Over Mondelinge taalvaardigheid met Oracy

Mondelinge taalvaardigheid met Oracy

Mondelinge taalvaardigheid: meer dan taal

Praten en luisteren doen we de hele dag. Toch is het niet zo dat iedereen dit ook vanzelfsprekend goed kan. Ruzies op het schoolplein, kinderen die niet kunnen uitleggen wat ze niet begrijpen, die niet durven uit te spreken wat ze denken of voelen of dat juist te veel en te nadrukkelijk doen: voorbeelden waaruit blijkt dat effectief kunnen praten en luisteren geen aangeboren vaardigheden zijn.

Niet alleen de beheersing van de taal zelf is van belang om anderen te begrijpen en begrepen te worden. Ook bijvoorbeeld je lichaamshouding, het goed kunnen opbouwen van je verhaal en de ander laten uitpraten, zijn bepalend voor effectieve communicatie. Dit hele spectrum van mondelinge communicatie noemen we Oracy.

Effectieve communicatie en beter leren

CPS heeft in samenwerking met de Universiteit van Cambridge het gedachtegoed van Oracy onderzocht en ontwikkeld tot het Raamwerk Oracy voor het Nederlandse basisonderwijs. Het omvat vier domeinen die nodig zijn voor effectieve communicatie: fysiek, linguïstisch, cognitief en sociaal emotioneel. Met dit raamwerk kun je leerlingen leren effectievere sprekers en luisteraars te worden en hen in staat stellen om zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat bij een structurele inzet van Oracy leerkrachten zien dat niet alleen de betrokkenheid, het welzijn en zelfvertrouwen van leerlingen zijn vergroot, maar ook hun cognitieve resultaten zijn verbeterd: kennis beklijft beter als leerlingen er actief mee aan de slag gaan door bijvoorbeeld elkaar vragen te stellen of presentaties te geven.

Een goede mondelinge taalvaardigheid draagt bij aan een brede ontwikkeling van kinderen en geeft meer kansen in de maatschappij. De verschillende onderdelen binnen de domeinen van Oracy sluiten niet alleen aan bij de leerlijn mondelinge taal, maar ook bij burgerschapsonderwijs en dramatische expressie. 

Wat leer je?

In deze training leer je hoe je de brede mondelinge taalvaardigheid van je leerlingen kunt vergroten aan de hand van het raamwerk Oracy met de vier domeinen van de mondelinge taalvaardigheid. We nemen je mee in de achtergronden van Oracy en laten zien en ervaren hoe je je leerlingen kunt laten oefenen met alle domeinen van Oracy binnen het bestaande onderwijs op jouw school. Waardoor ze niet alleen hun mondelinge taalvaardigheid verbeteren, maar ook gemakkelijker kennis verwerven.

We staan stil bij:

  • wat is Oracy en het wat is het belang ervan
  • de kaders voor het creëren van een Oracy-cultuur binnen jouw school
  • de benodigde vaardigheden van de leerkracht
  • meer spreekruimte voor leerlingen creëren tijdens de lessen
  • praktisch aan de slag met Oracy in opdrachten die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk 

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, taalspecialisten en leidinggevenden in het basisonderwijs 

Wat vonden anderen van deze training?

  • 'Ik kan mij erg vinden in de theorie.’
  • ‘Ik realiseer mij nu nog meer hoe belangrijk mondelinge taalvaardigheid is voor het zelfvertrouwen van leerlingen.'
  • 'Ik vond de training inspirerend.'
  • ‘Mooi om te zien hoe eenvoudig je leerlingen kunt laten oefenen met mondelinge taalvaardigheid tijdens de gewone lessen.’

Meer weten?

Oracy uitgelegd in een korte video
Blog 1: Oracy algemeen
Blog 2: fysieke domein Oracy
Blog 3: linguïstische domein Oracy
Blog 4: cognitieve domein Oracy
Blog 5: sociaal-emotionele domein Oracy
Blog 6: de rol van ouders bij Oracy

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 900,00

Heb je vragen?

Zoek in de website