Spring naar mobiele navigatie

Over Differentiëren is te leren!

Differentiëren is te leren!

Differentiëren in het onderwijs. Niet te doen?

Je wilt het beste uit al je leerlingen halen en weet dat differentiëren van groot belang is. De Inspectie noemt differentiëren niet voor niks al jaren als speerpunt in de Staat van het Onderwijs. Maar hoe doe je dat in een klas met 30 leerlingen? Hoe weet je wat elke leerling nodig heeft en hoe houd je overzicht over wie wat leert en kan? Veel docenten zijn absoluut overtuigd van het nut en de noodzaak van differentiatie, maar toch lukt het vaak niet.

Theorie, werkvormen en ICT-tools

In deze training leer je hoe je in de praktijk differentieert. Hoe je aansluit bij de verschillen tussen leerlingen in bijvoorbeeld beheersingsniveau, leervoorkeuren, tempo en instructiebehoeften. Je leert doelmatig differentiëren.

Je doet tijdens deze cursus theoretische kennis op, maar krijgt ook praktische werkvormen en tools. Met dit alles oefen je bovendien tijdens de trainingsmomenten, maar ook tussendoor in je eigen klassen. Je ontdekt de winst die je behaalt met differentiëren. En je ervaart dat het makkelijker is dan je denkt. Differentiëren kun je leren!

Wat leer je?

  • Differentiatiemogelijkheden in instructie, verwerking en leertijd
  • Werkvormen voor differentiëren
  • ICT-tools die het differentiëren vergemakkelijken
  • Ontwerp van een opdracht voor je eigen leerlingen

Voor wie?

Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo.

Wat vonden anderen van deze training?

  • ‘Ik weet nu dat je met een simpele aanpak en beperkte tijdsinvestering verbluffende resultaten kunt behalen.’
  • ‘Ik kan differentiëren nu op diverse manieren toepassen, qua leervoorkeur, leertijd en instructie. En ik heb tools om het binnen de school, collega's en schoolleiding aan te kaarten.’
  • ‘Goede theoretische uitleg met voldoende diepgang. Ik heb meer zicht gekregen op verschillen tussen leerlingen.’
  • ‘Bruikbare tips om toe te passen binnen je lessen. Delen van ervaringen met medecursisten is leerzaam.’

Meer weten?

Differentiëren in het voortgezet onderwijs: introductievideo
CPS-trainingen die helpen bij differentiëren
Vervolgtraining differentiëren, bij jou op school
Training Flipping the classroom, bij jou op school
Monitor Leskwaliteit

BBBB

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 970,00

Heb je vragen?

Zoek in de website