Summerschool 2022

Summerschool afb webpagina 2022

Wil je professionaliseren in de laatste periode van de zomervakantie? Wij bieden in augustus, week 33, een aantal populaire én nieuwe trainingen aan zodat je het schooljaar met een frisse blik kunt starten. Onderstaande trainingen kun je tijdens deze Summerschool volgen.

Vakdidactisch coachen

 • Als docent ga ík steeds harder werken terwijl mijn leerlingen ‘consumeren’
 • Hoe maak ik duidelijk dat ze niet voor mij leren?
 • Wat kan ik inzetten zodat studenten beter en gemotiveerder aan de slag gaan? 
 • Hoe krijgen studenten en leerlingen meer grip op hun eigen leerdoelen en leerproces?

Voor: leraren po, vo en mbo

16 augustus 2022: eendaagse training

Feedback in de les

 • Wat is feedback precies en wanneer is feedback effectief?  
 • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen iets met de feedback doen? Oftewel: dat het zweet op de juiste rug staat? 
 • Hoe zorg je ervoor dat feedback niet te veel tijd kost en te organiseren is in lessen met 30 leerlingen en veel klassen?  
 • Hoe past feedback binnen de formatieve toetscyclus? 
 • Met welke werkvormen en technieken kun je het geven, ontvangen en gebruiken van feedback organiseren? 

Voor: docenten vo en mbo 

Start 16 augustus 2022: 3 dagdelen en een feedbackmoment 

7 habits in 7 uur

De 7 Habits (Gewoonten) helpen om persoonlijke én werkgerelateerde belangrijke doelen op een effectieve manier te realiseren

De verschillende Gewoonten versterken elkaar en zetten een proces van persoonlijke en interpersoonlijke groei in beweging. Als u zich deze gewoonten eigen maakt, verwerft je:

 • Meer regie over je leven en werk
 • Betere focus op prioriteiten, meer grip op je tijd
 • Verdieping van relaties
 • Betere communicatie
 • Een betere werk/privébalans

Voor: iedereen in po, vo en mbo

17 augustus 2022: eendaagse training

Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden 

De vraag naar kennis over het jonge kind neemt toe. Als schoolleider of intern begeleider kan je leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren om opbrengstgericht te handelen door de juiste vragen te stellen. Pas je nieuw verworven kennis direct toe in de eigen schoolpraktijk.

Voor: schoolleiders en intern begeleiders po  

18 augustus 2022: eendaagse training

Formatief toetsen in de les

Docenten en leerlingen ervaren veel toetsdruk en zien te weinig rendement van de hoeveelheid toetsen. Hoe kun je toetsen effectiever inzetten en leerlingen meer aanzetten tot zelfreflectie? Hoe kun je de motivatie van leerlingen voor het leren verhogen en hoe kun je effectiever differentiëren in de les? Hoe krijg je zicht op de voortgang van al je leerlingen? Formatief toetsen vormt één van de schakels in dit proces. In deze training geven we praktische handvatten om formatief toetsen in je les in te zetten.

Voor: docenten vo en mbo 

Start 18 augustus 2022: 3 dagdelen

Timemanagement volgens Covey

Leraren en leidinggevenden in het onderwijs ervaren vaak dat een werkdag te weinig uren heeft. We leven tegenwoordig met de tegenstrijdigheid dat het makkelijker én moeilijker is dan ooit om buitengewoon effectief te zijn. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan voorheen. Tegelijk hebben we steeds meer te maken hebben met:

 • Hogere verwachtingen om meer te doen en toenemende complexiteit van het werk
 • Voortdurende afleiding
 • Moeite om de hele dag scherp te blijven

De 5 choices Essentials kunnen je hierbij helpen. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met prominente breinwetenschappers. Vergroot meetbaar je effectiviteit en behaal buitengewone resultaten. Leer en ervaar het met deze training.

Voor: alle leraren en leidinggevenden po, vo en mbo

19 augustus 2022: eendaagse training

Vragen?

Heb je vragen over een van deze trainingen? Neem dan contact op met CPS Academie via academie@cps.nl of bel [033] 453 43 03.