CPS Onderwijsontwikkeling en advies homepage

Blog

 1. Hoe het taalgebruik in examens leerlingen vaak laat struikelen

  17 november 2014 11:05 - door Lucia Fiori, Eline Kouwets, Judith Richters - 0 reacties

  Uit het vaktijdschrift Van Twaalf Tot Achttien (November 2014)

  Taal kan voor veel leerlingen een struikelblok zijn bij het maken van proefwerken of examens. Wees je als docent bewust van je taalgebruik, help je leerlingen met de schooltaal en leer hen op de juiste manier lezen.

  Lees meer over "Hoe het taalgebruik in examens leerlingen vaak laat struikelen"

 2. Brede nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs en ander onderwijsnieuws

  17 november 2014 10:51 - door Paul Kleingeld - 0 reacties

  In deze nieuwsblog: start nationale dialoog over het onderwijs, de onderwijsbegroting in Tweede Kamer, onderzoek naar zwarte scholen en schoolverlaten, de invloed van de leeromgeving op leerprestaties. Verder aandacht voor de eindtoetsen basisonderwijs en overzicht lesobservatieinstrumenten online. 

  Lees meer over "Brede nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs en ander onderwijsnieuws"

 3. Durf en kies: gun uw leerling een sterk profiel!

  10 november 2014 09:03 - door Myrthe Meurders - 0 reacties

  Op veel scholen loopt het leerlingaantal terug. Krimp in de regio, concurrentie, een slecht imago of ontevreden ouders; allemaal factoren die daarin een rol kunnen spelen. Hoe maakt u van uw school (weer) die gewilde plek waar leerlingen, ouders en leraren voor de deur staan te dringen om binnen te komen? 

  Lees meer over "Durf en kies: gun uw leerling een sterk profiel!"

 4. Vaders in het voortgezet onderwijs

  06 november 2014 09:01 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Ouderbetrokkenheid is van belang voor het schoolsucces van leerlingen, ook in het voortgezet onderwijs. In het verlengde daarvan heeft Mariëtte Lusse zeer waardevol onderzoek gedaan naar effectieve vormen van samenwerking tussen VMBO-scholen en ouders en naar het effect ervan op bijvoorbeeld het bestrijden van schooluitval. Maar we weten ook nog veel niet over het thema. Valt er bijvoorbeeld iets te zeggen over de specifieke rol van vaders en moeders? Afgelopen maand schreef Peter de Vries in Van Twaalf tot Achttien hierover onderstaand artikel.

  Lees meer over "Vaders in het voortgezet onderwijs"

 5. Makkelijker differentiëren met behulp van vijf gratis ICT tools!

  04 november 2014 09:04 - door Meike Berben - 2 reacties

  Differentiëren is ‘hot’, maar soms ook best lastig om in praktijk te brengen. Gelukkig zijn er veel ict-tools die je hier goed bij kunnen helpen, en vaak nog gratis ook! Samen met mijn collega's Bert en Eline kwamen we op onderstaande favorieten:

  Lees meer over "Makkelijker differentiëren met behulp van vijf gratis ICT tools!"

 6. Leraren zijn terecht bang voor ouders. Of toch niet?

  29 oktober 2014 06:20 - door Peter de Vries - 1 reactie

  Het is weer volop in het nieuws: leraren die vrezen voor de bemoeienis van en bejegening door ouders.

  Zo vermeldde het NRC op 18 oktober dat sommige ouders neerkijken op het onderwijzend personeel en willen sommige geïnterviewden niet met hun naam in de krant en zelfs plaatsnaam van de school mag niet genoemd worden, uit angst voor boze ouders.

  "Ouders nemen het onderwijs van binnenuit over", meldt het NRC. Dit geldt natuurlijk niet voor alle ouders. Maar een bepaalde groep legt een grote claim op de leerkrachten.

  En in de uitzending van Sander de Heer van 28 oktober op Radio 2 klagen scholen over ouders die ervoor zorgen dat jonge leraren afhaken. Luister maar mee:

  Ik herken het. Ook omdat ik wel eens de vraag krijg of we kunnen helpen bij het oefenen van gesprekken met lastige ouders. Anderzijds verzuchtte onlangs een ouder: “Kan ik dan ook oefenen in het voeren van gesprekken met lastige docenten?”

  Hoe kan het dat volwassenen elkaar niet (meer) begrijpen terwijl ze hetzelfde belang voor ogen hebben: de beste ontwikkeling aan kinderen en jongeren geven?

  Ik trek de stoute schoenen maar aan. Drie tips. Voor beide partijen.

  Lees meer over "Leraren zijn terecht bang voor ouders. Of toch niet?"

 7. 3 tips voor de rekentoets bij zwakke rekenaars

  28 oktober 2014 21:56 - door Ria Brandt - 2 reacties

  “Hoe kan ik zorgen dat de rekentoets geen belemmering is voor zwakke rekenaars?”

  Een veelgehoorde vraag van scholen over deelname van leerlingen met ernstige rekenproblemen/dyscalculie aan de rekentoets. Ik spreek regelmatig schoolleiders en rekencoördinatoren die nog niet goed op de hoogte zijn van de pilot met de aangepaste toetsen voor zwakke rekenaars, de zogenaamde ER-toetsen. Vaak wordt verondersteld dat er aan veel regels voldaan moet worden of dat de school zelf nog niet voldoende heeft gedaan ter verbetering van de rekenvaardigheden. In beide gevallen is het antwoord eenvoudig: er zijn (nog) niet zoveel regels en een school doet vaak al meer voor zwakke rekenaars dan ze beseft of kan dat gaan doen. De volgende suggesties kunnen behulpzaam zijn.

  Lees meer over "3 tips voor de rekentoets bij zwakke rekenaars"

 8. Drie lessen uit onderzoek naar hoe een Turks kind Nederlands leerde

  28 oktober 2014 07:00 - door Annemarie Goosens (gastblogger) - 3 reacties

  Annemarie Goosens studeerde recent af aan de Universiteit Utrecht. Afgelopen maanden deed ze onderzoek naar de stimulering van de taalontwikkeling van een Turks kind in zijn thuissituatie.

  De belangrijkste boodschap die uit haar onderzoek blijkt is wel dat contact tussen school en ouders dé basis is om invloed te kunnen hebben op de taalontwikkeling van het kind thuis. Vooral bij kinderen met een taalachterstand is er soms een enorme kloof tussen de wereld op school en de wereld thuis. Kennis van de thuissituatie, oprecht contact en interesse in elkaar kunnen ervoor zorgen dat deze werelden meer bij elkaar komen. In dit blog vertelt Annemarie over wat deze richtlijnen haar gebracht hebben in het contact met ‘haar’ gezin.

  Lees meer over "Drie lessen uit onderzoek naar hoe een Turks kind Nederlands leerde"

 9. Özcan Akyol: van taalachterstand naar auteur van een bestseller

  27 oktober 2014 07:00 - door Marianne van der Werff - 0 reacties

  Schrijver Özcan Akyol had moeite met Nederlands toen hij op school zat. Tijdens een periode in detentie ontdekte hij zijn liefde voor taal en breidde hij zijn woordenschat zelfstandig uit. Later schreef hij zelfs een roman: Eus. Eus verscheen in 2012 en werd direct een bestseller waarvan de filmrechten onlangs zijn verkocht. ‘Heel veel jonge mensen beschikken over prachtige verhalen, dat lijdt geen twijfel, alleen hebben ze niet allemaal het vermogen deze verhalen op te schrijven.’ Hij vertelt zijn verhaal.

  foto: Akyol te gast bij De Wereld Draait Door.

  Lees meer over "Özcan Akyol: van taalachterstand naar auteur van een bestseller"

 10. Zin in China! Drie gouden tips om leerlingen te motiveren voor jouw lessen

  22 oktober 2014 11:15 - door Marion Slijpen, Simone Kessels, Joka Slump - 0 reacties

  Een week geleden zat ik in een havo drie klas. De docent aardrijkskunde begon zijn les over China door bij de start van de les af te tellen en uit te roepen “Yes! De les kan beginnen!”. Wat een super enthousiaste manier om een les te beginnen! En dat terwijl deze klas bij binnenkomst zuchtend plaatsnam in het lokaal.

  Lees meer over "Zin in China! Drie gouden tips om leerlingen te motiveren voor jouw lessen"

CPS

 1. 17 november 2014 Hoe het taalgebruik in examens leerlingen vaak laat struikelen 0 reacties
 2. 17 november 2014 Brede nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 3. 10 november 2014 Durf en kies: gun uw leerling een sterk profiel! 0 reacties
 4. 06 november 2014 Vaders in het voortgezet onderwijs 0 reacties
 5. 04 november 2014 Makkelijker differentiëren met behulp van vijf gratis ICT tools! 2 reacties
 6. 29 oktober 2014 Leraren zijn terecht bang voor ouders. Of toch niet? 1 reactie
 7. 28 oktober 2014 3 tips voor de rekentoets bij zwakke rekenaars 2 reacties
 8. 28 oktober 2014 Drie lessen uit onderzoek naar hoe een Turks kind Nederlands leerde 3 reacties
 9. 27 oktober 2014 Özcan Akyol: van taalachterstand naar auteur van een bestseller 0 reacties
 10. 22 oktober 2014 Zin in China! Drie gouden tips om leerlingen te motiveren voor jouw lessen 0 reacties
 11. 20 oktober 2014 Hoe verbeter je de motivatie van een leerling? 1 reactie
 12. 17 oktober 2014 De leraar centraal en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 13. 13 oktober 2014 Gratis webinar: differentiëren is te leren (ma. 17 november) 3 reacties
 14. 06 oktober 2014 21st century-skills: hoe leer je leerlingen meer dan alleen je vak 0 reacties
 15. 02 oktober 2014 Hoe haal ik als startende leraar de kerst? 0 reacties
 16. 01 oktober 2014 Het Alternatief 2.0 0 reacties
 17. 01 oktober 2014 Stanley Menzo: "leraren en ouders vormen eigenlijk ook een team" 0 reacties
 18. 30 september 2014 Terug uit Amerika met 3 inspirerende stellingen van taal-/leesexperts 0 reacties
 19. 29 september 2014 Hoe betere toetsen de examenresultaten verhogen 0 reacties
 20. 26 september 2014 3 tips voor minder spellingfouten bij Cito-toetsen 2 reacties
 21. 24 september 2014 Ambities onderwijsbeleid en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 22. 24 september 2014 Drie belangrijke inzichten op het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 0 reacties
 23. 22 september 2014 De taalspecial in Didactief gemist? Download hem hier 0 reacties
 24. 22 september 2014 Hoe Nelson Mandela's kijk op het onderwijs ons kan inspireren 0 reacties
 25. 16 september 2014 Een moeder met een missie! 0 reacties
 26. 16 september 2014 De stappen naar een goed rekenbeleid 0 reacties
 27. 15 september 2014 Vloeiend lezen als vliegwiel voor beter begrijpend lezen 0 reacties
 28. 10 september 2014 3 tips voor een succesvol schoolplan 1 reactie
 29. 08 september 2014 Leren van en met elkaar hebben wij tot speerpunt gemaakt 2 reacties
 30. 03 september 2014 Vijf tips om juridisering rond passend onderwijs te voorkomen 2 reacties
 31. 02 september 2014 Timemanagement in het onderwijs, kan dat wel? 0 reacties
 32. 26 augustus 2014 Waarom je minder moet doen om meer uit het nieuwe schooljaar te halen 1 reactie
 33. 25 augustus 2014 Hoe wilt u als directeur beoordeeld worden? 0 reacties
 34. 25 augustus 2014 7 gewoontes om kinderen balans te leren 0 reacties
 35. 25 augustus 2014 Wat verwachten ouders van passend onderwijs? en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 36. 12 augustus 2014 Nieuw: De LesobservatieApp 2 reacties
 37. 16 juli 2014 Drie redenen waarom leraren een lange vakantie verdienen 106 reacties
 38. 14 juli 2014 Vaders doen geen moederdingen 4 reacties
 39. 10 juli 2014 (Bijna) vakantie en naar zomerschool? 0 reacties
 40. 09 juli 2014 Handelingsgericht werken en begeleiden met Covey's 7 Gewoonten 4 reacties
 41. 04 juli 2014 Met 5-3-2 straks in de finale? 0 reacties
 42. 27 juni 2014 7 Gewoontes waardoor Suárez misschien wel niet was gaan bijten 1 reactie
 43. 25 juni 2014 Buitenspel 0 reacties
 44. 25 juni 2014 Bedankt juf! 3 reacties
 45. 24 juni 2014 Hoe zorg je voor 25% meer geslaagden? 0 reacties
 46. 17 juni 2014 Wat scholen met hoge rekencijfers anders doen 0 reacties
 47. 16 juni 2014 Wat adviseert u minister Bussemaker over de rekentoets? 5 reacties
 48. 13 juni 2014 Vakmanschap weer centraal op mbo, banenplan jonge leerkrachten en andere onderwijsnieuws 0 reacties
 49. 11 juni 2014 Zonder relatie geen (taal)prestatie 0 reacties
 50. 10 juni 2014 Wat denken kinderen zelf nodig te hebben in de 21e eeuw? 0 reacties
 51. 04 juni 2014 Gebruik je de goede lijm om je rekenles bij elkaar te houden? 0 reacties
 52. 04 juni 2014 Wat wij leerden over mensen in beweging krijgen 0 reacties
 53. 30 mei 2014 De terugkeer van de meester, anti-pestprogramma's gescreend en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 54. 28 mei 2014 Hoe Atlantis haar leerlingen voorbereidt op de 21ste eeuw 0 reacties
 55. 20 mei 2014 MBO: geef je over aan ouderbetrokkenheid! 0 reacties
 56. 16 mei 2014 Vrij lezen als motor voor betere prestaties, motivatie en relatie 0 reacties
 57. 13 mei 2014 Ik dacht dat ik al iets was 0 reacties
 58. 07 mei 2014 Waar moeten MBO-opleidingen in investeren om (beter) aan te sluiten op het bedrijfsleven? 0 reacties
 59. 01 mei 2014 Het recht op lamlendigheid 0 reacties
 60. 29 april 2014 Ouders twijfelen aan uitwerking passend onderwijs en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 61. 23 april 2014 Waarom passende perspectieven u helpen bij de invoering van passend onderwijs 0 reacties
 62. 17 april 2014 Hoe vaardig zijn we al in differentiëren? 0 reacties
 63. 15 april 2014 Professionaliseringsbeleid ontbreekt op 20% van scholen en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 64. 10 april 2014 Hoe muziek kinderen in Venezuela redde (en wat wij daarvan kunnen leren) 0 reacties
 65. 07 april 2014 Kunnen we voorkomen dat helft jonge docenten wil stoppen vanwege 'mondige, respectloze ouders'? 5 reacties
 66. 01 april 2014 Sterke rekenaars in de klas? Hou ze bij de les! 0 reacties
 67. 31 maart 2014 Differentiëren in de les? Gratis E-book voor leidinggevenden in het vo 2 reacties
 68. 28 maart 2014 Passend onderwijs in het mbo, noodzaak of winst? 0 reacties
 69. 27 maart 2014 Waarom we passend onderwijs met vertrouwen tegemoet kunnen zien 0 reacties
 70. 26 maart 2014 Passend onderwijs! Waar vind ik mijn informatie? 0 reacties
 71. 25 maart 2014 Welke tip geeft u de minister mee? 1 reactie
 72. 25 maart 2014 Hoe dichten we de kloof tussen bedenkers en doeners bij passend onderwijs? 1 reactie
 73. 24 maart 2014 Betrek ouders tijdig bij passend onderwijs: 9 tips 1 reactie
 74. 20 maart 2014 Competente rebellen gevraagd! 1 reactie
 75. 19 maart 2014 Hoe scholen van goed naar nog beter komen via zes kwaliteitsfactoren 0 reacties
 76. 13 maart 2014 Drie tips om met grensoverschrijdend gedrag van ouders om te gaan 0 reacties
 77. 12 maart 2014 Onderpresteren van docenten - Het laatste taboe? 1 reactie
 78. 12 maart 2014 Overgangen in het onderwijs en andere onderwijsnieuws 0 reacties
 79. 11 maart 2014 Differentiëren is te leren 2 reacties
 80. 10 maart 2014 Kanteltaal 4 reacties
 81. 04 maart 2014 Opbrengstgericht werken, saus of marinade? 1 reactie
 82. 27 februari 2014 Vier tips om uw kernvakken op orde te brengen 0 reacties
 83. 27 februari 2014 Professionalisering begrijpend lezen op de grens van po en vo kosteloos beschikbaar 0 reacties
 84. 25 februari 2014 21e eeuwse vaardigheden, didactische ict-bekwaamheid van leraren en ander onderwijsnieuws 1 reactie
 85. 17 februari 2014 Stephen Covey in Hollandse spreekwoorden en gezegden! 2 reacties
 86. 11 februari 2014 Een handig hulpmiddel om leerlingen feedback te geven op het leren 3 reacties
 87. 06 februari 2014 Is er een ‘missing link’ in de dataverzameling voor opbrengstgericht werken? 1 reactie
 88. 04 februari 2014 'De School' zet ons aan het denken over effectief leraargedrag 0 reacties
 89. 04 februari 2014 Talentontwikkeling of excellentie of vakmanschap en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 90. 03 februari 2014 Waarom een platform voor examencoördinatoren nodig is (en dat er ook komt) 1 reactie
 91. 27 januari 2014 Wat is uw tip om in topvorm te blijven? 18 reacties
 92. 21 januari 2014 Scholen die de begrijpend leesresultaten willen verbeteren beginnen in de onderbouw: 3 tips om direct toe te passen 11 reacties
 93. 17 januari 2014 Schoolverlaters, excellente scholen, tweetalig onderwijs, meeleven met schoolperikelen en ander onderwijsnieuws 0 reacties
 94. 16 januari 2014 Rekenprestaties verbeteren? 3 Tips voor resultaat. 0 reacties
 95. 14 januari 2014 10 gouden voorleestips om aan de ouders mee te geven 7 reacties
 96. 09 januari 2014 Examens zijn taliger dan ooit 1 reactie
 97. 06 januari 2014 Differentiëren is te leren! 10 tips om het in praktijk te brengen 3 reacties
 98. 27 december 2013 Top 10 Trainingen voor onderwijsprofessionals 0 reacties
 99. 20 december 2013 De tien populairste CPS boeken van het jaar 2013 0 reacties
(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies