Spring naar mobiele navigatie

Home

Het beste onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving van morgen.

CPS ondersteunt, adviseert en traint scholen, leraren, leidinggevenden en onderwijsteams in het po, vo en mbo en professionals in IKC's en de kinderopvang om hun ambities waar te maken. Dat doen we op locatie, online en bij de CPS Academie.

Bij home.jpg

Onze expertise

CPS Actueel

3e Nationaal Congres Zelfregulerend Leren

Vrijdag 10 november 2023 | 09.30 – 17.00 uur  Driebergen | Antropia | € 499,- incl. publicatie

Voor docenten in het po, vo en mbo en professionals werkzaam in de kinderopvang, IKC of VVE organiseren wij het 3e Nationaal Congres Zelfreguleren Leren - Een doorlopende leerlijn zelfregulatie van het jonge kind tot jongvolwassene.

Trots presenteren we onze drie keynote sprekers: Prof. Dr. Anique de Bruin, Prof. Dr. Harold Bekkering en Prof. Dr. Joep Dohmen. Zij belichten zelfregulerend leren vanuit verschillende invalshoeken en staan samen met de vele interactieve themasessies garant voor een boeiende en inspirerende dag.


Ben je erbij?

Programma en inschrijven

Inspiratiedag Formatief handelen in de les

Donderdag 5 oktober 2023 | 10.00 – 16.30 uur   Amersfoort  | € 450,-

Tijdens deze inspiratiedag staat het toepassen van formatief handelen in jouw lessen centraal.

In ontwerpateliers zoeken we vakgericht aan de hand van voorbeelden naar mogelijkheden om je lessen formatief te maken, waarna je op basis van dit inzicht kiest bij welk onderdeel van de formatieve cyclus je in de middagworkshop nog verdieping kunt gebruiken.

Aan het eind van de dag ga je geïnspireerd, met praktische ideeën en een lesontwerp naar huis.

De dag sluiten we af met een netwerkmoment, onder het genot van een hapje en een drankje.

Schrijf je nu in!

Programma & inschrijven

CPS ondersteunt jouw school bij het lerarentekort

Het lerarentekort is een gegeven en zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groeien.

Ook ontstaat er een tekort aan schoolleiders en middenmanagers in grote delen van het land.

Voor scholen wordt de uitdaging steeds groter om onderwijs te garanderen en kwaliteit te waarborgen.

CPS ondersteunt scholen bij het waarmaken van hun ambities. Zo ook bij het omgaan met het lerarentekort. Dat doen we op 3 manieren: intern opleiden, procesbegeleiding en kwaliteitszorg.

We hebben alle informatie voor je op een rijtje gezet. Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Lerarentekort

CPS Actueel - Basisvaardigheden

Taal als voorwaarde, middel en doel van leren


Krachtig taalonderwijs biedt kinderen de basisvaardigheden die ze nodig hebben om te leren en te groeien. Het zorgt voor een goede ontwikkeling in lezen, schrijven, spreken en luisteren. Hierdoor kunnen kinderen effectief communiceren en succesvol zijn op school en later in de maatschappij.

CPS biedt maatwerk en ondersteunt scholen vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Onze aanpak leidt naar taalkrachtig, interactief, betekenisvol en geïntegreerd taalonderwijs op basis van een concreet kwaliteitsplan.

Lees meer over Taalkrachtig onderwijs PO 

Lees meer over Taalbewust onderwijs VO

Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs


Van scholen in het funderend onderwijs wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de burgerschaps- competenties van hun leerlingen. Waarom is dit belangrijk? Welke kaders zijn leidend en hoe kijkt inspectie hiernaar? Maar vooral: wat is de visie van de school. Waarom wil je als school bijdragen en wat wil je bereiken?

CPS begeleidt scholen in het PO en VO bij het formuleren van een visie op burgerschaps- vorming en hoe je daar samen planmatig, samenhangend en in lijn met de visie aan werkt. Neem contact op met Miriam of Cor om de maatwerkmogelijkheden te bespreken. 


Miriam Op de Beek voor PO
Cor Verbeek voor VO

CPS Academie - burgerschap

Effectief rekenonderwijs in een gedifferentieerde klas


Effectief rekenonderwijs is essentieel voor de rekenontwikkeling van alle leerlingen, maar vooral in een gedifferentieerde klas waar de niveaus van de leerlingen sterk kunnen variëren. Door instructies op maat, worden alle leerlingen uitgedaagd en kunnen ze op hun eigen niveau groeien. Een positieve leeromgeving en het gebruik van authentieke situaties als voorbeelden, kan helpen om de interesse van de leerlingen te wekken en het begrip van de leerstof te verbeteren.

CPS ondersteunt scholen met maatwerk op het gebied van visievorming, rekendidactiek en het leren toepassen in de praktijk. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Geke van Dijk voor MBO
Bert Moonen voor VO
Naomi Baggelaar voor PO

Bekijk ons academieaanbod

CPS Nieuwsbrief

Ontvang zes keer per jaar de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Schrijf je in voor de CPS Nieuwsbrief!                                                            

Zoek in de website