Tijdens deze training staan we stil bij het anders vormgeven van literatuuronderwijs.

 87. 05-11 2018

  Examentaaltraining

  1 dag in

  De invloed van taal is groot bij elk examenvak. De examens voor de bèta- en gammavakken zijn de laatste jaren steeds taliger zijn geworden. Leerlingen moeten lange stukken tekst lezen en missen de strategieën en woordkennis die daarvoor van belang zijn. Zij hebben vaak moeite met het analyseren van de vraag en het goed formuleren van het antwoord. In deze training verkent u wat precies de taalproblemen zijn die spelen bij de examens. 

 88. 05-11 2018

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn (groep 1 t/m 8)

  1 dag in

  Recente inzichten, leesstrategieën, methodische aanpakken, monitoring, schoolspecifieke aanpak, handboek Lezen...Denken...Begrijpen!

 89. 06-11 2018

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

  Veel leerkrachten in groep 1 en 2 passen interactief voorlezen toe in de veronderstelling dat zij voldoende aanbod voor begrijpend luisteren realiseren. Begrijpend luisteren is meer. U leert het in deze training.

   

 90. 08-11 2018

  Training Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

  Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

 91. 09-11 2018

  Training Beeldcoaching

  Meerdaagse in

  Videobeelden zeggen meer dan duizend woorden. Daarom is Beeldcoaching een enorm krachtig coachingsinstrument. In deze introductietraining maakt u op een praktische en actieve manier kennis met beeldcoaching...

 92. 12-11 2018

  Examentraining voor exacte vakken

  1 dag in

  Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. 

 93. 12-11 2018

  Examentraining voor mens- en maatschappijvakken

  1 dag in

  Praktische training met concrete handvatten. De focus ligt op het ontwerpen van uitdagende examentrainingen en het aanleren van strategieën. Met aandacht voor taal in de examens. Tijdens het middaggedeelte van de training kan gekozen worden tussen het volgen van meer of minder instructie en uit verschillende (verdiepings)opdrachten.

 94. 13-11 2018

  Masterclass leraren motiveren

  Meerdaagse in

  Hoe gemotiveerd zijn uw leraren? Wat is motivatie eigenlijk? Waaraan herken ik een motiverende les? 

 95. 14-11 2018

  Studiedag Gedifferentieerd rekenonderwijs in de praktijk

  1 dag in

  Iedere leerkracht heeft te maken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Dit geldt ook voor het rekenonderwijs. Hoe geeft u differentiatie bij rekenonderwijs in het basisonderwijs vorm op leerstof, in een onderwijsomgeving die meer divers wordt?

 96. 15-11 2018

  Moderne Vreemde Talen, ERK en Nederlands: spreek-, kijk- en luistervaardigheid

  1 dag in

  Op deze dag besteden we aandacht aan een effectieve, geïntegreerde en motiverende didactische aanpak voor spreek-, kijk- en luistervaardigheid in de Nederlandse en MVT-les. Een doorlopende leerlijn spreek-, kijk- en luistervaardigheid met koppeling aan het ERK staat centraal. Verder wordt de vertaalslag gemaakt naar de uitwerking hiervan in de lessen door activerende didactiek met aandacht voor ICT. Dat zijn in vogelvlucht de onderwerpen die we tijdens deze studiedag in carrouselvorm behandelen. Geïnteresseerd? Mis deze studiedag niet. 

 97. 15-11 2018

  Training De zorgcoördinator

  Meerdaagse in

  Door de invoering van Passend Onderwijs en de veranderingen in de jeugdhulp is de rol van zorgcoördinator erg veranderd. Deze veranderingen vragen andere competenties en een nieuwe rol als spin in het web. U moet zicht hebben op de manier waarop u de interne zorgstructuur verbindt aan allerlei externe partijen zoals jeugdhulp, veilig thuis, de jeugdgezondheidszorg, welzijn en de gemeente. Daarnaast doen leraren vaker een beroep op de zorgcoördinator want van hen wordt verwacht onderwijs beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Daarbij vraagt het overleg met ouders en externe begeleiders/deskundigen de nodige tijd en inspanning.

  Vernieuwde training

 98. 21-11 2018

  Leergang Taalcoördinator, module 2: sturen op taal in de klas

  Meerdaagse in

  In deze module staan de belangrijkste inzichten in taaldidactiek centraal en hoe u deze toepast in het onderwijs bij u op school. Daarnaast leert u hoe u collega’s kunt motiveren en activeren om met taal aan de slag te gaan in hun lessen. Schrijf u in voor de complete leergang of voor de afzonderlijke modules.

 99. 22-11 2018

  Studiedag Taalcoördinator

  1 dag in

  Taalbeleid levendig houden is weerbarstig. Hoewel iedereen het belang van goed taalbeleid zal onderschrijven zit de weerbarstigheid vooral in zowel de lastige aansturing van taalbeleid door een taalcoördinator als de breedte van het onderwerp. Taalbeleid gaat immers om taal in alle vakken en dus om alle docenten van de school. Tijdens deze studiedag gaan we in op het actuele beleid en de kaders van taalbeleid.

 100. 12-12 2018

  Training Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Als rekencoördinator, probleemoplosser en katalysator bent u voor de implementatie van rekenbeleid het eerste aanspreekpunt voor uw collega’s en schoolleiding. De training is een buitenkans als u actief wilt bijdragen aan de implementatie van effectief rekenonderwijs binnen uw school.

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies