Spring naar mobiele navigatie

Over 7 habits voor leidinggevenden en hun teams (alleen bij jou op school)

7 habits voor leidinggevenden en hun teams (alleen bij jou op school)

Incompany

Je team op school beter laten functioneren

Soms heb je het idee dat je als leidinggevende de kar in je eentje trekt, dat je alle rollen zelf probeert te vervullen. Je wilt graag dat je teamleden zich proactiever opstellen, meer betrokkenheid en eigenaarschap tonen. Want als leidinggevende kun je onmogelijk alle rollen zelf vervullen. Hoe zorg je ervoor dat je teamleden de eigen taken voor hun rekening nemen? Bied je ze daarvoor voldoende ruimte en vertrouwen? En hoe zorg je voor de juiste kennis en vaardigheden die iedereen hiervoor nodig heeft?

Versterk het persoonlijk leiderschap in je team

Met deze tweedaagse training over de 7 gewoonten van Stephen Covey zorg je dat jij als leidingevende meer als regisseur gaat werken en dat je teamleden eigen verantwoordelijkheid durven en mogen nemen. Dat ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat prioriteit heeft. Dat ze betrokken zijn en dat ze proactief op zoek gaan naar oplossingen. De 7 gewoonten bieden jou en je team concrete vaardigheden om dit persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. Het zorgt bovendien voor een gemeenschappelijke en verbindende taal.

Wat leer je?

In deze training maken jij en je team nader kennis met een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en effectiviteit gebaseerd op het boek The 7 habits of highly effective people. Het toepassen van de 7 gewoonten maakt je bewust van wat je wilt bereiken, wat je moet doen om het te bereiken en hoe je tot de nodige handelingen over kunt gaan. Jouw effectiviteit en de resultaten die je wilt bereiken centraal.

Beide dagen gaan we dieper in op de 7 gewoonten met een combinatie van trainingsmateriaal, filmpjes, voorbeelden en oefensessies. Vanuit de theorie maak je de vertaalslag naar je eigen situatie. Dat doe je onder andere door te kijken naar je eigen gewoonten en overtuigingen en het effect ervan.

Na de training hebben jij en je team persoonlijk ervaren hoe je de 7 gewoonten toepast in de schoolcultuur en hoe je hiermee de professionele kracht van je team verder ontwikkelt en versterkt: gedeeld leiderschap, onderling vertrouwen en verantwoordelijkheid voor het behalen van de gezamenlijk bepaalde resultaten.

Programma

Dag 1: gewoonten 1, 2 en 3
De eerste drie gewoonten gaan over jezelf en maken je initiatiefvol en stevig, geven grip op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt:

1. Wees proactief
2. Begin met het eind in gedachten
3. Belangrijke zaken eerst

Dag 2: gewoonten 4, 5, 6 en 7
Gewoonten 4 tot en met 7 gaan over je relaties met anderen, over samenwerken en onderling vertrouwen:

4. Denk win-win
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
6. Synergie creëren
7. Houd de zaag scherp: goed zorgen voor jezelf

7 habits voor managementteams in het onderwijs

Aan deze tweedaagse teamtraining kun je een derde dag toevoegen voor managementteams. Op deze dag gaan we met het management dieper in op het inzetten van de 7 gewoonten in de schoolpraktijk en binnen je professionele denkmodel en je professionele handelen. Samen met jou maken we ook concreet welke meetbare en/of merkbare resultaten je met deze aanpak wilt behalen.

Voor wie?

De training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en hun teams in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Trainers

CPS is de officiële en exclusieve Nederlandse partner voor het onderwijs van FranklinCovey. Deze training wordt dan ook gegeven door gecertificeerde trainers.

Wanneer en waar?

Deze training geven we bij jou op school en beslaat twee dagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Optioneel: derde dag voor het managementteam: van 9.30 tot 16.00 uur.

Wat vonden anderen van deze training?

'Een heel leerzame en inspirerende training. Mooie combinatie tussen theorie en mijn eigen dagelijkse praktijk'
‘Ik voel meer moed en wil niet meer alleen maar inleven en anderen pleasen’
‘Ik ben geïnspireerd geraakt door de training: wil binnen mijn team meer synergie creëren, mensen zichzelf laten managen en mijn eigen zaag bewust scherp houden.’

LSVOMBOPO

Zoek in de website