Academie

 1. 30-03 2015

  Training Woordenschat, zo doe je dat! Groep 4-8

  1 dag in

  Woordenschat speelt een grote rol in het schoolsucces van leerlingen. Het is belangrijk om hier in alle groepen van de basisschool gericht aandacht aan te besteden...

 2. 31-03 2015

  Studiedag Goed onderwijs voor elke leerling! - Miniconferentie Passend onderwijs (basisonderwijs)

  1 dag in

  De Wet passend onderwijs is sinds augustus 2014 van kracht. In uw dagelijkse werk ervaart u wat dit betekent en wat dit van u vraagt. De miniconferentie geeft u praktische inzichten en tips om direct mee aan de slag te gaan in de dagelijkse schoolpraktijk. 

 3. 08-04 2015

  Training Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de '5 choices'

  Meerdaagse in

  Leraren en leidinggevenden in het onderwijs ervaren vaak dat een werkdag te weinig uren heeft. We leven tegenwoordig met de tegenstrijdigheid dat het makkelijker én moeilijker is dan ooit om buitengewoon effectief te zijn. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan voorheen. ...

 4. 09-04 2015

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) - mbo

  Meerdaagse in

  Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het middelbaar beroepsonderwijs om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe pakt u dat succesvol aan? ...

 5. 09-04 2015

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen) - voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het voortgezet onderwijs om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe pakt u dat succesvol aan? ...

 6. 09-04 2015

  Leergang Rekencoördinator - mbo

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang voor rekendocenten in het mbo die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

 7. 09-04 2015

  Leergang Rekencoördinator - voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

 8. 13-04 2015

  Training Verdiepend lezen van complexe teksten (po)

  1 dag in

  Wanneer leerlingen op de basisschool niet leren hoe ze zich de inhoud van een complexe tekst eigen kunnen maken, zullen ze deze uitdaging in de toekomst uit de weg gaan. Verdiepend lezen draagt bij aan het vermogen om kritisch te denken, om een eigen visie en onderbouwde mening te formuleren. Met de training Verdiepend lezen van complexe teksten (po) helpt u leerlingen complexe teksten daadwerkelijk te doorgronden.

 9. 13-04 2015

  Training Verdiepend lezen van complexe teksten (vo)

  1 dag in

  Wanneer leerlingen in het voortgezet onderwijs niet leren hoe ze zich de inhoud van een complexe tekst eigen kunnen maken, zullen ze deze uitdaging in de toekomst uit de weg gaan. Verdiepend lezen draagt bij aan het vermogen om kritisch te denken, om een eigen visie en onderbouwde mening te formuleren. Met de training Verdiepend lezen van complexe teksten (vo) helpt u leerlingen complexe teksten daadwerkelijk te doorgronden.

 10. 13-04 2015

  Training Leren programmeren kan iedereen (met leerlingen) Maar hoe pak ik het aan ?

  Meerdaagse

  Leerlingen leren op school diverse talen. Engels, Duits, Frans maar hoe zit het eigenlijk met de programmeertaal? Het leren programmeren en coderen gaat steeds belangrijker worden in de toekomst. Maar hoe maak je hier nu een start mee? 

(c) 2015 CPS Onderwijsontwikkeling en advies