Academie

 1. 03-11 2014

  Workshop Een plan ouderbetrokkenheid 3.0 maken

  1 dag in

  Leerlingen leren beter als het thuisfront actief betrokken is bij het leerproces. Daarom: investeer in de relatie met ouders. Hoe pakt u dat effectief aan? Er is concreet beleid en doeltreffende actie nodig. In deze workshop maakt u een effectief actieplan.

   

 2. 03-11 2014

  Training Kernvak Engels: elke leerling voldoende (uitdaging)!

  Meerdaagse in

  Het vak Engels is net als de vakken Nederlands en wiskunde een kernvak. Dat wil zeggen dat op het eindexamen voor slechts één van deze vakken een 5 mag worden gehaald....

 3. 03-11 2014

  Examentraining voor MVT

  1 dag in

  Wilt u uw leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het examen leesvaardigheid en nu al oefenen met opdrachten die straks worden gevraagd? Deze training biedt u concrete handvatten om aan de slag te gaan. ...

 4. 03-11 2014

  Studiedag Actieplan referentieniveaus voor uw school in één dag

  1 dag

  Praktijkgerichte studiedag voor leidinggevenden en intern begeleiders: in één dag maakt u een plan voor uw school voor het goed invoeren van de referentieniveaus taal en rekenen.

 5. 03-11 2014

  Training Ouderbetrokkenheid 3.0 en thuis leren - basisonderwijs

  1 dag in

  Ouders hebben veel invloed op de leerprestaties van hun kinderen. In deze training leert u hoe u ouders kunt meenemen in het leerproces van hun kinderen en hoe u samenwerkt met ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 6. 03-11 2014

  Training Ouderbetrokkenheid 3.0 en thuis leren - voortgezet onderwijs

  1 dag in

  Ouders hebben veel invloed op de leerprestaties van hun kinderen. In deze training leert u hoe u ouders kunt meenemen in het leerproces van hun kinderen en hoe u samenwerkt met ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 7. 04-11 2014

  Training Differentiëren is te leren! basisonderwijs

  1 dag in

  Een praktische training die duidelijk maakt dat differentiëren, hoe ingewikkeld soms ook, écht mogelijk is.

 8. 05-11 2014

  Training Differentiëren is te leren! voortgezet onderwijs

  Meerdaagse in

  > Nieuw: Differentiëren is te leren! Start 10-12-14

  Geen mens is hetzelfde, geen docent is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. ...

 9. 05-11 2014

  Training Vlot technisch lezen in de middenbouw

  1 dag in

  Deze training is gericht op leerkrachtvaardigheden om optimale ontwikkeling van de leerlingen tot vlotte en vloeiende lezers te stimuleren. Met veel aandacht voor instructiekwaliteit en ook voor differentiatie en leesmotivatie.

 10. 05-11 2014

  Training Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2)

  1 dag in

  Opbrengstgericht werken met groepsplannen. Ook in groep 1 en 2. In één dag maakt u een groepsoverzicht van enkele leerlingen en een inspectieproof basisgroepsplan voor taal en rekenen.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies