Zoeken in de website

Academie

 1. 05-09 2016

  Spoedcursus rekendidactiek: in drie dagen startbekwaam voor rekenlessen

  Meerdaagse in

  Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het voortgezet onderwijs en mbo om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe pakt u dat succesvol aan? 

 2. 05-09 2016

  Leergang Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs en mbo die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

 3. 07-09 2016

  Training Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiëren) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Deze trainingsmodule biedt uitstekende kennis over de vormgeving van het vak rekenen binnen uw school.

  Deze training start ook op 21 november 2016

 4. 08-09 2016

  Training Succesvol leren lezen

  1 dag in

  Een goede leesvaardigheid (vlot, correct en met expressie) is een cruciale basis voor de ontwikkeling van het lezen met begrip. De training Succesvol leren lezen biedt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen over het leren lezen in groep 3.

   

 5. 14-09 2016

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  'Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden. De CPS-coachingsopleiding bestaat uit vier modules. In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden.

  Opleiding tot coach, module 1 start ook op 18 november 2016

 6. 15-09 2016

  Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid

  1 dag in

  Dat een goede samenwerking tussen school en ouders belangrijk is voor een optimale ontwikkeling van elke leerling is bij iedereen inmiddels bekend. Maar hoe geeft u vorm aan deze samenwerking? Wat doet u als school al goed, wat kan beter en hoe weet u dat?

  Keynote speakers: Mariëtte Lusse (onderzoeker en lector Hogeschool Rotterdam), Laura Bay (president Parent Teacher Association in de VS), Peter Hulsen (directeur Ouders & Onderwijs) en Peter de Vries (CPS).

 7. 19-09 2016

  Examentraining Nederlands in vmbo

  1 dag in

  Bereid uw leerlingen goed voor op het examen Nederlands vmbo. Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen de verschillende onderdelen van het examen Nederlands (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, samenvatten) goed aan te pakken.

 8. 19-09 2016

  Training Vloeiend technisch leren lezen in de middenbouw

  1 dag in

  Een goede leesvaardigheid (vlot, correct en met expressie) is een cruciale basis voor de ontwikkeling van het lezen met begrip. Deze training biedt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het het leren lezen.

 9. 19-09 2016

  Training Integraal leiderschap: van onderwijsinrichting, schoolorganisatie tot HR-beleid

  Meerdaagse in

  Thema Regie en Strategie: Module 2 Regie en Strategie

  In deze module leert u welke organisatiekenmerken er toe doen, hoe de structuur van de school in kaart te brengen, integraal te kijken naar de school, hoe een professionele (leer-)cultuur kan worden vormgegeven en veel meer.

 10. 20-09 2016

  Uitbreidingsmodule Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

  Het examen is het uur U als het gaat om het bewijs of alle investeringen in de schoolcarrière van leerlingen hun vruchten afwerpen. Hoe zorgen we ervoor dat de examenvoorbereiding de klap op de vuurpijl wordt en niet het nagloeien van een uitgedoofde kaars? Met deze scholing bereidt u uw leerlingen optimaal voor op de eindexamens.

  Schrijf u in voor de nieuwe datum van de Uitbreidingsmodule op 10 oktober 2016

(c) 2016 CPS Onderwijsontwikkeling en advies