Spring naar mobiele navigatie

Taalonderwijs po

Taalkrachtig onderwijs

Taal is voorwaarde, middel en doel van leren. Een kind leert door taal hoe de wereld in elkaar zit. En omgekeerd. Want taal is de belangrijkste vorm van communicatie en de sleutel tot begrip. Wat als kinderen in groep 5 niet goed genoeg blijken te kunnen lezen en schrijven? Of als ze aan het einde van de basisschool niet op het gewenste niveau zitten? Het aanleren en vasthouden van taalvaardigheid vraagt dus om onze voortdurende aandacht en taalkrachtig onderwijs.
Neem contact op
Header Taal PO 600x400.png

Taal is voorwaarde, middel en doel van leren

Krachtig taalonderwijs biedt kinderen de basisvaardigheden die ze nodig hebben om te leren en te groeien. Het zorgt voor een goede ontwikkeling in lezen, schrijven, spreken en luisteren. Hierdoor kunnen kinderen effectief communiceren en succesvol zijn op school en later in de maatschappij.

De route naar Taalkrachtig Onderwijs

CPS biedt maatwerk en ondersteunt scholen vanuit een doordachte taalaanpak met de nadruk op praktische invullingen, een concreet kwaliteitsplan en gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We laten leerkrachten oefenen en toepassen. Daardoor kunnen ze goed taalonderwijs verzorgen: interactief, betekenisvol en geïntegreerd. Ieder moment van de dag.

Samen met scholen volgen wij een routekaart. Deze routekaart bestaat uit maximaal twaalf stappen, bestaande uit een startgesprek, observaties, werkgroepdagen, teamdagen, en een eindgesprek.

Kind klimwand verschillende onderdelen taal

De thema's waarop wij ons specialiseren zijn:

 1. Visie op TaalKrachtig onderwijs
  Ontwerpen, toepassen, borgen

 2. TaalKrachtig onderwijs in doorlopende leerlijn
  Van referentiekader naar leerlijnen en concrete lesdoelen

 3. Taalkrachtige instructie
  De niet te onderschatten kracht van goede instructie

 4. De Kracht van woorden – woordenschat
  Met goede woordenschatdidactiek vergroot je de kennis van de wereld van leerlingen

 5. Mondelinge taalvaardigheid met Oracy
  Geef kinderen een stem en het leer ze de spreekruimte benutten

 6. Van leren lezen naar lezen om te leren
  Van fonemisch bewustzijn en technisch lezen naar lezen met begrip

 7. Thematisch werken aan tekstbegrip
  Lezen en beluisteren van rijke teksten, in samenhang met andere vakken

 8. Leesbevordering
  Maak lezen leuk!

 9. Schrijven met Taalkracht
  Doelgericht aan de hand van het vijf-fasenmodel

 10. Meertaligheid
  Visie op, kennis van en omgaan met de verschillende talen op school

Gratis e-book

Drie uitdagingen in het begrijpend leesonderwijs

Omslag met kader Drie uitdagingen in het begrijpend leesonderwijs 500x700 pixels
Dit e-book is bedoeld voor schoolteams, schoolleiders, interne begeleiders en leerkrachten. We geven hierin tips over hoe je leerlingen betere en meer gemotiveerde begrijpende lezers laat worden. Dit doen we aan de hand van onderstaande drie uitdagingen voor begrijpend lezen.

Uitdaging 1: start de basis voor begrijpend lezen al vanaf groep 1.
Uitdaging 2: bied rijk aanbod in plaats van alleen de methode te volgen.
Uitdaging 3: zie begrijpend lezen als vaardigheid die je in alle vakken oefent.

Vul onderstaand formulier in en download het e-book gratis.

Kijk verder bij onze taalthema's

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem contact op met Naomi, Lilian. Daniëlle of Jeroen

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website