Summerschool 2023

home Summerschool 15 tm 24 augustus 2023 v2

Wil je professionaliseren in de laatste periode van de zomervakantie? Wij bieden in Amersfoort een aantal populaire trainingen aan om het nieuwe schooljaar met een frisse blik te starten. 

7 habits in 7 hours

Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Voor iedereen in alle sectoren van het onderwijs.

Dinsdag 15 augustus 2023: 1 dag

Examentraining moderne vreemde talen voor docenten

Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het MVT-examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

Voor docenten Engels, Duits, Frans en Spaans in het voortgezet onderwijs.

Dinsdag 22 augustus 2023: 1 dag

Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

Als schoolleider of intern begeleider wil je jonge kinderen op jouw school zo goed mogelijk onderwijs bieden. In deze training krijg je handvatten voor een effectieve visie hierop. Ook leer je leerkrachten van groep 1 en 2 beter te begeleiden en monitoren. Door ze bijvoorbeeld de juiste vragen te stellen stimuleer je ze doelbewuster te handelen.

Donderdag 24 augustus 2023: 1 dag

Vragen?

Heb je vragen over een van deze trainingen? Neem dan contact op met CPS Academie via academie@cps.nl of bel 033 453 43 03.