Academie

 1. 03-03 2015

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. ...

 2. 03-03 2015

  Training Begrijpend luisteren in groep 1 en 2: opstap naar begrijpend lezen

  1 dag in

  Veel leerkrachten in groep 1 en 2 passen interactief voorlezen toe in de veronderstelling dat zij voldoende aanbod voor begrijpend luisteren realiseren. Begrijpend luisteren is meer. U leert het in deze training.

   

 3. 04-03 2015

  Training Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (groep 1 en 2)

  1 dag in

  Opbrengstgericht werken met groepsplannen. Ook in groep 1 en 2. In één dag maakt u een groepsoverzicht van enkele leerlingen en een inspectieproof basisgroepsplan voor taal en rekenen.

 4. 04-03 2015

  Training Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

  Deze training geeft u concrete, direct toepasbare inzichten en vaardigheden aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en doelmatig met leerlingen te communiceren.

 5. 09-03 2015

  Studiedag Actieplan referentieniveaus voor uw school in één dag

  1 dag in

  In het kader van de nieuwe plannen die u moet opstellen voor de komende vier jaar, bieden wij u een praktijkgerichte studiedag voor leidinggevenden en intern begeleiders waarbij u in één dag belangrijke input en inzicht krijgt van en voor uw school voor het goed invoeren van de referentieniveaus taal en rekenen.

   

 6. 09-03 2015

  Training Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs

  1 dag in

  U richt zich op verhoging van de effectiviteit van uw taalonderwijs. Leesvaardigheid is daarvan een cruciaal onderdeel. Moeite met lezen betekent al snel: achterstanden in vrijwel alle vakken. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met lezen. De problemen variëren van slecht ontwikkelde leesvaardigheid tot dyslexie. ...

 7. 10-03 2015

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

  Andere data

  ’Hoe krijg ik ze in beweging, hoe motiveer ik ze??’…. Leerlingen motiveren voor hun eigen leerproces en voor de lessen die ze volgen, staat  midden in de actualiteit van scholen. In dit leerlab krijgt u direct toepasbare, concrete handvatten om uw leerlingen te motiveren met als uitgangspunt dat leerlingen verschillen en docenten ook!

 8. 11-03 2015

  Training Covey als effectief raamwerk voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders

  Meerdaagse in

  ‘Op welke wijze krijg ik zicht op de kwaliteiten en talenten van leerlingen? Hoe zet ik als mentor mijn eigen kwaliteiten en talenten in bij het begeleiden van leerlingen? Op welke wijze zorg ik dat leerlingen goede keuzes maken voor hun vervolgopleidingen?’ Met de 7 Habits (gewoonten) van Stephen Covey staat elke mentor en studieloopbaanbegeleider sterk in de schoenen om leerlingen en studenten te begeleiden naar betere resultaten, en goede gesprekken te voeren met ouders en collega’s.

 9. 11-03 2015

  Examentraining Nederlands havo/vwo

  1 dag in

  Deze training biedt u handvatten om uw leerlingen te helpen examenvragen gericht op leesvaardigheid en argumentatievaardigheden goed te begrijpen en beter te beantwoorden. Ook is er aandacht voor de nieuwe vorm van het examen Nederlands. 

 10. 11-03 2015

  Training Succeservaringen met lezen in groep 3

  1 dag in

  In groep 3 vindt het aanvankelijk leesonderwijs plaats. Leerkrachten willen er graag alles aan doen om het leren lezen te laten slagen. In deze training komen de nieuwste inzichten over aanvankelijk lezen aan bod met effectief leesonderwijs als uitgangspunt.

   

(c) 2015 CPS Onderwijsontwikkeling en advies