Over Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalvaardigheid structureel verbeteren

Als taalcoördinator is je doel om de taalvaardigheid van de leerlingen op jouw school structureel te verbeteren. Want je weet dat dat bij alle vakken tot betere leerprestaties leidt. Je wilt daarom de visie van jouw school op taalbeleid helder krijgen en een taalbeleidsplan opstellen waar iedereen houvast aan heeft en dat past in jullie schoolbeleid. Maar hoe bereik je dat? En hoe zorg je dat je je collega’s hierin meekrijgt?

Taalbeleidsplan doorvoeren in de school

In deze module van de opleiding Taalcoördinator leer je de rol van taalcoördinator in te vullen. Je krijgt inzicht in je verantwoordelijkheden en de middelen die tot je beschikking staan. Allereerst maak je duidelijk wat de visie van jouw school op taalonderwijs is. We bespreken het format van een taalbeleidsplan en je maakt hiervoor een analyse van de actuele situatie. Je verzamelt informatie over de taalvaardigheid van de leerlingen. Daarvoor vraag je docenten hoe ze de taalvaardigheid van de leerlingen ervaren en haal je gegevens uit verschillende toetsen. Het gaat niet alleen om informatie van de taalvakken, maar ook van andere vakken. Op basis van deze gegevens maak je een eerste plan.  

Omdat je als taalcoördinator een informeel leider bent, is het belangrijk om te weten hoe je invloed kunt uitoefenen, hoe je feedback geeft, draagvlak creëert en omgaat met weerstand. Je oefent in deze module daarom ook met gespreks- en coachingsvaardigheden.

Wat leer je?

Na afloop van deze module 1:

 • ken je de actuele beleidskaders en de wet- en regelgeving over taalbeleid
 • weet je hoe je een taalbeleidsplan ontwikkelt voor je eigen school
 • heb je een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan
 • heb je een analyse gemaakt van de beginsituatie
 • ken je de basiselementen van training, coaching en feedback om collega’s enthousiast te krijgen voor verbetering van het taalonderwijs
 • heb je geleerd hoe je met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen in taalbeleid teweeg te brengen

Voor wie? 

Taalcoördinatoren die al als zodanig werken in het voortgezet onderwijs.

Wanneer en waar? 

 • maandag 9 september 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • maandag 7 oktober 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • CPS Amersfoort

Deze tweedaagse module van de Opleiding Taalcoördinator gaat over taalbeleid in de school. De tweede module van deze opleiding spitst zich toe op Taalbeleid in de klas. Ons advies is eerst module 1 en dan module 2 te volgen.

Wat vonden anderen van deze training? 

 • ‘Inhoud is direct te gebruiken bij het maken van een taalbeleidsplan voor de school.’
 • ‘De trainer weet heel goed waar ze het over heeft. Goed bruikbaar materiaal, helpt je nadenken en voortzetten waar je mee bezig bent.’
 • 'Informatief, direct toepasbaar, veel bruikbaar materiaal en een prettige trainer met veel ervaring.'

Meer weten?

Training taalbeleidsplan schrijven
Training Beter begrijpend lezen bij alle vakken
Training over tienerbrein, taal, leren en lesgeven

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 975,00

Heb je vragen?

Zoek in de website