Over Onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

Onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

Leerkrachten groep 1/2 nog beter begeleiden

Het belang van kennis over het jonge kind wordt steeds meer erkend. Want bij het jonge kind wordt de basis gelegd voor het latere leren. Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Als schoolleider of intern begeleider kun je leerkrachten van groep 1 en 2 beter begeleiden en monitoren door hen de juiste vragen te stellen. Daarmee stimuleer je ze om doelbewuster te handelen. De kennis die je hierover krijgt tijdens deze studiedag, kun je direct toepassen in je eigen schoolpraktijk.

Visie op onderwijs aan jonge kind

Tijdens deze studiedag krijg je actuele kennis over het onderwijs aan het jonge kind en inzicht in een effectieve werkwijze voor groep 1 en 2. Onderwerpen waar we onder andere op inhaken zijn:

 • hoe anders zijn groep 1 en 2 dan de hogere groepen?
 • op welke manier leert een jong kind?
 • op welke wijze creëer je een doorgaande lijn voor taal-lezen en rekenen?
 • hoe zorg je voor een doorgaande lijn van speels naar schools leren?

We geven aandacht aan de zes pijlers van effectief en doelbewust onderwijs aan het jonge kind: doelen, tijd, instructie, aanbod, differentiatie en monitoring. Bovendien leggen we het verband met spel en spelbegeleiding. We belichten verder de drie meest gebruikte visies op het onderwijs aan jonge kinderen: programmagericht, ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht werken. Tot slot behandelen we een kwaliteitsinstrument voor onderwijs aan het jonge kind.

Wat leer je?

Deze studiedag biedt een gebalanceerde afwisseling van theorie en praktische opdrachten. Je krijgt onder andere:

 • inzicht in het belang van speels leren als basis voor het latere leren
 • inzicht in de drie meest gebruikte visies op onderwijs aan jonge kinderen en hoe kleuters leren en zich ontwikkelen
 • een set vraagtechnieken voor gesprekken met leraren en klassenbezoeken
 • inzicht in de zes pijlers van effectief onderwijs aan het jonge kind
 • ervaring in het werken met een kwaliteitsinstrument voor het jonge kind

Voor wie?

Schoolleiders en intern begeleiders in het basisonderwijs, die leraren van groep 1 en 2 goed willen begeleiden om juist de jonge leerlingen een stevige basis te geven.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Deskundige bevlogen en betrokken trainer. Inhoudelijk sterk.'
 • 'Heb het als heel prettig en leerzaam ervaren.'
 • 'Het heeft me enorm veel opgeleverd. Ook zaken die ik direct in de praktijk kan uitvoeren. Ik heb veel informatie gekregen waarover ik in gesprek kan gaan met mijn onderbouwleerkrachten.'
 • 'Super. Doelstelling van deze studiedag meer dan behaald. Veel bruikbare info.'

Meer weten?

Onderwijs aan het jonge kind
Visievorming jonge kind
Professionalisering jongekindbegeleiders

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 450,00

Heb je vragen?

Zoek in de website