Spring naar mobiele navigatie

Lerarentekort

Lerarentekort

Het lerarentekort is een gegeven en zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groeien. Ook ontstaat er een tekort aan schoolleiders en middenmanagers in grote delen van het land. Voor scholen wordt de uitdaging steeds groter om onderwijs te garanderen en kwaliteit te waarborgen. We zien scholen die daar op een creatieve en professionele manier oplossingen voor bedenken, soms in co-creatie met CPS.
Neem contact op
Lerarentekort-animatie-teller__FocusFillMaxWyIwLjAwIiwiMC4wMCIsOTY0LDQ1MF0.jpg

Wat doen scholen om de kwaliteit van het onderwijs te behouden?

CPS benaderde tientallen scholen met de vragen: Hoe gaan jullie om met het lerarentekort?
Welke oplossingen passen jullie toe zonder in te leveren op de onderwijskwaliteit?

De 7 genoemde oplossingen zijn:

  1. Leerlingen anders groeperen.
  2. Boeien en binden van startend en zittend personeel.
  3. Focus op leren en ontwikkelen in de hele school.
  4. Samenwerken met andere bestuurders en externe partners.
  5. It takes a village to raise a child: meer samenwerken met omgeving/ouders.
  6. Andersbevoegden voor de klas zetten.
  7. Weten waar je voor staat als school en deze visie zo uitdragen dat mensen graag bij je werken.

 

Wat kan CPS voor jouw school betekenen?

CPS ondersteunt scholen bij het waarmaken van hun ambities. Zo ook bij het omgaan met het lerarentekort.
Dat doen we op 3 manieren: intern opleiden, procesbegeleiding en kwaliteitszorg.

1. Intern opleiden
Mensen binden en boeien, zodat ze graag bij jou willen blijven werken. Dat kan door het aanbieden van diverse trainingen voor verschillende doelgroepen.  Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Een compleet overzicht vind je hier.


Voor de startende leraar:

De zes rollen van de leraar Differentiëren Coaching Activerende didactiek


Voor de startende mentor

Mentoraat


Voor startende schoolleiders

Op onze themapagina Leiderschap in het vo laten wij in een video zien hoe wij samen met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg een traject hebben opgezet voor middenmanagers die de ambitie hebben om door te groeien naar de rol van directeur.

In onze academie bieden we voor leraren in het po, vo en mbo de Opleiding Basisvaardigheden middenmanagement in het onderwijs  


2. Procesbegeleiding
Je hebt ambities en wilt van jouw school een moderne en sterke school maken. Hoe richt je het onderwijs anders in? Durf je van de gebaande paden te gaan? Hoe neem je ouders mee in deze ontwikkeling? Goede communicatie is essentieel. Spannende vragen en ontwikkelingen. CPS zorgt ervoor dat jouw school, met behulp van onze steun, de ontwikkeling zelf inzet en voortzet. Dat kan op diverse manieren. Laat je inspireren op:

Schoolontwikkeling Coaching Lesson Study Ouderbetrokkenheid


3. Behoud van kwaliteit
Geen enkele school wil inboeten op de kwaliteit van onderwijs en de schooleigen ambities. CPS ontwikkelde daarvoor het model Levende Kwaliteitszorg en biedt daarnaast natuurlijk diverse trajecten voor schoolbegeleiding. CPS zorgt ervoor dat jouw school, met behulp van onze steun, de ontwikkeling zelf inzet en voortzet. Altijd vanuit de missie en visie van de school.

 

Kijk voor meer informatie op:

Levende kwaliteitszorg Leiderschap en organisatie

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Linda

Zoek in de website