Academie

 1. 12-05 2014

  Miniconferentie ERK en schrijfvaardigheid

  1 dag in Amersfoort

  Wegens succes is deze miniconferentie extra ingepland op 19 juni a.s.

  Miniconferentie ERK en schrijfvaardigheid d.d. 19 juni 2014

  Het leren schrijven in een andere taal is een complex onderdeel van het onderwijs in moderne vreemde talen. Juist vanwege die complexiteit is een zorgvuldige lesopbouw van groot belang. Maar in de lespraktijk blijkt het oefenen van schrijfvaardigheid veel vragen op te roepen.

 2. 13-05 2014

  Training Rekencoördinator in het vo/mbo - regio Rotterdam

  Meerdaagse in Rotterdam

  Praktijkgerichte trainingsmodule voor vakbekwame rekendocenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die zich vanuit hun reken-wiskundige expertise verder willen ontwikkelen tot rekencoördinator. ...

 3. 13-05 2014

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in Amersfoort

  Het onderwijs aan het jonge kind heeft landelijk ruim aandacht. In de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn veel verbeterpunten, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te werken door de juiste vragen te stellen. ...

   

 4. 14-05 2014

  Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2)

  1 dag in Amersfoort

  In één dag twee groepsplannen klaar!

   

   

   

 5. 15-05 2014

  Workshop In één middag een plan ouderbetrokkenheid 3.0 maken

  1 dag in Amersfoort

  Leerlingen leren beter als het thuisfront actief betrokken is bij het leerproces. Daarom: investeer in de relatie met ouders. Hoe pakt u dat effectief aan? Er is concreet beleid en doeltreffende actie nodig. In deze workshop maakt u een effectief actieplan.

   

 6. 20-05 2014

  Training Reflecteren op leiderschap in het onderwijs

  Meerdaagse in Amersfoort

  De vaardigheid om te reflecteren op uw eigen positie als leidinggevende geldt als een van de meest effectieve competenties van leidinggevenden. ...

 7. 21-05 2014

  Training Coachend leidinggeven

  Meerdaagse in Amersfoort

  U leert de ander tot reflecteren aan te zetten en zelf doelen te stellen om zich verder te ontwikkelen.

 8. 22-05 2014

  Studiereis Stockholm The Leader in Me-scholen

  Meerdaagse in .

  Maak kennis met leadership-scholen in Stockholm. The 7 habits of highly effective people exclusief doorvertaald voor het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Met The Leader in Me: een proces om kinderen te begeleiden naar (zelf)leiderschap en hen gewoonten aan te leren om zichzelf te ontwikkelen. Ervaar de leiderschapshouding doordrongen in de hele schoolcultuur.

   

 9. 22-05 2014

  Conferentie Referentieniveaus en opbrengstgericht werken (basisonderwijs)

  1 dag in Amersfoort

  Actuele informatie over en praktische handvatten om de werkwijze van het opbrengstgericht werken te koppelen aan de inhoudelijke uitwerkingen van de referentieniveaus taal en rekenen.

 10. 27-05 2014

  Training Woordenschat zo doe je dat! Groep 1 t/m 3

  1 dag in Amersfoort

  Bij de training Woordenschat, zo doe je dat! Is het woord aan u. U verwerft de meest actuele inzichten om het woordenschatonderwijs op uw school naar een hoger plan te tillen.