Keuzehulp bij de trainingen digitale didactiek

Welke ICT-middelen kan ik inzetten bij het organiseren, differentiëren en variëren in mijn les?
Digitale didactiek – kort

Welke ICT-middelen kan ik inzetten bij het ontwerpen, organiseren, differentiëren, (formatief) toetsen, variëren en laten verwerken van de lesstof in mijn les?
Digitale didactiek - uitgebreid 

Hoe kan ik leerlingen de instructie ter voorbereiding laten bestuderen, zodat ik tijdens een les meer tijd heb?
Flipping the classroom       

Hoe voeg ik spelelementen toe aan mijn les?
Gamificatie in de les   

Hoe betrek ik mijn leerlingen meer bij een les Nederlands of Moderne Vreemde Taal?
Activerende werkvormen en ICT in de talenles 

Hoe betrek ik mijn leerlingen meer bij een les aardrijkskunde, economie, filosofie, geschiedenis of maatschappijleer?
Activerende werkvormen en ICT bij m&m vakken

Hoe betrek ik mijn leerlingen meer bij een les biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde?
Activerende werkvormen en ICT bij exacte vakken