Academie

 1. 19-09 2014

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  Schrijf in voor de opleiding met startdatum 26-01-2015

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  De CPS-coachingsopleiding bestaat uit vier modules. In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. ...

 2. 22-09 2014

  Training Leesaanpak in groep 3 voor beginnende leraren

  1 dag in

  In groep 3 vindt het aanvankelijk leesonderwijs plaats. Leerkrachten willen er graag alles aan doen om het leren lezen te laten slagen. In deze training komen de nieuwste inzichten over aanvankelijk lezen aan bod met effectief leesonderwijs als uitgangspunt.

 3. 22-09 2014

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  Schrijf in voor de opleiding met startdatum 26-01-2015

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  De CPS-coachingsopleiding bestaat uit vier modules. In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. ...

 4. 23-09 2014

  Examentaaltraining

  1 dag in

  Deze training start ook op andere data

  De invloed van taal is groot bij elk examenvak. De examens zijn taliger dan ooit. U kunt op een eenvoudige manier de slagingskans vergroten. Met een training examentaal voor bèta-, gamma- tot en met kunstvakken helpt u uw leerlingen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 5. 23-09 2014

  Leesspecialist basisonderwijs, module 1

  Meerdaagse in

  Wie neemt extra verantwoordelijkheid voor effectief leesonderwijs? Wie zet zich als professionele leesspecialist in voor het begeleiden en enthousiasmeren van collega-leerkrachten en voor een succesvolle route naar de referentieniveaus Nederlandse taal? ...

 6. 23-09 2014

  Leergang Leesspecialist basisonderwijs

  Meerdaagse in

  In deze intensieve, tiendaagse leergang krijgt u alle bagage om een succesvolle leesspecialist te worden.

 7. 23-09 2014

  Training Elke rekencoach een VIP

  Meerdaagse in

  Betere rekenprestaties van alle leerlingen. Welke school heeft die ambitie niet? Met de invoering van de referentieniveaus en de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en opbrengstgericht werken neemt de urgentie hiervan alleen maar toe. ...

 8. 24-09 2014

  Training Hoe begeleid ik jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?

  1 dag in

  Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn leergierig en hebben hoge verwachtingen van school. Hoe komt u deze kinderen op een passende manier tegemoet?

 9. 24-09 2014

  Training Succeservaringen met lezen in groep 3

  1 dag in

  In groep 3 vindt het aanvankelijk leesonderwijs plaats. Leerkrachten willen er graag alles aan doen om het leren lezen te laten slagen. In deze training komen de nieuwste inzichten over aanvankelijk lezen aan bod met effectief leesonderwijs als uitgangspunt.

   

 10. 24-09 2014

  Training De zorgcoördinator

  Meerdaagse in

  (Startdatum is gewijzigd van 03-09-2014 naar 24-09-2014)

  Aandacht voor de taak en positie van de zorgcoördinator in de school en voor de mogelijkheden van zorgcoördinatie binnen een samenwerkingsverband. U leert het in deze training.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies