Over Examentraining CSPE voor docenten vmbo (alleen bij jou op school)

Examentraining CSPE voor docenten vmbo (alleen bij jou op school)

Incompany

Leerlingen goed voorbereiden op het CSPE

Je wilt je leerlingen goed voorbereiden op het CSPE. Dat ze overzicht hebben bij de verschillende onderdelen en begrijpen wat er gevraagd wordt of welk product ze moeten opleveren. Je wilt dat ze goed om kunnen gaan met het gevraagde werktempo bij opdrachten, met minitoetsvragen en met de tijdsdruk bij minitoetsen. Maar hoe doe je dat? En hoe bereid je ze voor op onderdelen waarbij ze geobserveerd worden? Op welke manier maak je ze bovendien vertrouwd met de correctie en beoordeling van het examen?

Examenstructuur, leer- en leesstrategieën

In deze praktische training ontvang je concrete handvatten voor de voorbereiding van je leerlingen op het CSPE. Je krijgt een beter beeld van de examenstructuur, van wat je leerlingen lastig vinden en hoe je de examentraining daarop kunt afstemmen. Je leert over leer- en leesstrategieën en maaktuitdagende opdrachten die aansluiten op de manier van examinering in het CSPE. Je oefent hiermee en kunt deze opdrachten vervolgens toepassen in je lessen. Ook is er is er specifiek aandacht voor formatief toetsen en differentiëren in de examenvoorbereiding.

Wat leer je?

  • Inzicht in structuur en inhoud van het CSPE
  • Het aanleren van leer- en leesstrategieën en metacognitieve vaardigheden
  • Didactische mogelijkheden om je leerlingen doeltreffend voor te bereiden op het CSPE

Voor wie?

Docenten in het vmbo met CSPE-klassen

Praktische informatie

Van te voren vul je een digitale vragenlijst in over je CSPE-ervaring.

Meer weten?

Diverse examentrainingen voor docenten
Examentraining voor docenten Nederlands vmbo
Examentraining voor docenten Nederlands vmbo vervolg

cpsonlinetraining

Zoek in de website