Spring naar mobiele navigatie

Over Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey (alleen bij jou op school)

Werken aan organisatievertrouwen volgens Covey (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

 Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen 

 • Beschikt mijn school over integriteit in het werk van alledag?
 • Hebben we een cultuur van eerlijkheid? Luisteren we naar elkaar?
 • Zijn we op onze school aardig en eerlijk?
 • Bereiken we als school de einddoelen die we voor ogen hebben, kunnen we op elkaar rekenen?
 • Zorgen we ervoor dat we elkaars kwaliteiten blijven zien?

Werken aan organisatievertrouwen

Deze training is bedoeld om je rol als leidinggevende, formeel of informeel, te versterken en is gebaseerd op het boek ‘De snelheid van vertrouwen’ van Stephen Covey. De training omvat een verdieping van de basisprincipes in het werken aan vertrouwen binnen de school. Vanuit de basisprincipes van dag 1 gaan we op dag 2 verder hoe je als leidinggevende: teamleider, directeur, sectieleider, coördinator, teamleider, middenmanager, en afdelingsleider kunt werken aan het organisatievertrouwen. Organisatievertrouwen is vertrouwen dat ervoor zorgt dat de school goede resultaten behaalt. Het organisatievertrouwen komt voort uit de vier kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen. Door vertrouwen onderdeel te maken van de schoolcultuur bereik je de resultaten die je wilt behalen binnen je school. 

Deze training biedt deelnemers:

 • Inzicht in de mogelijkheden om vertrouwen te bouwen.
 • Versnellers te gebruiken bij het bouwen aan vertrouwen binnen alle geledingen van de school. 

Dag 1: De casus voor vertrouwen

Bouw je eigen casus voor vertrouwen door te identificeren welke invloed vertrouwen heeft op de relaties die je binnen en buiten school onderhoudt.

Vertrouwen in jezelf

Je modelt met behulp van de vier kernen van Geloofwaardigheid en 13 gedragingen het gedrag dat nodig is om je eigen persoonlijke geloofwaardigheid te versterken.

De vier kernen zijn Integriteit, Intentie, Capaciteiten en Resultaten. 

Relatie vertrouwen

Je verkent op welke wijze de 13 gedragingen, bijvoorbeeld ‘recht door zee zijn’ of ‘transparant zijn’ van hoog vertrouwen kunnen helpen om relaties te ontwikkelen, te herstellen en te versterken. Je gaat werken met een aantal ‘versnellers’. 

Dag 2: Resultaten op je school

Tijdens deze dag gaan we vanuit uw rol als leidinggevende de vier kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen in lijn brengen met de resultaten die je op schoolt wilt behalen. We verkennen symbolen en rituelen die bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen in de school. We reflecteren op vragen als ‘leveren we wat we beloven’, ‘doen we wat we zeggen’, en ‘beschikt mijn organisaties over de goede intenties’. We onderzoeken welke drie factoren het meest van belang zijn voor vertrouwen in de leidinggevende. 

Wat leer je?

In de training maak je kennis met het raamwerk, de taal en de gedragingen die leiden tot hoog vertrouwen in jezelf en in je relaties in de school. Dit doen we met behulp van de vier kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen. 

 • Je krijgt inzicht in factoren die van invloed zijn op hoog en laag vertrouwen.
 • Je stelt een vertrouwensactieplan op en oefent hier mee in de school.
 • Je leert op welke wijze vertrouwen de basis is voor leerlingresultaten.
 • Je brengt in beeld welke symbolen, rituelen en routines te herkennen die invloed hebben op de cultuur van de school.
 • Je reflecteert op drie elementen van de leiderschapsdynamiek. 

Voor wie?

Formeel en informeel leidinggevenden: directeuren, vakgroephoofden, sectieleiders, bouwcoördinatoren, teamleiders, middenmanagers, en afdelingsleiders in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Praktische informatie

In deze training werken we vanuit de theorie naar de praktijk. Met het werkboek, vertrouwenskaarten en praktische oefeningen verkennen we het organisatievertrouwen.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website