Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Academie

 1. 07-03 2018

  Training Activerende en passende werkvormen in de praktijk: naar meer variatie en motivatie in de les!

  Meerdaagse in

 2. 12-03 2018

  Training Differentiëren is te leren! (Regio Drachten)

  Meerdaagse in

 3. 13-03 2018

  Training Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

 4. 14-03 2018

  Training LOB: van visie naar uitvoering!

  Meerdaagse

 5. 14-03 2018

  De leercoach: de zesde rol van de leraar

  Meerdaagse in

 6. 15-03 2018

  Training Activerende werkvormen en ICT in de talenles

  1 dag in

 7. 15-03 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

 8. 20-03 2018

  Leerwerkplaats voor vaksectievoorzitters

  1 dag in

 9. 21-03 2018

  Masterclass Motiveren en laten leren – goede schoolleiders & betere lessen

  Meerdaagse in

 10. 29-03 2018

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

 11. 03-04 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 12. 03-04 2018

  Discussiëren kun je leren!

  Meerdaagse in

 13. 04-04 2018

  Training Leren in beweging!

  1 dag in

 14. 04-04 2018

  Training Leerbegeleider bij Lesson Study

  Meerdaagse in

 15. 05-04 2018

  Training Activerende werkvormen en ICT voor mens- en maatschappijvakken

  1 dag in

 16. 06-04 2018

  Training Gamification in de les

  1 dag

 17. 10-04 2018

  Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey)

  1 dag in

 18. 10-04 2018

  Training Projectmanagement voor het onderwijs

  1 dag in

 19. 10-04 2018

  Training Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 20. 17-04 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 21. 19-04 2018

  Training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  1 dag in

 22. 23-04 2018

  Training Differentiëren in de klas met ICT

  Meerdaagse in

 23. 14-05 2018

  Formatief toetsen in de praktijk

  1 dag in

 24. 17-05 2018

  Training Activerende werkvormen en ICT voor exacte vakken

  1 dag in

 25. 30-05 2018

  Studiedag Het onderwijs aan het jonge kind voor leidinggevenden

  1 dag in

 26. 22-08 2018

  Summerschool: Leerlingen motiveren

  Meerdaagse in

 27. 29-08 2018

  Summerschool: Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

 28. 29-08 2018

  Summerschool: Klassenmanagement: greep op de groep

  Meerdaagse in

 29. 12-09 2018

  Training Ervaren leraren: effectief gedrag met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

 30. 12-09 2018

  Training Startende leraren: effectief gedrag in de klas met 'De zes rollen van de leraar'

  Meerdaagse in

 31. 24-09 2018

  Training Executieve functies peiler voor leersucces (groep 1 t/m 3)

  1 dag in

 32. 27-09 2018

  Studiedag Spel en spelbegeleiding: de basis voor ontwikkeling (groep 1 en 2)

  1 dag in

 33. Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2: Zo doe je dat! (alleen bij u op school)

 34. Kwaliteitszorg en ambities (alleen bij u op school)

 35. Leergang toetsing en examinering (Alleen bij u op school)

 36. Leergang vaksectie in haar kracht (Alleen bij u op school)

 37. ICT bij het vak Nederlands (alleen bij u op school)

 38. Training Flipping the classroom: meer ruimte voor maatwerk (alleen bij u op school)

 39. Training Groepsprocessen en probleemgedrag (groep 1 t/m 3) (alleen bij u op school)

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies