Spring naar mobiele navigatie

Over Slimmer organiseren van je peuter- en kleutergroep

Slimmer organiseren van je peuter- en kleutergroep

Grip op je peuter- en kleutergroep

Heb je soms ook het gevoel dat je groep een kruiwagen vol springende kikkers is? Ervaar je minder structuur in de groep dan je zou willen? Mis je handvatten voor effectief groepsmanagement, zodat je je kinderen optimale speel-leerervaringen kunt bieden? Leer dan in deze training hoe je een veilig en gestructureerd klimaat bereikt waarin je peuters en kleuters toekomen aan spelen, ontwikkelen en leren. Een groep waarin je bovendien aandacht kunt besteden aan de individuele behoeften van de kinderen.

Effectief groepsmanagement bij peuters en kleuters

In een positieve, gestructureerde en effectieve omgeving voelen kinderen zich veilig, kunnen zij zich ontwikkelen en cognitief en sociaal-emotioneel groeien. Goed groepsmanagement draagt hieraan bij. Hierdoor houd je ook meer tijd over om met alle kinderen gedifferentieerd en naar behoefte te kunnen werken. Met oog voor diversiteit, inclusie en de eigen rituelen en gewoonten. Je doet dit in de kleine groep, in de grote kring maar vooral door gerichte begeleiding tijdens het spel in de hoeken. Daarnaast kijk je hoe kinderen van elkaar kunnen leren: de groep als eerste pedagoog. En ook heb je aandacht voor de invloed van de speelleeromgeving. Denk hierbij aan de inrichting van het lokaal, de hoeken en de buitenomgeving.

Eigenaarschap bij peuters en kleuters

Wil ook jij de schooldag soepel laten verlopen, eigenaarschap bij je peuters en kleuters vergroten, gedragsproblemen minimaliseren en tegemoetkomen aan de verschillende behoeften van je kinderen? In deze bijeenkomst van zes uur belichten we bovenstaande thema’s en meer. Uiteraard gebruiken we daarbij inzichten uit recent onderzoek. Voorafgaand aan de training krijg je een voorbereidende opdracht die je uitvoert op je eigen school, IKC of kinderdagverblijf

Wat leer je?

  • Hoe je met kinderen werkt aan gedragsmanagement en zelfsturing en kinderen leert omgaan met eenvoudige regels.
  • Welke structurerende elementen je kunt inzetten om peuters en kleuters houvast te geven in de groep. Denk hierbij aan routines, regels en vaste leerkrachten voor de groep.
  • Hoe je kritisch keuzes maakt in de opbouw van je dagprogramma voor een waardevolle speel-leerervaring.
  • Wat de functie is van bijvoorbeeld werken in tweetallen, kleine en grote groepen en vrije speeltijd en hoe je deze verschillende groeperingsvormen optimaal benut.
  • Wat de waarde is van spelbegeleiding en ontwikkelingsstimulering door bijvoorbeeld het geven van feedback tijdens het  spel in de hoeken en buiten.
  • Hoe je rekening houdt met individuele verschillen, diversiteit, rituelen en gewoonten en hoe je ontwikkelingsvolgend en gedifferentieerd werkt in je groep.
  • Hoe je kinderen zo veel mogelijk van elkaar laat leren door ruimte te geven voor onderlinge interactie, samenwerking en observatie.

Voor wie?

Onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en andere professionals in het basisonderwijs, bij een integraal kindcentrum (IKC) of kinderdagverblijf.

Meer weten?

Visie op de ontwikkeling van het jonge kind
Training Spel en spelcoaching van het jonge kind
Training Executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen
Training Onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

Programma van Slimmer organiseren van je peuter- en kleutergroep

Op maandag 30 september:
10:00 - 16:00 Programma Door Jeroen Aarssen, Lilian van der Bolt

Lees meer over het programma

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Heb je vragen?

Zoek in de website