Spring naar mobiele navigatie

Motiveren van leerlingen

Leerlingen motiveren

Je wilt gemotiveerde leerlingen in je klas. Gemotiveerde leerlingen leren namelijk meer en beter en zorgen bovendien voor een prettige sfeer. Je hiervoor alleen op de leerling richten is niet het meest effectief. De beste resultaten krijg je als ook de leraar en de school continu aan motivatie werken. Wat kun je als leraar en als school doen om leerlingen gemotiveerd te krijgen en te houden?
Neem contact op
Leerlingen motiveren.png

Wat is er aan de hand?

Leerlingen geven verschillende redenen waarom zij niet gemotiveerd zijn. School is saai en de lessen bieden te weinig of juist te veel uitdaging. De leraar praat volgens de leerlingen te veel en toont te weinig interesse in de leerlingen. Leerlingen willen actief betrokken worden bij de les, vragen kunnen stellen en keuzemogelijkheden hebben. Tegelijkertijd willen leerlingen duidelijke uitleg en vinden ze het belangrijk om te weten waarom ze iets moeten leren.

Intrinsieke versus extrinsieke motivatie

Zowel extrinsieke als intrinsieke motivatie hebben een positieve invloed op de leerresultaten van de leerling. Maar als leerlingen alleen maar extrinsiek gemotiveerd zijn, kan het gevolg op de langere termijn zijn dat leerlingen alleen nog maar werken voor een cijfer of toets. Er is dan geen sprake van eigenaarschap over hun leerproces. Deze leerlingen ‘moeten’ naar school. Als school en leraar wil je uiteindelijk dat de leerling intrinsiek gemotiveerd is. Dit vraagt om een motiverende leeromgeving. 

Een motiverende leeromgeving

Motivatie is de wil om je ergens voor in te zetten. Het is een innerlijk proces. Dat maakt het soms ook zo lastig om een ander te motiveren. Als school en leraar heb je wel invloed op het creëren van een motiverende leeromgeving. Het uitgangspunt hiervan is de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2000): leerlingen ervaren meer intrinsieke motivatie wanneer hun leeromgeving voldoet aan de drie psychologische basisbehoeften Autonomie, verBondenheid en Competentie (ABC).

Motivatie en zelfregulatie

Pas als leerlingen niet alleen kunnen leren, maar ook willen leren, kun je echt spreken van zelfregulatie. Anders blijft het leren iets dat hun door anderen is opgelegd en waar ze zelf uiteindelijk weinig over te zeggen hebben. Leerlingen worden eigenaar van hun leerproces.

Aan de slag met motiveren

Trainingen op school of in onze academie
Wil jij werken aan een (nog meer) motiverende leeromgeving voor jouw leerlingen, zodat zij nog beter en meer gaan leren? Tijdens onze trainingen in Amersfoort of bij jou op school krijg je kennis, meer inzicht en praktische tips mee die je direct in je les kan inzetten. Een actueel overzicht vind je op deze pagina. 

Literatuur
Motivatie is een werkwoord 
€ 24,95
5e druk, 2022

Het boek geeft inzicht in wat motivatie is, welke factoren van invloed zijn op de motivatie van leerlingen en waar leraren wel of geen invloed op hebben. Voorbeelden uit de praktijk illustreren de theorie. Ook bevat het boek concrete handvatten voor leraren en voor scholen. Geschikt voor vo/mbo

Meer informatie & bestellen

    Motivatie-is-een-werkwoord

In de academie

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Blogs

Over het motiveren van leerlingen

De illusie dat je leerlingen kan motiveren

Waarom moet dit? Ik heb ècht geen zin vandaag. Geen cijfer? Laat maar dan. Zomaar wat teksten die je als docent wellicht regelmatig hoort. Het motiveren van leerlingen was, is en blijft een enorm onderwerp; in de personeelskamer, in de teamvergadering en bij de leerlingbespreking. Leerlingen motiveren, kan dat wel? 

Lees verder

Wat doen we aan amotivatie van leerlingen?

We treffen op veel scholen een situatie aan waarin alle energie gericht is op het wegwerken en voorkomen van leerachterstanden. We weten dat dit ten koste kan gaan van het welbevinden van leerlingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we steeds vaker de klacht horen dat de motivatie van de leerlingen ver te zoeken is. 

Lees verder

Leerlingen motiveren: dit kun je doen


Sommige leerlingen gaan enkel en alleen naar school, ‘omdat het moet’. Ze zien het nut niet in van de lessen en zijn er verre van enthousiast over. Kan dat ook anders? Onderzoek laat zien dat je twee dingen kunt doen om jouw leerlingen te motiveren: structuur bieden en de autonomie van leerlingen ondersteunen.

Lees verder

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem contact op met Rianne of Bert

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website