Sluiten

Zoeken in de website

Hoe help je je kind bij het leren thuis?

Tip 3: de begeleiding van je kind

  

Eerlijk zeggen, duizelen de staartdelingen, naamwoordelijk gezegdes en Franse vervoegingen je al? Of ben je als ouder nu vooral je kind aan het aansporen om thuis aan de slag te gaan? Ouders helpen en ondersteunen daar waar ze kunnen in het thuisonderwijs. Onderzoek laat zien dat als ouders thuis betrokken zijn bij het schoolse leven van hun kind, dit positieve effecten heeft op hoe het kind zich voelt en hoe hij leert (Bakker et al, 2013). Je ondersteunt het leren van je kind niet alleen door te helpen bij moeilijke opdrachten maar ook door begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, zoals het zich kunnen concentreren, het werk volhouden en vertrouwen bij je kind stimuleren dat hij het kan.

Tip 3 thuisleren.jpg

Wat kun je als ouder doen?

Om te helpen met het schoolwerk gaven we eerder al 2 andere tips: het samen maken van een plan voor de dag of voor de week en het hebben van een online driehoeksgesprek met de leraar of mentor. Nu geven we een 3e tip: probeer niet continu ‘schooltje’ te spelen, maar wees meer een coach voor je kind. Overmatige bemoeienis met huiswerk en teveel controle werken juist niet. Dit betekent dat je als ouder nu soms beter een stapje ‘terug’ kunt doen en je kind kan begeleiden in de keuzes die hij maakt, welke aanpak hij kiest of wat voor houding hij heeft tijdens het thuis leren. Leraren coachen in hun lessen op meerdere manieren. Hier noemen we er twee: pedagogisch- of vakdidactisch coachen (Potiek & Verbaan, 2019). We hebben hiervan een vrije vertaling gemaakt voor ouders om je met enkele voorbeeldvragen te ondersteunen bij het schoolwerk van je kind.

Coachen bij leer-en maakwerk voor school

Je wilt graag dat je kind het leer-en maakwerk begrijpt en kan doen, maar ook dat je kind de motivatie heeft om met schoolwerk aan de slag te gaan en te blijven tot het gereed is. We beschrijven kort de twee vormen van begeleiden en geven daarna enkele voorbeeldvragen die je aan je kind kunt stellen, op een daarvoor passend moment.

Vanuit vakdidactisch coachen kun je vragen naar de inhoud en het doel van de taak waaraan wordt gewerkt en op welke manier je kind het beste kan leren voor dit vak (welke manier raadt de leraar aan?) Misschien zie je je kind woordjes stampen en teksten van geschiedenis samenvatten. Of bij jongere kinderen: jullie oefenen de tafelsommen elke dag kort of je kind probeert moeilijke woorden te spellen met een nieuwe spellingsregel. Deze leerstrategieën gebruikt je kind om te leren.

Vanuit pedagogisch coachen ga je als ouder in op de gevoelens en gedachten van je kind ten aanzien van het leren. In deze Coronatijd is het belangrijk stil te staan bij wat het al het nieuws over het virus met je kind doet. Hierover in gesprek blijven met je kind is belangrijk en online kun je hier meer handreikingen over vinden. Op het gebied van leren verschillen kinderen: begint je kind meteen, oefent hij uit zichzelf of gaat je kind aan het werk na een beetje aansporing van jou? Probeer als ouder een gesprekje hier over aan te gaan, welke gedachten van je kind gaan schuil achter het gedrag dat hij laat zien?

Voel vooral aan wat voor jouw kind werkt. Aandacht besteden aan het leren zelf en de gevoelens en emoties die hierbij komen kijken, zijn waardevol voor een kind. 

Dit kun je doen

We hebben een aantal voorbeeldvragen opgesteld die je kunt stellen aan je kind op de momenten dat je bijvoorbeeld de dag start met elkaar, dat je kind aan het werk is en wanneer je kind klaar is met schoolwerk.

Voordat je kind begint (aan het begin van de dag): 

 • Wat ga je vandaag aan schoolwerk doen?
 • Waarmee kan ik je helpen? Of jouw leraar?
 • Wat vind je moeilijk?
 • Waar begin je mee vandaag?
 • Wat wil je af hebben vandaag?
 • Hoe lang ga je leren? (blokjes helpen om te kunnen concentreren)
 • Wat ga je doen als je klaar bent straks? (motiveren)
 • Waar ben je (al) goed in? (leren vertrouwen op zichzelf)

Tijdens het leren en werken voor school (wanneer je als ouder tijd maakt om je kind te helpen): 

 • Kun je vertellen hoe je aan dit antwoord komt?
 • Wat heb je nu geleerd?
 • Wat vind je makkelijk nu?
 • Wat is er nog lastig voor je?
 • Heb je vragen die je kunt opschrijven voor je leraar?
 • Hoe komt het dat je bent afgeleid?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk wordt afgeleid?
 • Lig je op schema? 

Na het leren en werken voor school (bijvoorbeeld aan het einde  van de middag)

 • Wat heb je allemaal gedaan?
 • Hoe ging het schoolwerk vandaag?
 • Wat wil je morgen anders doen?
 • Wat voor cijfer geef je deze dag? Hoe komt dat?
 • Je hebt veel gedaan vandaag, kun je vertellen wat je allemaal bereikt hebt? 

Bronnen 


Deze tips worden geschreven door Ingrid Dirksen en Lotte van der Goot, beiden adviseurs onderwijskwaliteit en ouderbetrokkenheid bij CPS.

 Ingrid Dirksen_web.png   Lotte van der Goot_web.png