Over Executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen

Executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen

Executieve functies vergroten leerkansen

Je wilt alle kinderen de beste leerkansen bieden. De ontwikkeling van executieve functies bij kinderen is nodig om goed te kunnen leren. Want een kind kan wel slim zijn, maar als het voortdurend afgeleid wordt door prikkels, gebrek aan overzicht heeft en op alles impulsief reageert, is ontwikkelen en leren lastiger.

Wat zijn executieve functies?

Bij executieve functies gaat het om plannen, flexibiliteit, aandacht vasthouden en het onderdrukken van prikkels. Executieve vaardigheden zorgen ervoor dat kinderen hun eigen gedrag gaan reguleren en zichzelf leren aansturen.

Executieve functies voorspellen lees- en rekenontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat groei in executieve functies van begin groep 1 tot eind groep 3 een vrij sterke voorspeller is van de lees- en rekenontwikkeling tussen groep 1 en 3. Juist bij jonge kinderen, die de stap van spelend leren naar formeel leren maken, is daarom bewuste aandacht voor het stimuleren van executieve functies in de klas belangrijk. Het draagt bij aan onder andere een hogere concentratie, beter plannen en impulsbeheersing en uiteindelijk betere beheersing van taal en rekenvaardigheden.

Hoe stimuleer je executieve functies?

Je helpt kinderen bij de ontwikkeling van hun executieve functies door vooral ruimte te geven aan rollenspel en deze activiteit deskundig te begeleiden. Rollenspel blijkt een krachtige activiteit, waarmee kinderen zichzelf leren sturen. Daardoor nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren ze bewuster.

Wat leer je?

 Na afloop van deze training weet je:

 • wat executieve functies zijn en hoe deze zich ontwikkelen bij jonge kinderen
 • welke drie executieve functies bij de ontwikkeling van het werkgeheugen voor rekenen belangrijk zijn:
  • impulsonderdrukking
  • flexibel de aandacht kunnen richten
  • onthouden van tussenstapjes in het leerproces  
 • hoe je met rollenspel en spelbegeleiding executieve functies stimuleert

Voor wie?

Leerkrachten en intern begeleiders in voor- en vroegschoolse educatie en basisonderwijs groep 1 tot en met 3.

Praktische informatie

Omdat we met digitaal cursusmateriaal werken, verzoeken we je een laptop of tablet mee te nemen. En we vragen je om, voor zover aanwezig, observatiegegevens van een van je leerlingen mee te nemen. Die kunnen we gebruiken tijdens de uitwerking van een casus waaraan we tijdens de training werken.

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Goede inhoudelijke training. Meteen de volgende schooldag in te zetten.
 • 'Door de training ben ik ook weer met een andere beeld naar bepaalde kinderen gaan kijken'.
 • 'Informatief, praktisch en zeer bruikbaar.'

Meer weten?

Onderwijs aan het jonge kind
Studiedag het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden
Leergang jongekindspecialist

executievefunctiespo

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 450,00

 

Heb je vragen?

Zoek in de website