Sluiten

Zoeken in de website

Hoe help je je kind bij het leren thuis?

Tip 2: een online driehoeksgesprek.

  

Bij CPS denken we in deze tijd graag met de ouder mee, omdat leren thuis best wat inspanningen vraagt van de thuisomgeving. De komende weken plaatsen we tips voor ouders om het leren thuis te ondersteunen. We hopen dat u deze tips ziet als een steuntje in de rug, want het is geen makkelijke tijd. Graag horen we waar u tegenaan loopt, zodat we onze tips daarop af kunnen stemmen. Laat het ons weten via onderwijsopafstand@cps.nl.

Tip 2 thuisleren.jpg

Contact onderhouden met school: vraag een online driehoeksgesprek aan

Chatten met de leraar of les krijgen via online instructievideo’s: op de meeste scholen staat het digitaal thuisonderwijs in de steigers. De eerste week moesten veel leraren improviseren. Scholen hielden zich bezig met vragen als: ‘Werkt alles wel? Waar hebben leerlingen vragen over en hoe kan ik hen verder helpen?’. Logisch natuurlijk: afstandsonderwijs vraagt om een grote omschakeling, voor leerling, leraar én ouder.

Het belang van contact

Nu het stof is neergedaald, wordt extra zichtbaar hoe belangrijk het contact en de relatie met de leraar én de klasgenoten zijn. Het is een hele verandering om thuis te leren en minder contact te hebben met klasgenoten en leraren. Praten over de lesstof lukt misschien nog wel, maar ruimte voor informeel contact is lastiger te realiseren. De relatie met de leraar, de klasgenoten en ook de verbinding tussen thuis en school zijn erg belangrijk voor een kind om goed te kunnen leren. Steeds meer scholen zoeken hier oplossingen voor en organiseren bijvoorbeeld inbelmomenten voor leerlingen. Zo belt een leraar bijvoorbeeld elke dag een groepje leerlingen uit de klas om te horen wat er speelt en hoe het hen gaat.

Dit is een prachtig initiatief en zorgt dat de leerlingen aangehaakt blijven. Scholen zijn nog steeds primair verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs, maar het is aan school en ouders sámen om het leren en de gezonde ontwikkeling van het kind te beschermen. Om die reden is het ook voor ouders van belang om in contact te blijven met de leraar van hun kind. Bij CPS begeleiden we scholen bij de implementatie van het programma Ouderbetrokkenheid 3.0. Een onderdeel van dit programma is het voeren van ‘driehoeksgesprekken’: gesprekken waar leraar, ouder en kind een gelijkwaardige inbreng hebben.

Driehoeksgesprekken

We adviseren ouders om de leraar of mentor ook zelf gewoon eens te benaderen voor een online driehoeksgesprek. En kijk vooral wat jullie samen nodig achten voor jouw kind en bepaal samen met de leraar of mentor de frequentie van deze gesprekken. Uiteindelijk draait de goede samenwerking tussen school en ouders om het belang van het kind. Wanneer leerlingen merken dat ouders en school op één lijn zitten, komt dit hun welbevinden en leerrresultaten ten goede. In deze driehoeksgesprekken kun je praten over een bepaald vak op school, maar ook het praten over de emoties en wat het doet met je kind, is erg belangrijk. Hoe voelt je kind zich tijdens deze coronatijd? Kan hij goed werken thuis? Wat heeft hij nodig van school of thuis?

Een win-winsituatie  

Voor de leerlingen zitten er voordelen aan zo’n gesprek: zij zien dat ouders en school ook nú in contact zijn en voelen dat ze gesteund worden in deze tijd. Het is voor hen prettig als de twee leefwerelden dichterbij elkaar komen. Leraren zijn door dit soort gesprekken nog beter op de hoogte van de situatie thuis en als ouder krijg je handvatten om je kind te helpen. Zeker als de scholen langer dichtgaan dan tot 6 april, is  contact hebben en elkaar spreken juist van belang! Formeel én informeel.


Deze tips worden geschreven door Ingrid Dirksen en Lotte van der Goot, beiden adviseurs onderwijskwaliteit en ouderbetrokkenheid bij CPS.

 Ingrid Dirksen_web.png   Lotte van der Goot_web.png