Klassenmanagement

Klassenmanagement

In een klas met leerlingen gebeurt veel: er wordt gelachen met of over elkaar. Leraren geven aan dat de groepsdynamica in de klas complexer is geworden en dat zij hier niet altijd een antwoord op hebben. Hoe zorg je voor een positieve en veilige sfeer binnen de groep? Hoe houd je de aandacht van leerlingen langer vast? Hoe motiveer je leerlingen om zich verder te ontwikkelen? De belangrijkste factoren zijn rust, betrokkenheid en duidelijkheid, die te bereiken zijn door goed klassenmanagement.
Neem contact op
Klassenmanagement.png

Effectief lesklimaat en klassenmanagement

In de Staat van het Onderwijs 2023 noemt de Onderwijsinspectie effectief lesklimaat en klassenmanagement in een zin. Dat is niet zo gek, want de kwaliteit van lessen wordt bepaald door een combinatie van pedagogische en didactische vaardigheden van de leraar. Voorbeelden die genoemd worden door de Onderwijsinspectie zijn: effectieve lesopbouw, het hebben van hoge verwachten van leerlingen en rust in de klas. 

'De effectiviteit van het gedrag van leraren
is af te lezen aan het gedrag van leerlingen.'


De leraar als klassenmanager

Door effectief klassenmanagement voorkom je als leraar problemen in je klas. Je wil dat leerlingen zoveel mogelijk leren tijdens jouw les en dit vraagt van jou om zowel organisatorische, pedagogische, didactische en communicatieve vaardigheden. Effectieve klassenmanagers zijn (pro)actief bezig met het organiseren van effectieve leertijd en het voorkomen van problemen door:

  • een effectieve inrichting van het lokaal en een effectieve klascultuur
  • gedragsnormen vastleggen en hier naar handelen
  • het bieden van duidelijke en gestructureerde lessen
  • handelen vanuit visie en nastreven van doelen
  • rekening  houden met verschillen
  • leiderschap tonen
  • empathisch luisteren, vragen stellen en geven van feedback
  • aandacht hebben voor het groepsproces en de ontwikkeling van leerlingen
  • professioneel samenwerken
  • zelf blijven leren 

Aan de slag met klassenmanagement

Wil jij werken aan effectief klassenmanagement, zodat leerlingen kunnen leren in een veilige en positieve omgeving? Tijdens onze trainingen in Amersfoort of bij jou op school krijg je kennis, meer inzicht en praktische tips mee die je direct in je les kan inzetten. Een actueel overzicht van onze trainingen vind je hieronder.

In de CPS Academie

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Blogs

Over pedagogische thema's

Invloed op groepsdynamiek met de zes rollen van de leraar

De groepsdynamiek kun je beïnvloeden door de zes rollen van de leraar effectief in te zetten. Die zes rollen geven houvast om je gedrag consistent neer te zetten, zodat de leerlingen optimaal,...
Lees verder

Een veilige leeromgeving voor elke leerling met differentiëren in de klas

Als pedagoog wil je je leerlingen een veilige omgeving aanbieden. Je wilt geen negatieve etikettering, of de groep verdelen in sterk en zwak. Als je verschillende manieren van differentiatie gebrui...
Lees verder

Hoe ontwikkel je zelfregulatie en eigenaarschap?

Om goed voorbereid te zijn op hun toekomst is het essentieel dat leerlingen zélf grip hebben op de manier waarop zij leren. Oftewel, dat ze eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Maar hoe...
Lees verder

Heb je een vraag of wil je advies?

Wij staan voor je klaar!

Zoek in de website