Zoeken in de website

Academie

 1. 25-01 2017

  Training Beoordelen van lessen met 'de vijf rollen van de leraar'

  1 dag in

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling? Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties.

 2. 26-01 2017

  Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey)

  1 dag in

  Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, 20 april 2017

 3. 30-01 2017

  Training Differentiëren: vervolg en verbreding

  Meerdaagse in

  Vervolgtraining op Differentiëren is te leren! in het voortgezet onderwijs.

  In de vervolgtraining werken we aan de hand van uw aangeleverde praktijkvoorbeelden, waarbij u ook een vraag formuleert. In de training bespreken we deze praktijksituaties en zullen we in groepjes met behulp van intervisiemethode en/of lesson study werken aan leervragen over differentiatie. 

   

 4. 01-02 2017

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Differentiëren heeft een positief effect op de leeropbrengsten. Veel docenten onderschrijven dat, maar de praktische uitwerking komt vaak niet van de grond. In deze training ontdekt u dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

  Nieuw: avondtraining!

 5. 02-02 2017

  Examentaaltraining

  1 dag in

  De invloed van taal is groot bij elk examenvak. De examens voor de bèta- en gammavakken zijn de laatste jaren steeds taliger zijn geworden. Leerlingen moeten lange stukken tekst lezen en missen de strategieën en woordkennis die daarvoor van belang zijn. Zij hebben vaak moeite met het analyseren van de vraag en het goed formuleren van het antwoord. In deze training verkent u wat precies de taalproblemen zijn die spelen bij de examens. 

 6. 02-02 2017

  Examentraining voor exacte vakken

  1 dag in

  Bereid uw leerlingen goed voor op het examen van een exact vak (Biologie, Natuurkunde, Rekenen, Scheikunde of Wiskunde). Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden. Ook is er aandacht voor de vernieuwde vorm van de examens van de exacte vakken.

 7. 02-02 2017

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. 

  Nieuwe inschrijfmogelijkheid, start 15 mei 2017

 8. 06-02 2017

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  In deze training bespreken we hoe u uw leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op het examen. We kijken naar de verschillende vaardigheden die leerlingen moeten trainen en naar de kennis waar zij over moeten beschikken om een goed resultaat te behalen. Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen gericht op leesvaardigheid en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 9. 06-02 2017

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

  Iedere school is verantwoordelijk om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te geven. Hoe zorgt u dat uw school hierop is voorbereid en wat betekent dit voor de leraar?

 10. 08-02 2017

  Training LOB van visie naar uitvoering!

  Meerdaagse

  Deze scholing geeft u handvatten voor de aanpak van LOB bij u op school. U start met het formuleren van een visie op LOB en aan het eind van de training hebt u vanuit de visie bepaald op welke wijze er binnen uw school op een geïntegreerde wijze binnen het onderwijsprogramma aandacht besteed wordt aan LOB. U beschikt over een plan van aanpak om LOB binnen uw school volgens uw visie waar te maken. 


(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies