Taal vo

Taalonderwijs

in het voortgezet onderwijs

Scholen merken dat het leerlingen onvoldoende lukt om hun taalvaardigheid in te zetten bij het leren in alle vakken. Dat is verrassend, want jongeren schrijven en lezen meer dan ooit. Dit beperkt zich in het algemeen tot het schrijven en lezen van korte berichten. Bij langere teksten vinden leerlingen het moeilijk om daar gericht informatie uit te halen en op die informatie te reflecteren. Hoe haal je de kern uit een complexe tekst, hoe vat je de informatie samen en hoe verbind je die met je achtergrondkennis? En hoe deel je je opgedane kennis mondeling of schriftelijk met anderen? Wat betekent dit voor de leerling, de vakdocent en leidinggevende?
Neem contact op
Taalonderwijs vo.jpg

Taalbewust lesgeven in alle vakken

Jouw school heeft drie belangrijke taken: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Met taalbewust lesgeven in alle vakken verbind je kwalificatie met de andere domeinen. Wij ondersteunen scholen in het ontwikkelen van taalbeleid waarbij het taalbewust lesgeven in alle vakken bijdraagt aan het verbeteren van de taalvaardigheid van alle leerlingen.

Hoe we dit doen laat deze infographic zien. Via een routekaart tonen we hoe je als school taalbeleid kan ontwikkelen dat gezamenlijk, samenhangend, praktisch en duurzaam is. Met als resultaat een succesvolle, taalrijke school met taalvaardige leerlingen, waarin taalbewust wordt lesgegeven in alle vakken.

CPS Taal VO Gele Cirkels met leerlingen en tekst in cirkels
Taalbeleid op het Vlietland College

Wat kun je doen als de taalvaardigheid van de leerlingen in je school afneemt? Als leerlingen moeite hebben met het lezen van teksten en zelfs een vraag bij een opdracht niet meer snappen? Dit met alle gevolgen van dien door de ‘taligheid’ van de examens? Dan is het tijd voor actie! Kijk hier hoe het Vlietland College in Leiden dit heeft aangepakt door taalbeleid te ontwikkelen voor alle leerlingen en door alle vakdocenten van de school.

                     

Op onderstaande thema’s kunnen wij jouw school ondersteunen

In de academie

Taaltrainingen VO

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact met Els of Bob.

Zoek in de website