Zoeken in de website

Academie

 1. 31-10 2016

  Training Beter samenwerken met ouders

  1 dag in

  Elke leerling heeft ouders. Hoe werkt u effectief samen met alle ouders in de klas? Samenwerken met ouders betekent begrip hebben voor hun basale emoties en weten welke vormen van ouderbetrokkenheid wel en niet werken. Effectief samenwerken met ouders levert tijd en plezier op en vooral… de leerlingen worden er beter van, zelfs hun leerprestaties.

 2. Training 7 habits 4.0 (Stephen Covey) (alleen voor medewerkers die bezig zijn met het The Leader in Me proces)

  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 3. 01-11 2016

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

  Veel leerkrachten in groep 1 en 2 passen interactief voorlezen toe in de veronderstelling dat zij voldoende aanbod voor begrijpend luisteren realiseren. Begrijpend luisteren is meer. U leert het in deze training.

   

 4. 01-11 2016

  Training Beoordelen van lessen met 'de vijf rollen van de leraar'

  1 dag in

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling? Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties.

 5. 04-11 2016

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

  ‘Leeropbrengst’ is een sleutelbegrip. Met de introductie van de referentiekaders is de prestatiedruk opgevoerd. Dit vraagt om vérstrekkende hervormingen. Deze training biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten voor (midden)managers.

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 23 maart 2017

 6. 07-11 2016

  Studiedag Taalcoördinator

  1 dag in

  Taalbeleid levendig houden is weerbarstig. Hoewel iedereen het belang van goed taalbeleid zal onderschrijven zit de weerbarstigheid in de aansturing van taalbeleid en de breedte van het onderwerp. Taalbeleid gaat immers om taal in alle vakken en dus om alle docenten van de school. Tijdens deze studiedag gaan we in op het actuele beleid en de kaders van taalbeleid. 

 7. 08-11 2016

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt.

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 15 december 2016

   

 8. 09-11 2016

  Training De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordelen via leren en motiveren

  Meerdaagse in

  Correcte en doelgerichte uitvoering van de gesprekscyclus draagt bij aan de kwaliteit van uw onderwijsaanbod. Met deze tweedaagse training weet u vanuit de juiste houding de juiste snaar te raken.

 9. 10-11 2016

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Het onderwijs aan het jonge kind heeft landelijk ruim aandacht.De vraag naar kennis over het jonge kind neemt daardoor toe. Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen. ...

   

 10. 10-11 2016

  Studiedag van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen in de doorgaande lijn groep 1-8

  1 dag in

  Recente inzichten, leesstrategieën, methodische aanpakken, monitoring, schoolspecifieke aanpak, handboek Lezen...Denken...Begrijpen!

(c) 2016 CPS Onderwijsontwikkeling en advies