Spring naar mobiele navigatie

Over Doelgericht werken met leerlijnen

Doelgericht werken met leerlijnen

Goede keuzes in aanbod taal en rekenen

Wat bied je je leerlingen aan op het gebied van taal en rekenen? Welke resultaten wil je behalen en hoe ga je die bereiken? Sinds schooljaar 2020/2021 mogen scholen nog meer dan voorheen hun eigen ambities stellen. Zij kennen hun eigen leerlingen immers het best. Maar hoe maak je goed beredeneerde keuzes in aanbod en didactiek?

Doorlopende leerlijn als uitgangspunt

Als je goede keuzes wilt maken in je aanbod voor taal en rekenen, dan baseer je die op de situatie en de resultaten van jouw school én op de doorlopende leerlijnen ofwel de referentieniveaus en de passende perspectieven. Die laatste zijn de afgeleide leerlijnen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en rekenen. 

Deze training geeft meer inzicht in de opbouw van de doorlopende leerlijnen taal en rekenen, zodat je goed beredeneerde keuzes kunt maken in aanbod en didactiek en ook groei zichtbaar kunt maken. De training is zowel theoretisch als praktisch. De eigen les- en schoolsituatie is uitgangspunt. 

Wat leer je?

  • Je krijgt inzicht in de opbouw van de referentieniveaus bij taal en bij rekenen.
  • Je leert over de passende perspectieven als afgeleide leerlijnen van de referentieniveaus.
  • Je krijgt inzicht in welk aanbod essentieel is om een leerling ook succesvol te laten zijn op een volgend niveau.
  • Je leert keuzes te maken afgestemd op de leerlijn en in samenhang met de methode.
  • Je leert een bijdrage te leveren aan een doorlopende leerlijn in je eigen onderwijspraktijk en aan schoolontwikkeling op je eigen school.  

Voor wie?

Leerkrachten, interne begeleiders, taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders in het basisonderwijs

Wanneer en waar?

  • Dinsdag 28 mei 2024, 10.00 - 16.00 uur
  • CPS Amersfoort

Wat vonden anderen van deze training?

  • 'Duidelijke training. Goede opbouw en de inhoud sluit aan bij de leerdoelen en de beschrijving van de cursus.'
  • 'Ik heb beter inzicht gekregen in wat leerlingen moeten kennen en kunnen voor taal en rekenen en hoe ik daar een bijdrage aan kan leveren.'
  • 'Voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen.'

Meer weten?

Taalonderwijs in het basisonderwijs
Doorlopende leerlijn taal

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 450,00

Heb je vragen?

Zoek in de website