Spring naar mobiele navigatie

Over Opleiding taal-leesspecialist, module groep 1-3

Opleiding taal-leesspecialist, module groep 1-3

Spel en speelse activiteiten begeleiden

Je wilt het taalonderwijs in groep 1 tot en met 3 op jouw school verder verbeteren. Hoe doe je dat doelbewust en planmatig? Van belang is om jonge kinderen al spelend te laten werken aan taalvaardigheid. In deze module ontdek je hoe je de taalontwikkeling van het jonge kind bevordert met behulp van spel, speelse activiteiten en vooral de juiste begeleiding hierbij. Je leert, in een context van spel, meer taal aan te bieden en uit te lokken, de woordenschat te vergroten en zo de ontluikende geletterdheid systematisch te bevorderen. 

Blijvende verbetering taal- en leesonderwijs

Tijdens deze driedaagse training ontwikkel je de vaardigheden die je nodig hebt om een goede taal-leesspecialist en coördinator op dat gebied te zijn. Je krijgt daarvoor theorie, concrete praktijkoefeningen en verhelderend videomateriaal. Bovendien ontvang je tips over hoe je je kennis en vaardigheden overbrengt aan je collega’s. Bijvoorbeeld over hoe je observaties doet en effectieve feedback geeft. Hiermee kun je je collega’s coachen en samen met hen en de schoolleiding werken aan blijvende verbetering van het taal- en leesonderwijs. 

Wat leer je?

Tijdens deze module van de opleiding tot taal-leesspecialist komen onder meer aan de orde:

 • taalstimulering bij het jonge kind
 • spelend, onderzoekend en ontdekkend leren: theorie en praktijk
 • begrijpend luisteronderwijs in groep 1-3
 • belang van mondelinge taalvaardigheid
 • woordenschatontwikkeling
 • leesplezier en het belang van interactief voorlezen
 • een soepeler overgang van speels naar meer schools taal-leren in groep 3
 • coachen van collega’s door observatie en feedback

Voor wie? 

Taal-leescoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten in het primair onderwijs.  

Wanneer en waar? 

 • 25 september 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • 7 november 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • 9 december 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • CPS Amersfoort

Praktische informatie 

 • Je kunt je op deze pagina aanmelden voor module groep 1-3. Wil je allround taal-leesspecialist worden en de doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 optimaal bewaken, dan kun je je beter direct aanmelden voor beide modules op de pagina van de Opleiding taal-leesspecialist groep 1-8. Minder voor de hand liggend, maar wel mogelijk, is om eerst de Opleiding taal-leesspecialist groep 3-8 te volgen.

  Bij aanvang van de opleiding ontvang je het e-book Jonge kind en het boek Woordenschatonderwijs. Meer dan woorden leren.

Wat vonden anderen van deze training? 

 • ‘De docenten zijn deskundig, enthousiast en inspirerend. Kunnen zich goed inleven in de situatie op scholen, dus dichtbij de praktijk. Hierdoor is de lesstof en zijn de materialen goed bruikbaar.’
 • ‘De modules zijn goed opgebouwd.’
 • ‘De inhoud van de opleiding was vaak meteen toepasbaar in de praktijk.’
 • ‘Het was een leuke en inspirerende opleiding.’

Meer weten?

Leergang jongekindspecialist
Training Executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen
Opleiding taal-leesspecialist groep 1-8
Opleiding taal-leesspecialist groep 3-8

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 1.265,00
Prijs per deelnemer 2024 € 1.350,00

Heb je vragen?

Zoek in de website