Academie

 1. 27-10 2014

  Miniconferentie ERK en schrijfvaardigheid

  1 dag in

  Het leren schrijven in een andere taal is een complex onderdeel van het onderwijs in moderne vreemde talen. Juist vanwege die complexiteit is een zorgvuldige lesopbouw van groot belang. Maar in de lespraktijk blijkt het oefenen van schrijfvaardigheid veel vragen op te roepen.

  Deze conferentie vindt ook plaats op 1 december 2014

 2. 27-10 2014

  Werkbijeenkomst Rekenbeleidsplan in één dag

  1 dag in

  In één dag een rekenbeleidsplan schrijven. Samen met andere rekencoördinatoren en een deskundige gaat u aan de slag. Aan het eind van de werkbijeenkomst heeft u een rekenbeleidsplan geformuleerd.

 3. 28-10 2014

  Training Beoordelen van lessen met 'de vijf rollen van de leraar'

  1 dag in

  Deze training start ook op andere data

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling?  Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties. ...

 4. 28-10 2014

  Training Fonemisch bewustzijn en letterkennis

  1 dag in

  Fonemisch bewustzijn en letterkennis vormen de oerbron voor een leven lang leesplezier en een succesvolle leercarrière. De gelijknamige eendaagse training van CPS frist uw geheugen op.

 5. 28-10 2014

  Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey) voor leidinggevenden

  1 dag in

  Door kennismaking met ‘7 Habits of Highly Effective People’ voor leidinggevenden leert u de principes die u kunt toepassen om meer betekenis aan uw professionele en persoonlijke leven te geven.

 6. 29-10 2014

  Training Onderwijskundig leiderschap

  Meerdaagse in

  Nieuw: Onderwijskundig leiderschap, start 14-04-15

  ‘Leeropbrengst’ is een sleutelbegrip. Met de introductie van de referentiekaders is de prestatiedruk opgevoerd. Dit vraagt om vérstrekkende hervormingen. Deze training biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten voor (midden)managers.

 7. 29-10 2014

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  > Plaatsen vrij op 29, 30, 31 oktober,14 en 21 november

  Met een gerichte examentraining voor het kernvak Nederlands bent u goed voorbereid om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 8. 30-10 2014

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  > Plaatsen vrij op 29, 30, 31 oktober,14 en 21 november

  Met een gerichte examentraining voor het kernvak Nederlands bent u goed voorbereid om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 9. 30-10 2014

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

  Vanaf schooljaar 2014/2015 is iedere school verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

  Deze training vindt ook plaats op andere data!

 10. 30-10 2014

  Werkbijeenkomst Taalbeleidsplan schrijven in sneltreinvaart

  1 dag in

  Ook in uw schoolplan staat ongetwijfeld het voornemen het taalbeleid te vatten in een taalbeleidsplan en de taalresultaten te verbeteren. Dit is een fikse uitdaging. In deze training krijgt u alle benodigde informatie. We werken aan de hand van een format van een taalbeleidsplan aan het opstellen van uw eigen concepttaalbeleidsplan. Tevens krijgt u inzicht in de valkuilen en vliegwielen van taalbeleid.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies