Summerschool 2023

Summerschool afb webpagina 2022

Wil je professionaliseren in de laatste periode van de zomervakantie? Wij bieden in Amersfoort een aantal populaire trainingen aan om het nieuwe schooljaar met een frisse blik te starten. 

Vakdidactisch coachen

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen gemotiveerd aan het werk willen? Dat ze zelf actief aan de slag gaan om hun leerdoelen te behalen? Met vakdidactisch coachen motiveer je je leerlingen; je versterkt hun zelfsturing met metacognitieve leerstrategieën.

Voor leraren  in het voortgezet onderwijs en mbo

Dinsdag 15 augustus en dinsdag 26 september 2023, 1,5 dag

7 habits in 7 hours

Kennismaking met de 7 habits (Stephen Covey). Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Voor iedereen in alle sectoren van het onderwijs.

Dinsdag 15 augustus 2023: 1 dag

Woensdag 23 augustus 2023: 1 dag

Ontwikkel je vaardigheden als startende mentor

Ben je nog niet lang mentor? Dan wil je graag de basisvaardigheden leren die een mentor nodig heeft. In deze training krijg je de tips en tools waarmee je als mentor je taak effectief oppakt en deze leuk maakt en houdt.

Voor docenten voortgezet onderwijs

Woensdag 16 augustus 2023: 1 dag

Examentraining moderne vreemde talen voor docenten

Bereid als leraar je leerlingen zo goed mogelijk voor op het MVT-examen leesvaardigheid. Help ze de verschillende soorten toetsvragen goed te begrijpen en beter te beantwoorden tijdens motiverende lessen met aansprekende werkvormen.

Voor docenten Engels, Duits, Frans en Spaans in het voortgezet onderwijs.

Dinsdag 22 augustus 2023: 1 dag

Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

Als schoolleider of intern begeleider wil je jonge kinderen op jouw school zo goed mogelijk onderwijs bieden. In deze training krijg je handvatten voor een effectieve visie hierop. Ook leer je leerkrachten van groep 1 en 2 beter te begeleiden en monitoren. Door ze bijvoorbeeld de juiste vragen te stellen stimuleer je ze doelbewuster te handelen.

Donderdag 24 augustus 2023: 1 dag

Vragen?

Heb je vragen over een van deze trainingen? Neem dan contact op met CPS Academie via academie@cps.nl of bel 033 453 43 03.