Zoeken in de website

Academie

 1. 12-12 2016

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Differentiëren heeft een positief effect op de leeropbrengsten. Veel docenten onderschrijven dat, maar de praktische uitwerking komt vaak niet van de grond. In deze training ontdekt u dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

 2. 12-12 2016

  Module 2: Sturen op taal in de klas (onderdeel Leergang Taalcoördinator)

  Meerdaagse in

  In deze module staan de belangrijkste inzichten in taaldidactiek centraal en hoe u deze toepast in het onderwijs bij u op school. Daarnaast leert u hoe u collega’s kunt motiveren en activeren om met taal aan de slag te gaan in hun lessen. Schrijf u in voor de complete leergang of voor de afzonderlijke modules.

 3. 13-12 2016

  Training Rekencoördinator - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Als rekencoördinator, probleemoplosser en katalysator bent u voor de implementatie van rekenbeleid het eerste aanspreekpunt voor uw collega’s en schoolleiding. De training is een buitenkans als u actief wilt bijdragen aan de implementatie van effectief rekenonderwijs binnen uw school.

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 18  april 2017

 4. 14-12 2016

  Training LOB van visie naar uitvoering!

  Meerdaagse

  Deze scholing geeft u handvatten voor de aanpak van LOB bij u op school. U start met het formuleren van een visie op LOB en aan het eind van de training hebt u vanuit de visie bepaald op welke wijze er binnen uw school op een geïntegreerde wijze binnen het onderwijsprogramma aandacht besteed wordt aan LOB. U beschikt over een plan van aanpak om LOB binnen uw school volgens uw visie waar te maken. 

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 8 februari 2017

 5. 15-12 2016

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

  Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 6 februari 2017 

 6. 15-12 2016

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. 

 7. 10-01 2017

  Leergang leescoach en leesspecialist - module 2

  Meerdaagse in

  Wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen. Met module 1 van de Leesspecialist basisonderwijs heeft u een solide basis gelegd. Module 2 biedt verdere verdieping.

 8. 11-01 2017

  Uitbreidingsmodule Optimale examenvoorbereiding

  1 dag in

  Het examen is het moment waar zowel docenten als leerlingen naartoe werken. Vaak blijkt het dat de examenvoorbereiding een domper op de afsluiting van een schoolcarrière. Eindeloos oefenen van oude examens en leren, leren en nog eens leren… Dan kan anders! Bij deze training krijgt u antwoord op hoe u de examentraining anders kunt vormgeven en hoe u uw leerlingen gemotiveerd houd tot de examens.

 9. 13-01 2017

  Training Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiëren) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Deze trainingsmodule biedt uitstekende kennis over de vormgeving van het vak rekenen binnen uw school. U leert onder andere wat de kenmerken zijn van zwakke en sterke rekenaars en hoe u een gedifferentieerd aanbod aan de leerlingen in de groep kunt organiseren.

 10. 16-01 2017

  Training Differentiëren in de klas met ICT

  Meerdaagse in

  Op veel scholen groeit de vraag naar motivatie van leerlingen, differentiatie en gepersonaliseerd leren. ICT biedt vele gratis mogelijkheden hiervoor. Deze training ondersteunt u met vele praktische en laagdrempelige tools om met ICT beter in te spelen op verschillen tussen leerlingen: in de instructie, verwerking, toetsing en communicatie met leerlingen. Uw lessen worden gevarieerder en gedifferentieerder.

(c) 2016 CPS Onderwijsontwikkeling en advies