Zoeken in de website

Academie

 1. 23-03 2017

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

  Deze training brengt de inzichten van Michael Fullan en vele anderen tot leven in een combinatie van theorie en praktijk. We gaan het leiderschap van leidinggevenden, of zij die dit willen worden, vanuit verschillende perspectieven verkennen. Op deze manier verwerft u kennis die u direct in uw eigen schoolpraktijk kunt toepassen.

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 23 mei 2017

 2. 23-03 2017

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. 

 3. 27-03 2017

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn groep 1-8

  1 dag in

  Recente inzichten, leesstrategieën, methodische aanpakken, monitoring, schoolspecifieke aanpak, handboek Lezen...Denken...Begrijpen!

 4. 27-03 2017

  Training Persoonlijk leiderschap

  Meerdaagse in

  Thema Persoonlijk Leiderschap; Module 1 Persoonlijk Leiderschap

  Zonder reflectie geen ontwikkeling! Met de module Persoonlijk Leiderschap brengt u uw leiderschapspalet op een hoger niveau.

 5. 28-03 2017

  Studiedag De vaksectie in haar kracht

  1 dag in

  Scholen zijn hard aan de slag met het verbeteren van leerlingresultaten. Toch zijn veel scholen zoekende in de manier waarop ze aan leerresultaten kunnen werken. Een van de belangrijkste succesfactoren hierbij ligt binnen de vaksectie. Tijdens deze studiedag willen we graag u, en daarmee ook de vaksectie, in uw kracht zetten!

 6. 30-03 2017

  Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2)

  1 dag in

  Via een spel doet een kind ervaringen op, ontdekt en leert nieuwe vaardigheden en verwerkt emoties en ervaringen. Spel stimuleert alle ontwikkelingsgebieden, en is een integrale basis voor leren en ontwikkelen. Hoe past u spel toe in de cyclus van opbrengstgericht handelen en opbrengstgericht werken en wat heeft u daarvoor nodig? U leert het tijdens deze studiedag. 

 7. 03-04 2017

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  In deze driedaagse training - gebaseerd op het Raamwerk rekenen - leert u hoe u effectief rekenonderwijs aanbiedt volgens de recente inzichten. U raakt op een plezierige en praktische manier vertrouwd met de essentiële elementen van effectief rekenonderwijs. 


 8. 03-04 2017

  Leergang Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang gebaseerd op het Raamwerk rekenen voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs en mbo die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

 9. 03-04 2017

  Training Gamification in de les

  1 dag

  Gamification is het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in bijvoorbeeld de les. Door gamification worden leerlingen actiever in de les. Daarnaast leren leerlingen samenwerken en worden zij door herhaling en oefening beter. Gamification biedt ook veel mogelijkheden voor differentiatie en kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen.

 10. 03-04 2017

  Training Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs & mbo

  1 dag in

  U richt zich op verhoging van de effectiviteit van uw taalonderwijs. Leesvaardigheid is daarvan een cruciaal onderdeel. Moeite met lezen betekent al snel: achterstanden in vrijwel alle vakken. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met lezen. De problemen variëren van slecht ontwikkelde leesvaardigheid tot dyslexie. ...

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies