Spring naar mobiele navigatie

Home

Het beste onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving van morgen

CPS ondersteunt, adviseert en traint scholen, leraren, leidinggevenden en onderwijsteams in het po, vo en mbo en professionals in IKC's en de kinderopvang om hun ambities waar te maken. Dat doen we op locatie, online en bij de CPS Academie.

Bij home.jpg

Onze expertise

CPS Actueel

Werken aan gelijke kansen in het onderwijs


Veel scholen schrijven in hun visie dat ze uitgaan van ieders talent. De wens om elk kind te zien is dus aanwezig. Maar in de praktijk worden veel kansen gemist. 

Wil je ook het leerpotentieel van je leerlingen optimaal gebruiken? Het hebben van hoge verwachtingen, het kennen van je leerlingen, doelgericht leren en het inzetten van effectieve leerstrategieën helpen hierbij.

CPS biedt een praktisch aanbod op maat. Training, begeleiding en advies dat werkt voor jullie leerlingen.

Samen de mogelijkheden bekijken voor jouw school? Kijk voor meer informatie op:

Themapagina Kansengelijkheid

Van teamleider naar directieEen gevleugelde uitspraak van Niek Bootsma, bestuurder van SOVOT (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg) is: 

 ''De kwaliteit van leidinggeven
bepaalt in hoge mate
de kwaliteit van onderwijs''.

SOVOT en CPS hebben samen een traject opgezet om het middenmanagement binnen de stichting te helpen bij hun oriëntatie op een functie als eindverantwoordelijke directeur.

Bekijk de film met het interview met Anne van de Wouw (teamleider) en Niek Bootsma (bestuurder) over dit traject en wat het hun gebracht heeft (3.22min.).

Bekijk hier de film met het interview

CPS ondersteunt jouw school bij het lerarentekort

Het lerarentekort is een gegeven en zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groeien. Ook ontstaat er een tekort aan schoolleiders en middenmanagers in grote delen van het land.

Voor scholen wordt de uitdaging steeds groter om onderwijs te garanderen en kwaliteit te waarborgen.

CPS ondersteunt scholen bij het waarmaken van hun ambities. Zo ook bij het omgaan met het lerarentekort. Dat doen we op 3 manieren: intern opleiden, procesbegeleiding en kwaliteitszorg.

Kijk voor meer informatie op:

Begeleiding bij het lerarentekort

CPS Actueel - Basisvaardigheden

Taal als voorwaarde, middel en doel van leren


Krachtig taalonderwijs biedt kinderen de basisvaardigheden die ze nodig hebben om te leren en te groeien. Het zorgt voor een goede ontwikkeling in lezen, schrijven, spreken en luisteren. Hierdoor kunnen kinderen effectief communiceren en succesvol zijn op school en later in de maatschappij.

CPS biedt maatwerk en ondersteunt scholen vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Onze aanpak leidt naar taalkrachtig, interactief, betekenisvol en geïntegreerd taalonderwijs op basis van een concreet kwaliteitsplan.

Lees meer over Taalkrachtig onderwijs PO 

Lees meer over Taalbewust onderwijs VO

Beleidsrijk invoeren van burgerschapsonderwijs


Van scholen in het funderend onderwijs wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de burgerschaps- competenties van hun leerlingen. Waarom is dit belangrijk? Welke kaders zijn leidend en hoe kijkt inspectie hiernaar? Maar vooral: wat is de visie van de school. Waarom wil je als school bijdragen en wat wil je bereiken?

CPS begeleidt scholen in het PO en VO bij het formuleren van een visie op burgerschaps- vorming en hoe je daar samen planmatig, samenhangend en in lijn met de visie aan werkt. Neem contact op met Miriam of Cor om de maatwerkmogelijkheden te bespreken. 


Miriam Op de Beek voor PO
Cor Verbeek voor VO

CPS Academie - burgerschap

Effectief rekenonderwijs in een gedifferentieerde klas


Effectief rekenonderwijs is essentieel voor de rekenontwikkeling van alle leerlingen, maar vooral in een gedifferentieerde klas waar de niveaus van de leerlingen sterk kunnen variëren. Door instructies op maat, worden alle leerlingen uitgedaagd en kunnen ze op hun eigen niveau groeien. Een positieve leeromgeving en het gebruik van authentieke situaties als voorbeelden, kan helpen om de interesse van de leerlingen te wekken en het begrip van de leerstof te verbeteren.

CPS ondersteunt scholen met maatwerk op het gebied van visievorming, rekendidactiek en het leren toepassen in de praktijk. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Geke van Dijk voor MBO
Bert Moonen voor VO
Naomi Baggelaar voor PO

Bekijk ons academieaanbod

CPS Nieuwsbrief

Ontvang zes keer per jaar de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Schrijf je in voor de CPS Nieuwsbrief!                                                            

Zoek in de website