Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

Taal voortgezet onderwijs

Taal voortgezet onderwijs

Hoe zorgt u ervoor dat leerlingen meer taalvaardig worden? Taal speelt een rol bij vrijwel alle vakken. Niet goed begrijpend kunnen lezen kan leerlingen bijvoorbeeld parten spelen bij het maken van opdrachten voor andere vakken.

CPS Uitgeverij biedt publicaties die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid. Wordt er door (vak)docenten genoeg aandacht besteedt aan (vak)taal? Wat maakt dat leerlingen plezier krijgen in lezen? Hoe zorgt u ervoor dat leerlingen begrijpelijk leren schrijven?

Pagina
 1. 1
 2. 2
 3. Volgende
 1. Beter lezen, beter leren
  Meer informatie

  Beter lezen, beter leren

  € 28,90

  Vakteksten begrijpen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  Dit laagdrempelige boek laat zien hoe alle (vak)docenten de leesvaardigheid van hun leerlingen kunnen verbeteren. Aan de hand van praktische tips, werkvormen en toepassingen in de les beschrijven de auteurs hoe docenten op een eenvoudige, weinig tijdrovende manier een leesvriendelijke leeromgeving scheppen.

 2. Leeskilometers maken op school
  Meer informatie

  Leeskilometers maken op school

  € 49,00

  Aanpak Vrij lezen. Het bevorderen van leesmotivatie van leerlingen.

  Is lezen iets wat moet? Of iets wat mag? Plezier in lezen is het beste startpunt voor leerlingen om veel leeskilometers te gaan maken en zo hun leesvaardigheid bijna moeiteloos te verbeteren. In de aanpak Vrij lezen staat leesplezier centraal.

 3. Teksten in de maak
  Meer informatie

  Teksten in de maak

  € 28,90

  Leerlingen begeleiden bij het schrijven

  Hoe zorgen leraren ervoor dat leerlingen leren om juist en begrijpelijk schriftelijk te formuleren? Hoe verbeteren ze hun schrijfonderwijs?

 4. Met de referentieniveaus naar schoolsucces
  Meer informatie

  Met de referentieniveaus naar schoolsucces

  € 29,90

  Hoe voert u het nieuwe referentiekader taal en rekenen in uw schoolorganisatie in? Hoe bereidt u de leerlingen voor op de nieuwe taal- en rekentoetsen? En welke vaardigheden vraagt dit van uw leraren?

 5. Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren
  Meer informatie

  Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren

  € 28,90

  In dit boek staat een aanpak van effectieve woordenschatontwikkeling beschreven die gebaseerd is op drie pijlers. Daarbij is woordbewustzijn en -eigenaarschap bij de leerling het uiteindelijke doel, want dat maakt een leven lang woorden leren mogelijk.

 6. Begrijpend lezen van po naar vo
  Meer informatie

  Begrijpend lezen van po naar vo

  € 0,00

  drie praktische instrumenten

  Deze brochure is bestemd voor leraren in het primair onderwijs die hun
  leesonderwijs willen optimaliseren en leraren in het voortgezet onderwijs
  die het leren door te lezen effectiever willen vormgeven in de les.

 7. De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk
  Meer informatie

  De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk

  € 0,00

  Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe

  In deze publicatie laten we zien wat onderwijsinstellingen doen om de doorlopende leerlijnen in hun scholen concreet vorm te geven en beschrijven we de succesfactoren om te komen tot blijvend resultaat.

 8. Thematisch lezen
  Meer informatie

  Thematisch lezen

  € 0,00

  Leerlingen motiveren tot lezen.

  Thematisch lezen is een krachtige en motiverende aanpak voor lezen waarbij vakinhoud en lezen met elkaar verenigd zijn. Thematisch lezen biedt ruimschoots mogelijkheden voor lezen binnen reguliere vaklessen of binnen vakoverstijgende projecten.

 9. VerstERKt over de grens
  Meer informatie

  VerstERKt over de grens

  € 0,00

  Internationalisering en het ERK

  Het Europees ReferentieKader verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma’s in heel Europa. Het beschrijft wat taalleerlingen moeten kennen en kunnen om een taal te kunnen gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten ontwikkelen om daarbij doeltreffend te kunnen handelen.

 10. Speakerbox
  Meer informatie

  Speakerbox

  € 0,00

  Deze publicatie bevat voorbeelden van gespreksvaardigheid in de moderne vreemde talen die gekoppeld zijn aan de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader (ERK).

Pagina
 1. 1
 2. 2
 3. Volgende
(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies