Academie

 1. 24-11 2014

  Training Beoordelen van lessen met 'de vijf rollen van de leraar'

  1 dag in

  Deze training start ook op andere data

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling?  Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties. ...

 2. 24-11 2014

  Training Beeldcoaching

  Meerdaagse in

  Videobeelden zeggen meer dan duizend woorden.  Daarom is Beeldcoaching een enorm krachtig coachingsinstrument. In deze introductietraining maakt u op een praktische en actieve manier kennis met beeldcoaching...

 3. 25-11 2014

  Training Differentiëren is te leren! voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  > Nieuw: Differentiëren is te leren! Start 17-12-14

  Geen mens is hetzelfde, geen docent is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. 

 4. 25-11 2014

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

  Veel leerkrachten in groep 1 en 2 passen interactief voorlezen toe in de veronderstelling dat zij voldoende aanbod voor begrijpend luisteren realiseren. Begrijpend luisteren is meer. U leert het in deze training.

   

 5. 26-11 2014

  Training Differentiëren is te leren! voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  > Nieuw: Differentiëren is te leren! Start 17-12-14

  Geen mens is hetzelfde, geen docent is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. ...

 6. 26-11 2014

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen)

  Meerdaagse in

  > Andere data voortgezet onderwijs
  > Andere data mbo

  Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het voortgezet onderwijs en het mbo om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe pakt u dat succesvol aan? ...

 7. 26-11 2014

  Leergang Rekencoördinator

  Meerdaagse in

  > Andere data voortgezet onderwijs
  > Andere data mbo

  Praktijkgerichte leergang voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator. ...

 8. 27-11 2014

  Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

  1 dag in

  De motivatie van leerlingen kan beter, en de schoolleider speelt hierin een belangrijke rol, aldus het Onderwijsverslag 2012/2013. Bussemaker vindt dat leraren moeten worden getraind om leerlingen te motiveren. Leerlingen zeggen dat hun motivatie daalt als het niet voor een cijfer gaat. Conclusie? ... Het lijkt niet zo moeilijk, maar wat is motiveren en hoe motiveer je leraren om leerlingen te motiveren en aan te zetten tot leren? 

 9. 28-11 2014

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Het onderwijs aan het jonge kind heeft landelijk ruim aandacht. In de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn veel verbeterpunten, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te werken door de juiste vragen te stellen. ...

   

 10. 01-12 2014

  Miniconferentie ERK en schrijfvaardigheid

  1 dag in

  Het leren schrijven in een andere taal is een complex onderdeel van het onderwijs in moderne vreemde talen. Juist vanwege die complexiteit is een zorgvuldige lesopbouw van groot belang. Maar in de lespraktijk blijkt het oefenen van schrijfvaardigheid veel vragen op te roepen.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies