Sluiten

Zoeken in de website

Blog

 1. Blog Examentijd.jpg

  Help je herkansers en leer van de examenresultaten

  De CSE-examens zijn in volle gang. Een spannende tijd voor de leerlingen en docenten, want ze moeten laten zien wat ze geleerd hebben de afgelopen jaren. Ook voor docenten is het een spannende tijd. Hoe gaan mijn leerlingen het doen? Heb ik ze voldoende voorbereid? Gaan ze de vragen goed lezen en vooral goed beantwoorden? Zullen ze de eindstreep halen? Op dit moment kun je natuurlijk niet veel meer doen voor de examens van het eerste tijdvak. Voor degenen die moeten herkansen en voor de examenkandidaten van volgend jaar kun je echter nog wel veel betekenen.

 2. Wil ik een teamleider worden.png

  Wil ik teamleider worden?

  ‘Wil jij geen teamleider worden?, vroeg mijn leidinggevende mij al een paar keer tijdens bila’s. Maar ik wist niet of ik daar al klaar voor was. Ik had nooit een opleiding daarin gedaan en stuurde tijdens allerlei projecten vooral vanuit mijn gevoel. Een theoretische basis leek me nodig om je werkwijze als teamleider te onderbouwen. In december 2022 vroeg mijn leidinggevende het me weer. Drie dagen later schreef ik me in voor de achtdaagse opleiding Basisvaardigheden Middenmanagement.’

 3. Blog Oude ideeën over onderwijs .png

  Oude ideeën over onderwijs

  “De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën”, citeerde waarnemend inspecteur-generaal
  Ria Westendorp filosoof Euclides in haar voorwoord van
  De Staat van het Onderwijs 2024. Een tijdloze uitspraak voor een rapport dat juist zo van deze tijd is. 

 4. Blog Zweet op de juiste rug.jpg

  Het zweet op de juiste rug!

  SG. Antoni Gaudí werkt samen met CPS Onderwijsontwikkeling en advies aan de implementatie van formatief handelen en effectieve feedback in de lessen op school. Schoolleiders Esther Touw en Nienke Schermerhorn vertellen in een gesprek met onderwijsadviseur Meike Berben waarom zij ervoor gekozen hebben om met deze thema’s aan de slag te gaan en wat dat heeft opgeleverd.

 5. Blog Taalkrachtig onderwijs.jpg

  Taalkrachtig onderwijs: schrijven als middel om het leesbegrip te vergroten!

  Taalkrachtig onderwijs gaat ervan uit dat een integrale aanpak van de onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren elkaar versterken. Wist je dat het inzetten van schrijfopdrachten effectief blijkt en helpend kan zijn om het begrip bij begrijpend lezen te vergroten?

 6. Blog Hoe zorg ik ervoor dat de tijd om me voor te bereiden niet te lang wordt (2).png

  Efficiënt differentiëren

  Hoe zorg je ervoor dat de tijd om jouw les voor te bereiden niet te lang wordt als je wil differentiëren? Alle nieuwe dingen vragen extra tijd in het begin, daar ontkom je niet aan. Kijk dus goed wat voor jou op dit moment haalbaar is. Begin klein en bouw langzaam op. Kijk ook creatief hoe je tijd kunt besparen: wat moet je echt zelf doen, welke taken kun je prima neerleggen bij leerlingen zelf? Ik geef je graag wat suggesties om gedoseerd met differentiëren aan de slag te gaan. 

 7. Blog redactiesommen.png

  Redactiesommen: voor rekenen heb je steeds meer taal nodig

  Lukt het jouw leerlingen prima om een rekensom zoals 6 x 7 op te lossen? Maar raken ze al snel in de war als Pleun zes netten met elk zeven mandarijnen koopt en het de vraag is of ze genoeg heeft om uit te delen aan 30 leerlingen? Hoe komt het dat dat blijkbaar zo moeilijk is? En vooral: hoe zorg je dat het makkelijker wordt?

 8. Blog Boekenweek Plezier in lezen.png

  Plezier in lezen? Laat het zien!

  Het is Boekenweek: het mooiste en grootste jaarlijkse boekenfeest van Nederland. Bedoeld om de liefde voor het boek te vieren! Maar hoe zit dat bij jou? Kom jij in de drukte van het lesgeven, het voorbereiden van je lessen en het ondersteunen van je leerlingen nog aan lezen toe? In de waan van de dag kan lezen voor je plezier gemakkelijk op de achtergrond raken. En dat terwijl het zo ontspannend en leuk kan zijn! Wist je dat jouw enthousiasme over boeken bovendien kan bijdragen aan de leesmotivatie van je leerlingen? Hieronder leggen we uit hoe dat zit. 

 9. Blog Geef minder feedback en laat feedback beter gebruiken.png

  Geef minder feedback en laat feedback beter gebruiken

  "Feedback is een van de belangrijkste factoren met invloed op leerprestaties, maar dit effect kan zowel positief als negatief zijn." Deze eerste zin uit het baanbrekende artikel van Hattie en Timperley uit 2007 zet zeker aan tot denken. We zijn nu zeventien jaar verder en in die tijd is de kijk op feedback verrijkt. Als we feedback zien als een proces, dan biedt dit mogelijkheden om leerlingen daarin te activeren. En voor een positief effect op leerprestaties verleggen we de focus van feedback géven naar feedback gebruiken als werkwoord bij feedback.

 10. Blog MVT Spaans.png

  Wat gaat de vakvernieuwing MVT voor Spaans betekenen?

  Bij Spaans werkt het allemaal net een beetje anders dan bij de andere moderne vreemde talen. Het is een eindexamenvak, maar niet op elke school. En afhankelijk van of leerlingen Spaans Elementair of Spaans als eindexamenvak volgen, starten zij op verschillende momenten met de lessen. De eindtermen zijn op dit moment MVT-breed. Maar voor Spaans is het vanuit de eerder genoemde situatie onduidelijk welke lesstof wanneer aangeboden moet worden. Ook zijn er voor deze taal geen examenbundels te koop.
  Een flinke puzzel dus voor docenten Spaans! 

 11. Blog MDT Zelfregulatie.png

  Studenten vergroten hun impact in MDT door zelfregulatie!

  Hoe kun je studenten tijdens hun MDT-reis actief begeleiden als leercoach?  Voor docenten burgerschap en LOB van ROC Mondriaan ontwikkelden we een inspirerend professionaliseringstraject om studenten actief te leren werken aan waardevolle competenties als motivatie, zelfregulatie en presentatie. Competenties waarmee zij proactieve, betrokken en zelfverzekerde studenten zullen worden, die klaar zijn voor de maatschappij van nu en de toekomst.

 12. Foto gedeeld leiderschap.png

  Eigenaarschap vraagt ander leiderschap in de school

  Een expertgroep had het plan goed voorbereid. Iedereen mocht vervolgens meedenken. Het stuk werd aangepast en hierop kwamen geen reacties meer. Klaar voor besluitvorming, zou je denken. Maar dan blijken sommige mensen er toch niet achter te staan. Eerdere discussies worden dunnetjes over gedaan, mensen voelen zich gefrustreerd en haken af. Weg draagvlak, weg verandering, weg motivatie.

 13. Blog Spel en spelcoaching.png

  Het belang van effectieve spelbegeleiding bij kleuters

  Jonge kinderen kunnen vaak nog niet goed hun aandacht houden bij ingeplande speel-leeractiviteiten. Daarom is het van belang om juist tijdens het (vrije) spel van kinderen kansen te pakken door zelf mee te spelen. Op die manier kan je inspelen op hun ontwikkeling, werken aan zelfsturing en doelbewust kinderen uitdagen en prikkelen om zo het spel op een hoger plan tillen. 

 14. Blog Gedichten in de klas.png

  Gedichten in de klas

  Iedereen, jong en oud, kan gedichten lezen, gedichten verzinnen of gedichten delen met anderen. En wanneer je samen met je leerlingen gedichten leest, zul je merken dat zij al heel snel begrijpen dat een gedicht andere kenmerken heeft dan de meeste andere soorten teksten, zoals rijm en de opmaak. Kinderen die vervolgens zelf een gedicht gaan schrijven, hebben al heel snel door hoe zij hun tekst er als een gedicht moeten laten uitzien.

 15. Blog Kansrijk.png

  Kansrijk? Nee, laten we het hebben over bewijsrijk!

  Veel scholen werken met de term ‘kansrijk’. Kansrijk adviseren, kansrijk bevorderen en zelfs kansrijk onderwijs. Maar wat wordt daaronder verstaan, en doen we de leerlingen daar een plezier mee? Laten we het kansrijk bevorderen eens nader beschouwen.