Academie

 1. 01-10 2014

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  > Meer data Examentraining Nederlands havo/vwo

  Met een gerichte examentraining voor het kernvak Nederlands bent u goed voorbereid om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 2. 01-10 2014

  Training Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs

  1 dag in

  U richt zich op verhoging van de effectiviteit van uw taalonderwijs. Leesvaardigheid is daarvan een cruciaal onderdeel. Moeite met lezen betekent al snel: achterstanden in vrijwel alle vakken. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met lezen. De problemen variëren van slecht ontwikkelde leesvaardigheid tot dyslexie. ...

 3. 01-10 2014

  Training Timemanagement volgens Covey: buitengewoon effectief door de '5 choices'

  Meerdaagse in

  Leraren en leidinggevenden in het onderwijs ervaren vaak dat een werkdag te weinig uren heeft. We leven tegenwoordig met de tegenstrijdigheid dat het makkelijker én moeilijker is dan ooit om buitengewoon effectief te zijn. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan voorheen. ...

 4. 02-10 2014

  Conferentie Referentieniveaus en opbrengstgericht werken - optimale voorbereiding op eindtoets PO!

  1 dag in

  Actuele informatie over en praktische handvatten om de werkwijze van het opbrengstgericht werken te koppelen aan de inhoudelijke uitwerkingen van de referentieniveaus taal en rekenen.

 5. 03-10 2014

  Training Waanzinnig leiderschap

  Meerdaagse in

  In deze training oefent u houdingsaspecten en vaardigheden die medeverantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap versterken bij uw medewerkers . Ook leert u een reeks technieken toe te passen die uw team stimuleren actief mee te denken en te doen in schoolontwikkeling. 

 6. 03-10 2014

  Opleiding tot coach, module 4: bipolariteit en kernreflectie

  Meerdaagse in

  U bent een ervaren coach en wilt weer grenzen verleggen, meer vaardigheden beheersen en nieuwe inzichten krijgen. Dan is deze intensieve 'Opleiding tot coach, module 4' iets voor u. U maakt kennis met andere vraagtechnieken en u krijgt inzicht in hoe u hoofd en hart met elkaar kunt verbinden.

  .

 7. 03-10 2014

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  > Meer data Examentraining Nederlands havo/vwo

  Met een gerichte examentraining voor het kernvak Nederlands bent u goed voorbereid om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

 8. 06-10 2014

  Training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlijnen)

  Meerdaagse in

  Deze training start ook op andere data

  Wie nu niet leert rekenen, telt straks niet mee. Het kabinet zet in op meetbare resultaatverbetering en verplicht het voortgezet onderwijs en het mbo om rekenen als basisvak in het leeraanbod te integreren. Hoe pakt u dat succesvol aan? ...

 9. 06-10 2014

  Leergang Rekenco÷rdinator

  Meerdaagse in

  Praktijkgerichte leergang voor rekendocenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die hun reken-wiskundige expertise willen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator. ...

 10. 06-10 2014

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  > Meer data Examentraining Nederlands havo/vwo

  Met een gerichte examentraining voor het kernvak Nederlands bent u goed voorbereid om uw leerlingen te helpen examenvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden.

(c) 2014 CPS Onderwijsontwikkeling en advies