Academie

 1. 11-09 2014

  Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 2014 *** LAATSTE PLAATSEN! ***

  1 dag in

  CPS presenteert het 3e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid. Met keynote speakers Anne T. Henderson, één van 's werelds bekendste onderzoekers op het gebied van ouderbetrokkenheid, Raquel Martinez Gonzalez over de nieuwste inzichten over vaderbetrokkenheid en Peter de Vries, Nederlands expert en auteur op Ouderbetrokkenheid.  

 2. 16-09 2014

  Training Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiŽren)

  Meerdaagse in

  Wie nu leert rekenen, telt straks mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering. Dat vraagt van u dat u gedifferentieerd rekenonderwijs kunt geven. Hoe pakt u dat succesvol aan? ...

 3. 16-09 2014

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1 - basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. ...

 4. 17-09 2014

  Examentraining voor MVT

  1 dag in

  Deze training start ook op andere data

  Wilt u uw leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het examen leesvaardigheid en nu al oefenen met opdrachten die straks worden gevraagd? Deze training biedt u concrete handvatten om aan de slag te gaan. ...

 5. 17-09 2014

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

  In deze training wordt u opgeleid tot breed inzetbare coach. De training bouwt voort op de eerste twee, maar zet meer in op confrontatie met behoud van de relatie. ...

 6. 18-09 2014

  Training DifferentiŽren op verdiepend niveau voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  Deze training start ook op andere data

  Vervolgtraining op Differentiëren is te leren! in het voortgezet onderwijs. U leert aanvullende en verdiepende mogelijkheden om het differentiëren in de les vorm te geven. Bent u klaar voor verbreding en verdieping van uw handelingsrepertoire? U leert het in deze training.

 7. 19-09 2014

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  Deze opleiding start ook 22-09-2014

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  De CPS-coachingsopleiding bestaat uit vier modules. In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. ...

 8. 20-09 2014

  Nascholing Deutsch Lehren Lernen (DLL): Module 1 Onderwijscompetentie en vormgeving van het onderwijs

  Meerdaagse in

  (Startdatum is gewijzigd van 29-09-2014 naar 20-09-2014)

  Met Deutsch lehren lernen (DLL) verzorgd door het Goethe-Institut in samenwerking met CPS Onderwijsontwikkeling en advies actualiseert u de tijdens uw opleiding verworven kennis en breidt u uw didactische kennis en lesvaardigheden uit voor het vak Duits. In deze module: lesactiviteiten, onderwijsopvattingen, uitdagingen, mogelijkheden en ontwikkeling.

 9. 22-09 2014

  Training Leesaanpak in groep 3 voor beginnende leraren

  1 dag in

  In groep 3 vindt het aanvankelijk leesonderwijs plaats. Leerkrachten willen er graag alles aan doen om het leren lezen te laten slagen. In deze training komen de nieuwste inzichten over aanvankelijk lezen aan bod met effectief leesonderwijs als uitgangspunt.

 10. 22-09 2014

  Training Omgaan met dyslexie in het basisonderwijs

  1 dag in

  Leesvaardigheid is de basis voor goede schoolprestaties. Daarom steekt u veel van uw beschikbare tijd en energie in een effectieve uitvoering en verbetering van leesonderwijs. Ondanks uw inspanningen, zullen er altijd leerlingen zijn met leesproblemen en lijken slecht in staat om teksten te begrijpen. Vaak zijn deze problemen te herleiden tot dyslexie. Maar dyslexie of niet, leesproblemen vragen om een oplossing. ...

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies