Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Taal

Taal

Taal

Taal is belangrijk voor alle leerlingen. Een te laag niveau kan voor problemen zorgen bij alle vakken. Leerlingen die bijvoorbeeld toetsvragen of instructieteksten niet goed kunnen lezen, presteren onder hun niveau. Om kinderen optimale kansen te bieden is goed taalonderwijs essentieel.

CPS uitgeverij biedt publicaties gericht op taal voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Bekijk hieronder de publicaties die onder andere gericht zijn op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, leren schrijven en fonemisch bewustzijn.

Pagina
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Volgende
 1. Handboek technisch lezen in de basisschool
  Meer informatie

  Handboek technisch lezen in de basisschool

  € 69,00

  Instructie en didactiek in de doorgaande lijn

  Dit bijna 400 pagina’s tellende handboek geeft een compleet en actueel overzicht van wat er nodig is om het onderwijs in technisch lezen, dat wil zeggen: vloeiend lezen, optimaal vorm te geven. Het is een rijke en onmisbare aanvulling op dat wat in de methodes staat over effectief leesonderwijs.

 2. Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren
  Meer informatie

  Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren

  € 28,90

  In dit boek staat een aanpak van effectieve woordenschatontwikkeling beschreven die gebaseerd is op drie pijlers. Daarbij is woordbewustzijn en -eigenaarschap bij de leerling het uiteindelijke doel, want dat maakt een leven lang woorden leren mogelijk.

 3. Leeskilometers maken op school
  Meer informatie

  Leeskilometers maken op school

  € 49,00

  Aanpak Vrij lezen. Het bevorderen van leesmotivatie van leerlingen.

  Is lezen iets wat moet? Of iets wat mag? Plezier in lezen is het beste startpunt voor leerlingen om veel leeskilometers te gaan maken en zo hun leesvaardigheid bijna moeiteloos te verbeteren. In de aanpak Vrij lezen staat leesplezier centraal.

 4. Set: Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn
  Meer informatie

  Set: Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn

  € 169,00

  De Werkmap Fonemisch bewustzijn biedt naast theorie veel activiteiten en lessen om van het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2 te ontwikkelen. De Werkmap Gecijferd bewustzijn helpt bij (voorbereidend) rekenen met kleuters en het tijdig signaleren van achterstanden op dit vlak.

 5. Basisstructuur doorgaande leeslijn
  Meer informatie

  Basisstructuur doorgaande leeslijn

  € 17,90

  Een doorgaande leeslijn van 3- tot 13-jarigen

  Dit naslagwerk biedt basisscholen ondersteuning bij het realiseren van een doorgaande leeslijn voor leerlingen van 3 tot 13 jaar.

 6. Aanvankelijk technisch lezen
  Meer informatie

  Aanvankelijk technisch lezen in groep 3

  € 22,90

  Preventie van leesproblemen

  In dit derde deel in de serie Doorgaande leeslijn 3- tot 13-jarigen gaan de auteurs uitgebreid in op leergebieden, doelen, klassenmanagement, differentiatie, instructie en de aanpak van risicokinderen. Ook is er uitgebreid aandacht voor taal-leesactiviteiten in de klas.

 7. Grip op leesbegrip
  Meer informatie

  Grip op leesbegrip

  € 45,90

  Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen

  Dit handboek helpt leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs meer zicht en grip te krijgen op de ontwikkeling van begrijpend lezen van kinderen.

 8. Verdiepend lezen
  Meer informatie

  Verdiepend lezen

  € 36,90

  Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten

  Alle leerlingen zouden complexe teksten moeten lezen. Als leerlingen complexe teksten begrijpend kunnen lezen, verbetert hun leesvaardigheid. De auteurs beschrijven hoe leraren hun instructie zo vormgeven dat leerlingen – op alle niveaus en bij alle vakken – verdiepend lezen.

 9. Een goede leesstart
  Meer informatie

  Een goede leesstart in groep 1 en 2

  € 22,90 € 11,45

  Een doorgaande leeslijn 3-13 jarigen

  Het boek Een goede leesstart in groep 1-2 geeft concrete aanwijzingen, handvatten en praktijksuggesties. De auteur beschrijft hoe leerkrachten van groep 1 en 2 ervoor kunnen zorgen dat alle kleuters een goede leesstart maken en goed toegerust beginnen aan het aanvankelijk technisch lezen in groep 3.

 10. Teksten in de maak
  Meer informatie

  Teksten in de maak

  € 28,90

  Leerlingen begeleiden bij het schrijven

  Hoe zorgen leraren ervoor dat leerlingen leren om juist en begrijpelijk schriftelijk te formuleren? Hoe verbeteren ze hun schrijfonderwijs?

Pagina
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Volgende
(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies