Academie

 1. 28-11 2014

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

  Het onderwijs aan het jonge kind heeft landelijk ruim aandacht. In de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn veel verbeterpunten, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Als schoolleider of intern begeleider kunt u leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te werken door de juiste vragen te stellen. ...

   

 2. 01-12 2014

  Miniconferentie ERK en schrijfvaardigheid

  1 dag in

  Het leren schrijven in een andere taal is een complex onderdeel van het onderwijs in moderne vreemde talen. Juist vanwege die complexiteit is een zorgvuldige lesopbouw van groot belang. Maar in de lespraktijk blijkt het oefenen van schrijfvaardigheid veel vragen op te roepen.

 3. 08-12 2014

  Training Taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid

  Meerdaagse in

  Voor (aankomende) taalcoördinatoren die willen leren hoe zij vanuit hun rol kunnen sturen op de invoering van effectief taalgericht onderwijs.

 4. 09-12 2014

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen in het basisonderwijs

  1 dag in

  Vanaf schooljaar 2014/2015 is iedere school verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

  Deze training vindt ook plaats op andere data!

 5. 09-12 2014

  Training Woordenschat zo doe je dat! Groep 1-3

  1 dag in

  Bij de training Woordenschat, zo doe je dat! Is het woord aan u. U verwerft de meest actuele inzichten om het woordenschatonderwijs op uw school naar een hoger plan te tillen.

 6. 10-12 2014

  Training Differentiëren is te leren! voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  Andere startdata: 17 december 2014, 12 januari, 16 januari en 23 februari 2015

  Geen mens is hetzelfde, geen docent is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. ...

 7. 10-12 2014

  Training Hoe begeleid ik jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?

  1 dag in

  Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn leergierig en hebben hoge verwachtingen van school. Hoe komt u deze kinderen op een passende manier tegemoet?

 8. 17-12 2014

  Training Differentiëren is te leren! voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  Startdata: 17 december 2014, 12 januari, 16 januari en 23 februari 2015

  Geen mens is hetzelfde, geen docent is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. ...

 9. 08-01 2015

  Congres Het leiderschap van de toekomst - met keynote speaker Sean Covey

  1 dag in

  CPS begint 2015 met een uniek congres gericht op leidinggevenden en bestuurders in vo en mbo. Keynote speakers' is Sean Covey, de Amerikaanse auteur van bestsellers over jongeren en onderwijs.

  Laatste nieuws: ook Claire Boonstra en Stichting Fablab werken mee aan dit congres.

 10. 10-01 2015

  Nascholing Deutsch Lehren Lernen (DLL): Module 1 Onderwijscompetentie en vormgeving van het onderwijs

  Meerdaagse in

  Met Deutsch lehren lernen (DLL) verzorgd door het Goethe-Institut in samenwerking met CPS Onderwijsontwikkeling en advies actualiseert u de tijdens uw opleiding verworven kennis en breidt u uw didactische kennis en lesvaardigheden uit voor het vak Duits. In deze module: lesactiviteiten, onderwijsopvattingen, uitdagingen, mogelijkheden en ontwikkeling.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies