Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

Taal/Lezen primair onderwijs

Taal primair onderwijs

Hoe beter leerlingen taal beheersen, hoe beter de prestaties bij andere vakken. Taal speelt vrijwel overal een rol. Om kinderen de beste kansen te bieden is taalonderwijs belangrijk. Haalt u het beste uit alle leerlingen?

CPS Uitgeverij biedt publicaties op het gebied van taal voor alle leerlingen, de sterke en de taalzwakke leerling. Er zijn publicaties  gericht op het leren lezen en het leren begrijpend lezen. Ook is er onder andere aandacht voor fonemisch bewustzijn, begrijpend luisteren, leren schrijven, woordenschatonderwijs en de doorgaande leeslijn.

Pagina
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Volgende
 1. Handboek technisch lezen in de basisschool
  Meer informatie

  Handboek technisch lezen in de basisschool

  € 69,00

  Instructie en didactiek in de doorgaande lijn

  Dit bijna 400 pagina’s tellende handboek geeft een compleet en actueel overzicht van wat er nodig is om het onderwijs in technisch lezen, dat wil zeggen: vloeiend lezen, optimaal vorm te geven. Het is een rijke en onmisbare aanvulling op dat wat in de methodes staat over effectief leesonderwijs.

 2. Verdiepend lezen
  Meer informatie

  Verdiepend lezen

  € 36,90

  Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten

  Alle leerlingen zouden complexe teksten moeten lezen. Als leerlingen complexe teksten begrijpend kunnen lezen, verbetert hun leesvaardigheid. De auteurs beschrijven hoe leraren hun instructie zo vormgeven dat leerlingen – op alle niveaus en bij alle vakken – verdiepend lezen.

 3. Grip op leesbegrip
  Meer informatie

  Grip op leesbegrip

  € 45,90

  Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen

  Dit handboek helpt leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs meer zicht en grip te krijgen op de ontwikkeling van begrijpend lezen van kinderen.

 4. Lezen... denken... begrijpen!
  Meer informatie

  Lezen... denken... begrijpen!

  € 31,90

  Handboek begrijpend luisteren en lezen in het basisonderwijs

  Hoe maakt u van lezende kinderen begrijpende lezers? Welke vaardigheden vraagt dit van de leerkracht? Hoe zorgt u voor een goede opbouw van de les begrijpend lezen? En hoe krijgt u zicht op de leesontwikkeling van leerlingen?
  (De 2010 uitgave is herzien in het najaar van 2014).

 5. Werkmap Begrijpend lezen
  Meer informatie

  Werkmap Begrijpend lezen

  € 68,90

  Teksten begrijpen in groep 1 tot en met 8

  Deze werkmap is een rijke bron aan werkvormen en materialen waarmee leerkrachten van groep 1 tot en met 8 kinderen helpen teksten beter te begrijpen. De werkvormen - meer dan zestig! - zijn los van elke methode in te zetten.

 6. Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
  Meer informatie

  Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

  € 97,50

  De praktijk van begrijpend luisteren met het jonge kind

  Hoe zorgt u er voor dat jonge kinderen nog beter worden in begrijpend luisteren? Het format in deze Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat helpt u daarbij. Het toont stap voor stap hoe u activiteiten voorbereidt en uitvoert met voorbeeldteksten als basis.

 7. Werkmap Fonemisch bewustzijn
  Meer informatie

  Werkmap Fonemisch bewustzijn

  € 97,50

  Aan de slag met klanken en letters in groep 1 en 2

  Met deze werkmap kunnen leerkrachten gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2.
  De Werkmap Fonemisch bewustzijn heeft een langere levertijd en is eind juni 2016 weer leverbaar.

 8. Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren
  Meer informatie

  Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren

  € 28,90

  In dit boek staat een aanpak van effectieve woordenschatontwikkeling beschreven die gebaseerd is op drie pijlers. Daarbij is woordbewustzijn en -eigenaarschap bij de leerling het uiteindelijke doel, want dat maakt een leven lang woorden leren mogelijk.

 9. Teksten in de maak
  Meer informatie

  Teksten in de maak

  € 28,90

  Leerlingen begeleiden bij het schrijven

  Hoe zorgen leraren ervoor dat leerlingen leren om juist en begrijpelijk schriftelijk te formuleren? Hoe verbeteren ze hun schrijfonderwijs?

 10. Toetspakket Beginnende geletterdheid
  Meer informatie

  Toetspakket Beginnende geletterdheid

  € 77,50

  Met dit toetsenpakket kunnen leerkrachten van groep 1 tot en met 3 kinderen opsporen die uitvallen op het gebied van beginnende geletterdheid en actie ondernemen om hier iets aan te doen. Zij kunnen zodoende leesproblemen voorkomen, want beginnende geletterdheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede leesstart.

Pagina
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Volgende
(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies