Spring naar mobiele navigatie

Kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid

Je gunt alle leerlingen dezelfde kansen om het beste uit zichzelf te halen. Vooroordelen over bijvoorbeeld opleidingsniveau van ouders, afkomst, ras, gender, geloof en persoonlijkheid wil je geen invloed laten hebben op de verwachtingen die je hebt van een leerling. Maar hoe zorg je dat deze ook onbewust geen rol spelen in het onderwijs en de schooladviezen? Bewustzijn van je denken, maakt de weg vrij voor anders handelen. Het stelt je nog beter in staat elk kind het maximaal haalbare te laten leren.
Neem contact op
Kansengelijkheid po

Bewustwording

Veel scholen schrijven in hun visie dat ze uitgaan van ieders talent. De wens om elk kind te zien is dus aanwezig. Maar in de praktijk worden veel kansen gemist. Het vergroten van kansengelijkheid vraagt allereerst bewustwording bij alle medewerkers en leidinggevenden. Hoe denk je? Hoe handel je daardoor? Welke invloed heeft dit op de resultaten van leerlingen? Welk voorbeeldgedrag laat je als leidinggevende zien? Voor bewustwording is nodig dat je je open en kwetsbaar opstelt en mogelijk durft toe te geven dat ook jouw denken en gedrag kansengelijkheid in de weg kunnen staan. 

Leren op verschillende manieren

Belangrijk voor kansengelijkheid is dat leerlingen kunnen leren op verschillende manieren, niet alleen met een boek op tafel en een leraar voor de klas. Verscheidenheid in leeractiviteiten vergroot de kans dat elke leerling ontdekt waardoor hij gemotiveerd wordt om te leren. Zorg daarom voor afwisselende lessen, voor gastlessen en laat leerlingen ook eens op locatie een les volgen. Leerlingen meer zelf laten bepalen hoe ze het liefste leren, zorgt dat ze het beste uit zichzelf halen. Daarvoor kun je ze bijvoorbeeld hun persoonlijke doelen laten beschrijven. 

Vaardigheden aanscherpen

Om elke leerling optimaal te begeleiden bij zijn leerproces heb je als leraar, leidinggevende of team soms extra vaardigheden nodig of een opfrissing daarvan. Bijvoorbeeld op didactisch en pedagogisch gebied zoals coaching, activerende didactiek en differentiëren. Maar ook leiderschaps- en schoolontwikkeling dragen bij aan schoolbrede kansengelijkheid. 

Training kansengelijkheid

CPS biedt onder meer de eendaagse training Kansengelijkheid in het onderwijs, gebaseerd op internationaal onderzoek. Daarbij is het persoonlijk leiderschap van de deelnemer het uitgangspunt. De training biedt een veilige omgeving voor het bewustwordingsproces en geeft duidelijkheid over wat de school en de leraren nodig hebben om elke leerling optimale kansen te bieden.

In de academie

Introductie training Kansengelijkheid in het onderwijs

Overige trainingen waarin aandacht wordt besteed aan kansengelijkheid

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website