Over Effectieve rekenlessen voor redactiesommen

Effectieve rekenlessen voor redactiesommen

Taalvaardigheid nodig voor rekenen

Het rekenonderwijs bevat veel opgaven in een talige context: redactiesommen, verhaaltjessommen en contextsommen. Taal speelt dan ook een grote rol bij het behalen van goede rekenresultaten. Vaak lukt het leerlingen om kale rekensommen foutloos op te lossen. Zodra de som echter in een talige context geplaatst wordt, lopen veel leerlingen vast. Beperkte taalvaardigheid belemmert dus de rekenresultaten. Heb je als leerkracht moeite met deze talige aspecten in je rekenonderwijs en heb je behoefte aan meer tools en inzichten? Dan helpt deze training je. 

Belang van redactiesommen

In deze training krijg je meer inzicht in verschillende talige rekensommen waaronder redactiesommen, verhaaltjessommen en contextsommen vallen. Voor het gemak noemen we verderop al deze talige sommen redactiesommen. Tijdens de trainingsdag komt eerst het belang van deze talige sommen aan bod. Je leert, vanuit een theoretische basis, goede didactische keuzes te maken en leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij het oplossen van redactiesommen. 

Benodigde vaardigheden voor redactiesommen

Je verwerft kennis over de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om redactiesommen op te lossen. Je leert tijdens deze cursus hoe je zowel het handelingsmodel als het drieslagmodel hierbij kunt inzetten. Aan het einde van de training vertaal je alle opgedane kennis naar een praktisch rekenlesontwerp, inclusief redactiesommen, passend bij de methodiek van jouw eigen school. 

Wat leer je?

  • Belang van redactiesommen
  • Vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor redactiesommen
  • Didactische handvatten om leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden
  • Praktische inzichten in het ontwerpen van effectieve rekenlessen
  • Vanuit je eigen rekenmethodiek de juiste didactische beslissingen nemen

Voor wie? 

Leerkrachten, ondersteunend personeel, remedial teachers, intern begeleiders en rekencoördinatoren in het primair onderwijs

Praktische informatie

Tijdens de training is het van belang dat je de eigen rekenmethodiek, digitaal of op papier, beschikbaar hebt.

Meer weten?

Rekenen in het basisonderwijs
Training sterke rekenaars begeleiden en motiveren
Training Basisdidactiek rekenen
Training mondelinge taalvaardigheid ontwikkelen met Oracy
Blog 'Voor rekenen heb je steeds meer taal nodig'
Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 450,00

Heb je vragen?

Zoek in de website