Academie

 1. 11-05 2015

  Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey)

  1 dag in

  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

 2. 18-05 2015

  Training Differentiëren is te leren! voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  > Andere startdata

  Geen mens is hetzelfde, geen docent is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. ...

 3. 18-05 2015

  Workshop Een plan ouderbetrokkenheid 3.0 maken

  1 dag in

  Leerlingen leren beter als het thuisfront actief betrokken is bij het leerproces. Daarom: investeer in de relatie met ouders. Hoe pakt u dat effectief aan? Er is concreet beleid en doeltreffende actie nodig. In deze workshop maakt u een effectief actieplan.

   

 4. 18-05 2015

  Training Ouders en thuis leren - basisonderwijs

  1 dag in

  Ouders hebben veel invloed op de leerprestaties van hun kinderen. In deze training leert u hoe u ouders kunt meenemen in het leerproces van hun kinderen en hoe u samenwerkt met ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 5. 19-05 2015

  Training Beter samenwerken met ouders

  1 dag in

  Elke leerling heeft ouders. Hoe werkt u effectief samen met alle ouders in de klas? Samenwerken met ouders betekent begrip hebben voor hun basale emoties en weten welke vormen van ouderbetrokkenheid wel en niet werken. Effectief samenwerken met ouders levert tijd en plezier op en vooral… de leerlingen worden er beter van, zelfs hun leerprestaties.

 6. 20-05 2015

  Training Hoe begeleid ik jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?

  1 dag in

  Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn leergierig en hebben hoge verwachtingen van school. Hoe komt u deze kinderen op een passende manier tegemoet?

 7. 20-05 2015

  Training Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

  Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

 8. 20-05 2015

  Training Covey als effectief raamwerk voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders

  Meerdaagse in

  ‘Op welke wijze krijg ik zicht op de kwaliteiten en talenten van leerlingen? Hoe zet ik als mentor mijn eigen kwaliteiten en talenten in bij het begeleiden van leerlingen? Op welke wijze zorg ik dat leerlingen goede keuzes maken voor hun vervolgopleidingen?’ Met de 7 Habits (gewoonten) van Stephen Covey staat elke mentor en studieloopbaanbegeleider sterk in de schoenen om leerlingen en studenten te begeleiden naar betere resultaten, en goede gesprekken te voeren met ouders en collega’s.

 9. 22-05 2015

  Miniconferentie Passend onderwijs - Goed onderwijs voor elke leerling! (voortgezet onderwijs)

  1 dag in

  De Wet passend onderwijs is sinds augustus 2014 van kracht. In uw dagelijks werk ervaart u wat dit betekent en wat dit van u vraagt. De miniconferentie geeft u praktische inzichten en tips om direct mee aan de slag te gaan in uw schoolpraktijk. 

 10. 26-05 2015

  Training Pesten en de sociale kwaliteit van uw onderwijs

  Meerdaagse in

  Het thema Pesten van leerlingen heeft veel aandacht. Hoe krijgt pesten concreet aandacht binnen schoolteams en groepen? En in hoeverre worden ouders hierbij betrokken? Ook de inspectie besteedt in haar toezicht aandacht aan pesten. Ga aan de slag met de meest recente ontwikkelingen over pesten en ontdek kansen voor de eigen praktijk.

(c) 2015 CPS Onderwijsontwikkeling en advies