Over Spel en spelcoaching van het jonge kind

Spel en spelcoaching van het jonge kind

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel

Kinderen maken vanaf hun geboorte tot ongeveer hun zevende jaar een spectaculaire ontwikkeling door. Hun hersenen zijn enorm ontvankelijk voor het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Door lerend spelen en spelend leren ontdekken ze voortdurend en in snel tempo nieuwe dingen. Deze belangrijke ontwikkelfase van lerend spelen vormt de kurk waarop het schoolse leren kan drijven.

Lerend spelen voor optimale ontwikkeling

Als jongekindprofessional wordt er van je verwacht dat je weet hoe je het beste spel kan inzetten om aan ontwikkellijnen en doelen te werken. Door goede ondersteuning en een spel georiënteerd aanbod draag je bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat jongekindprofessionals de mogelijkheden van spelbegeleiding nog niet ten volle kennen en toepassen. Ook wordt het belang van de ontwikkelfase van lerend spelen onderschat.

Naast pedagogische ondersteuning wil je ook educatieve prikkels, aanbod en ondersteuning via spel geven aan jonge kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Deze training biedt een schat aan kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen van 2,5 tot 7 jaar en over de spelontwikkeling. Je krijgt inzicht hoe je, als onderbouwleerkracht of pedagogisch medewerker, deze ontwikkeling kan stimuleren.

In drie bijeenkomsten belichten we diverse onderwerpen en gebruiken daarbij inzichten uit recent onderzoek. Na bijeenkomst één en twee gaan de deelnemers op hun eigen school of kinderopvanglocatie aan de slag met een praktijkopdracht. Deze opdrachten worden in bijeenkomst drie besproken. Door de cursus heen is er ruim aandacht voor coaching, intervisie en collegiale consultatie. 

Wat leer je?

  • wat het belang is van de fase van lerend spelen en de waarde van een goede afronding van deze fase
  • hoe je doelbewust en thematisch kan werken aan spel en daarmee de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert
  • hoe je spelbegeleiding kunt vormgeven en daarin gerichte keuzes kan maken zonder het spel van kinderen te verstoren
  • hoe je complexer spel van kinderen kan stimuleren en het spel op een hoger plan kan tillen
  • hoe belangrijk het is en hoe je stimuleert dat jonge kinderen met elkaar, als onderdeel van een groep, in een voor hen aantrekkelijke leefomgeving, naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken

Voor wie?

Professionals die werken in het basisonderwijs, en zich willen profileren als specialist op het gebied van het jonge kind. Medewerkers van een integraal kindcentrum (IKC) of kinderdagverblijf, die de ontwikkeling van het jonge kind gericht willen stimuleren. Te denken valt aan onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers, maar ook aan intern begeleiders en bouwcoördinatoren.

Praktische informatie

Na bijeenkomst één en twee krijg je een praktijkopdracht, die je op je eigen school, IKC of kinderdagverblijf uitvoert. Deze praktijkopdracht maakt onderdeel uit van je portfolio.

Meer weten?

Dan verwijzen we je graag naar onze themapagina van Het Jonge Kind: https://www.cps.nl/hetjongekind én onze andere Jonge kind trainingen.

Visie op de ontwikkeling van Het jonge kind
Training Executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen
Training Onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 1.350,00

Heb je vragen?

Zoek in de website