Spring naar mobiele navigatie

Het Jonge Kind

Het Jonge Kind

Onderwijs aan het jonge kind

Hoe ga je om met kinderen die nog weinig taal gebruiken? Of niet veel variatie laten zien in hun spel? Hoe help je leerlingen die met een achterstand op school komen? Hoe geef je hen de juiste aandacht en zorg je tegelijkertijd dat kinderen zonder achterstand ook doorgaan in hun ontwikkeling?
Neem contact op
Het jonge kind - thema.jpg

Taal is essentieel bij de ontwikkeling van kinderen. Goed kunnen lezen is nodig om kennis uit boeken te halen. Taal durven gebruiken geeft zelfvertrouwen en maakt samenwerken mogelijk. Het is heel belangrijk om leerachterstanden op taal en rekenen zo snel mogelijk weg te werken, anders worden die in de jaren erna alleen maar groter. Daarom is het van groot belang het onderwijs aan jonge kinderen goed te ontwikkelen.

Doelen stellen

Methodes schrijven vaak precies voor wat je op een dag moet doen. Leerkrachten volgen dit programma soms zonder te weten welke vaardigheden ze eigenlijk oefenen. Steeds meer scholen werken dan ook liever vanuit de leerlijnen. Maar hoe formuleer je de juiste doelen daarbij en vind je passende werkvormen? 

Aansluiten bij leefwereld

Kinderen zijn van nature ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Maar toch zie je dat ze niet altijd in staat en gemotiveerd zijn om te leren. Aansluiten bij hun leefwereld helpt. Maar hoe doe je dat? Je kunt bijvoorbeeld voorwerpen mee laten nemen en daar een woordweb omheen laten maken. Een woordenpot laten vullen met de gekste of langste woorden die ze kennen. Ouders in de klas laten vertellen over hun beroepen. En laat kinderen ook vooral zélf onderwerpen aandragen. Als je aansluit bij de interesses van jonge kinderen, zullen ze gemotiveerder zijn om mee te doen en te leren.

Autonomie

Kinderen leren vooral als je ze uitdaagt, actief laat zijn, ze aan het denken zet en ze de ruimte geeft om te onderzoeken. Zo jong als ze zijn, kunnen peuters en kleuters ook al best zelf keuzes maken en plannen. Als ze dat mogen, voelen ze zich belangrijk. Door ze regelmatig zelf keuzes te laten maken, accepteren ze bovendien makkelijker dat je op andere momenten als leerkracht bepaalt wat er gebeurt.

Advies, begeleiding en scholing

CPS heeft veel ervaring met wat wel en niet werkt in het onderwijs aan jonge kinderen. Die zetten we graag in om ook jouw ambities op dat vlak waar te maken. Met advies, scholing en begeleiding op maat zijn we in staat veel waarde toe te voegen in korte tijd. We werken voor zowel individuele scholen als voor besturen en gemeenten. 

Blog De Glijbaanpoetser. Zelfleiderschap bij kleuters.

Op een Leader in Me school leren kinderen om zelfleiderschap te ontwikkelen. Dit doen ze door te oefenen met 7 gewoonten die je helpen om te ontdekken wie je bent en wie je wil zijn om op die manier het beste uit jezelf te halen. Dit proces begint al wanneer je start in groep 1. Er wordt een stevige basis gelegd door les te geven in hoe je eigenaar kunt zijn over je eigen leren en gedrag. Oefenruimte om dit in de praktijk te brengen is daaraan onlosmakelijk verbonden. In de kleutergroep van juf Maaike wordt daarom, net als op andere Leader in Me scholen, gewerkt met leiderschapsrollen. Samen met leerlingen worden rollen bedacht waarin leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen, om zo een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen in de groep.

Dit blog verder lezen

Studiedagen Het jonge kind voor leidinggevenden

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Overige trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Jeroen, Miriam of Lilian

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website