De zes rollen van de leraar

De zes rollen van de leraar

Elke leraar wil zijn leerlingen zo veel mogelijk laten leren in een plezierige sfeer. Daarvoor trek je alles uit de kast. Maar of je nu een starter bent of al ervaren, het is fijn om ook zelf te blijven leren. Het model ‘De zes rollen van de leraar’ helpt je meer structuur en houvast te krijgen.
Neem contact op
afbeelding bij blog Carel activerende en passende werkvorm.jpg

CPS trainer en adviseur Bert Moonen over de zes rollen
 


Het model van De zes rollen van de leraar is ontstaan uit onderzoek naar effectief gedrag van succesvolle leraren. Hieruit bleek dat ze de volgende zes rollen goed in hun lessen toepassen:  

  • Gastheer  
  • Presentator 
  • Didacticus
  • Pedagoog 
  • Afsluiter
  • Leercoach   

Elke rol van de leraar hoort bij een bepaalde fase van de les. Daarmee krijgt de les een vaste opbouw. De leerlingen weten waar ze aan toe zijn en dat geeft rust. Bij iedere rol biedt het model concreet gedrag waarop je kunt trainen. Heel praktisch dus.

Gewenste sturing 

Het ene moment staat een leraar voor een groep die veel sturing vraagt, het volgende voor een groep leerlingen die veel zelfstandiger wil en kan werken. Het model geeft voor elke rol daarom handvatten vanuit drie perspectieven: 

  • leraargestuurd 
  • gedeelde sturing
  • leerlinggestuurd  

Houvast en gesprekskader 

Met De zes rollen van de leraar kunnen beginnende en ervaren leraren zich heel concreet in bepaalde rollen verder ontwikkelen. Het geeft houvast om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs: welke rollen zijn al zichtbaar en welke mogen meer aandacht krijgen? Een handig hulpmiddel daarbij is de digitale app Yollen. Daarmee observeer je elkaars lessen en leer je van de feedback hierop en de gesprekken na afloopOp basis van het model De zes rollen van de leraar kun je ontwikkelplannen maken en bijvoorbeeld ook standaarden bepalen.  

Boek over de zes rollen van de leraar

De zes rollen van de leraar in de praktijk Cover soc med


Auteurs: Bert Moonen, Lotte van der Goot, Sander van Veldhuizen.
Verschenen: mei 2022

Deze uitgave, geschreven voor docenten in het po, vo en mbo, is gericht op zelfreflectie en ontwikkeling. Je krijgt inzicht in wat van jou als een leraar wordt gevraagd en hoe de zes rollen je helpen je vak succesvol uit te voeren. Geschreven voor zowel de beginnende als de ervaren leraar.
Kijk ook bij

Trainingen

Blogs

Over de zes rollen

Het geheim van vakdidactisch coachen: leer leerlingen succesvol leren

Leraren vragen ons vaak: ‘Hoe kan ik mijn leerlingen/studenten motiveren?’ Of: ‘Hoe stimuleer ik bij hen een proactieve leerhouding?’ In dit blog lichten we toe hoe je door&...
Verder lezen

Eigenaarschap bij leerlingen? Het ABC van een effectieve leercoach

Zelfregulatie en eigenaarschap: soms lijkt het wel alsof we het over niets anders meer hebben in het onderwijs. En zo gek is dat ook niet, want leren is natuurlijk mé&eac...
Verder lezen

Invloed op groepsdynamiek met de zes rollen van de leraar

De groepsdynamiek in de klas kun je beïnvloeden door de zes rollen van de leraar effectief in te zetten. Reflecteer op je gedag binnen die zes rollen en achterhaal of je huidige gedrag nog eff...
Verder lezen

Zoek in de website