Het jonge kind

Het Jonge Kind

De hersenontwikkeling van kinderen is het grootst in de periode van 0 tot 7 jaar. Ze leren dan razendsnel en voortdurend nieuwe dingen. Dat doen ze vooral door te ontdekken en te spelen. Het is daarom heel belangrijk om juist dat actief te stimuleren en te begeleiden. Zo leg je een stevige basis voor het latere (schoolse) leren.
Neem contact op
Header jonge kind meisje theepot2

Visie op ontwikkeling jonge kind

Vergroot de kansen van jonge kinderen (0-7) door te investeren in spel en in de ontwikkelfase spelend leren. Daarmee leg je de basis voor hun brede ontwikkeling, voor het leren en voor succes in het verdere leven. Deze investering vraagt om een duidelijke visie. CPS helpt je bij het vormen van die visie door het helder vertalen van doelen, aanpak en materialen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij leer je alles over doorlopende leerlijnen, beredeneerd aanbod en doelbewust en planmatig handelen. Zo doe je wat ertoe doet voor het jonge kind.

Doelbewust handelen

De ontwikkelingen die een jong kind doormaakt, vormen het drijfvermogen voor het leren. Door doelbewust te handelen op de onderstaande belangrijke thema’s leg je een stevige basis. Lees hieronder per thema wat CPS voor jou kan betekenen. Of laat je verderop op deze pagina inspireren door ons academieaanbod.

Infographic Visie op het jonge kind

Lees meer over:

Begeleiding bij visieontwikkeling

Veel teams en professionals werkzaam in de kinderopvang, in groep 1 en 2 van het basisonderwijs of kindcentrum (IKC) hebben vragen over het vorm geven van een visie rondom het jonge kind. CPS biedt daarin begeleiding op maat. Onze adviseurs gaan met de teams bij jou op locatie aan de slag met visievorming. Dit doen we aan de hand van een visiespel rondom onderdelen als doelen, aanpak, materialen en groeperingsvormen. Onze manier van werken zorgt voor gezamenlijk draagvlak en voor de zo belangrijke vertaling naar de dagelijkse praktijk. 

Doorgaande leerlijn jonge kind

Ook bij jonge kinderen is het belangrijk om cyclisch en planmatig te werken aan doelen. Spelend leren speelt daarin een belangrijke rol. Maar hoe werk je bij jonge kinderen via speelse activiteiten aan doelen en aan een doorgaande leerlijn? Hoe kun je bronmateriaal slim en doelbewust inzetten of desgewenst (met zicht op de ontwikkellijnen) meer zelf ontwerpend aan de slag? Mis je op jouw school, kindcentrum of kinderopvang een heldere doorgaande lijn voor het jonge kind en wil je dit veranderen? Ervaar je een ‘knip’ in de overgang van groep twee naar groep drie en wil je daarmee aan de slag? Neem dan contact op.

Samen maken we ambities waar

CPS weet door veel ervaring wat wel en niet werkt in het onderwijs aan jonge kinderen. Onze ervaring zetten we graag in om ook jouw ambities op dat vlak waar te maken. Door advies, scholing en begeleiding op maat kunnen we veel waarde toevoegen in relatief korte tijd.  Samen met jou bouwen we aan een doorgaande lijn voor het jonge kind, groep drie en verder. We kijken samen naar het bieden van een beredeneerd aanbod.

E-book Het jonge kind

De wereld van het jonge kind en de rol van de professional.

cover ebook jonge kind
Het belang van de ontwikkelfase van spelend leren wordt vaak onderschat in het basisonderwijs. Hoe zorg je dat je ‘verschoolsing’ op jonge leeftijd voorkomt, ruimte geeft aan spelend leren, maar ook werkt aan de leerlijnen en doelen? 
  
Vul s.v.p. het formulier in om het e-book gratis te downloaden.
Klik daarna op de paarse knop.

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Blogs

De Kleine Kapitein vaart door

Het stimuleren van executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen Zelfsturing is een voorwaarde om te kunnen leren en samenwerken. Met De Kleine Kapitein leren we leerkrachten en pedagogisc...
Dit blog verder lezen

In de ban van de kring

Wanneer kiezen we voor het werken in een kring? Op verzoek van onderbouwteams of kinderopvangteams neem ik nogal eens een kijkje in peuter- of kleutergroepen. Bijvoorbeeld in het kader van een vis...
Dit blog verder lezen

De glijbaanpoetser

Zelfleiderschap bij kleuters. Op een Leader in Me school leren kinderen om zelfleiderschap te ontwikkelen. Dit doen ze door te oefenen met 7 gewoonten die je helpen om te ontdekken wie je bent en ...
Dit blog verder lezen

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Jeroen, Lilian of Miriam

Zoek in de website