Spring naar mobiele navigatie

Over Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey (alleen bij jou op school)

Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey (alleen bij jou op school)

Incompany

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen 

Voel je integriteit in het werk van alledag op jouw school? Heerst er een cultuur van eerlijkheid en kun je op elkaar rekenen? Luistert iedereen naar elkaar of zijn mensen vooral graag zelf aan het woord? Zijn je collega’s aardig en eerlijk onderling? Of wordt er meer over dan met elkaar gepraat? Als je uitgaat van het goede, dan zie je elkaars kwaliteiten en focus je minder op de tekortkomingen. In een organisatie waar vertrouwen is, bereik je makkelijker als school de einddoelen die je voor ogen hebt.

Werken aan organisatievertrouwen

Deze training is bedoeld om je rol als leidinggevende te versterken en is gebaseerd op het boek De snelheid van vertrouwen van Stephen Covey. Je krijgt een verdieping van de basisprincipes uit dit boek, specifiek voor werken aan vertrouwen binnen de school. Vanuit de basisprincipes die we op dag 1 behandelen, gaan we op dag 2 verder hoe je als leidinggevende kunt werken aan het organisatievertrouwen.

Organisatievertrouwen is vertrouwen dat ervoor zorgt dat de school goede resultaten behaalt. Dit vertrouwen komt voort uit de vier kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen. In deze training werken we vanuit de theorie naar de praktijk. Met het werkboek, vertrouwenskaarten en praktische oefeningen verkennen we het organisatievertrouwen.

Vertrouwen in jezelf

Je leert eerst over hoe je vertrouwen in jezelf creëert. Daarvoor zijn integriteit en intenties van belang. Integriteit bewijst zich in kleine dingen: wie daar zorgvuldig mee omgaat, wordt ook vertrouwd in belangrijke zaken. En pas als mensen denken dat je werkelijk in hun belang handelt, zullen ze geneigd zijn je te vertrouwen. Maar ook capaciteiten en bewezen resultaten zijn belangrijk voor vertrouwen in jezelf.

Relatievertrouwen

De 13 gedragingen van hoog vertrouwen helpen je vervolgens om relaties te ontwikkelen, te herstellen en te versterken. Je gaat ook werken met een aantal ‘versnellers’. Een paar voorbeelden van de 13 gedragingen:

 • respect tonen: behandel iedereen met respect, vooral mensen die niks voor je kunnen doen.
 • transparantie creëren: houd geen informatie achter, geen dubbele agenda
 • fouten rechtzetten: maak goed wat je verkeerd deed en verontschuldig je snel
 • duidelijkheid scheppen over verwachtingen: spreek ze uit
 • eerst luisteren: ga er niet vanuit dat je wel weet wat de ander denkt en voelt

Resultaten op je school

Tijdens de tweede dag gaan we vanuit je rol als leidinggevende de vier kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen in lijn brengen met de resultaten die je op schoolt wilt behalen. We verkennen symbolen en rituelen die bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen in de school. We reflecteren op vragen als: Leveren we wat we beloven? Doen we wat we zeggen? en Beschikt mijn organisaties over de goede intenties? We onderzoeken welke drie factoren het meest van belang zijn voor vertrouwen in de leidinggevende. 

Wat leer je?

 • Raamwerk en theorie van de Snelheid van vertrouwen
 • Factoren die van invloed zijn op hoog en laag vertrouwen
 • Je maakt een vertrouwensactieplan en oefent hiermee in de school.
 • Je leert op welke wijze vertrouwen de basis is voor leerlingresultaten.
 • Je leert symbolen, rituelen en routines herkennen die invloed hebben op de cultuur van de school
 • Je reflecteert op drie elementen van de leiderschapsdynamiek

Voor wie?

Formeel en informeel leidinggevenden: directeuren, vakgroephoofden, sectieleiders, bouwcoördinatoren, teamleiders, middenmanagers en afdelingsleiders in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Meer weten?

Training 7 habits in 7 hours voor het onderwijs
Tweedaagse training 7 habits voor het onderwijs

Heb je vragen?

Zoek in de website