Sluiten

Zoeken in de website

Vier redenen om lessen digitaal te observeren

Vier redenen om lessen digitaal te observeren

Op vrijwel iedere school vinden lesbezoeken plaats, wellicht ook bij u. Een goede zaak, want goede feedback van collega-docenten en teamleiders geeft leraren de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en te groeien in hun vak. Ten opzichte van traditionele vragenlijsten biedt digitaal observeren, bijvoorbeeld met de online tool Yollen, een aantal belangrijk voordelen die we in dit blog zullen behandelen.

Als we digitaal observeren vergelijken met traditionele vragenlijsten zijn dit de belangrijkste voordelen:

  1. Je hebt geen papieren rompslomp
  2. Je brengt in één keer docenten- en leerlingengedrag in kaart
  3. Je kunt snel en heel gericht feedback geven
  4. Je kunt schoolbreed docenten en teams vergelijken en delen

 Laten we eens wat dieper ingaan op deze voordelen.

#1 Je hebt geen papieren rompslomp

Normaliter zal de teamleider die de observatie uitvoert, zich laten leiden door een vragenlijst. Nog altijd gaat het dikwijls om een papieren document, een kijkwijzer, waarvan de bevindingen later nog moeten verwerkt in een verslag. Het werkt natuurlijk prettiger als de teamleider direct met een tablet of laptop een digitaal formulier of een kijkwijzer kan invullen en daar ook zijn aantekeningen kwijt kan.

#2 Je brengt in één keer docenten- en leerlingengedrag in kaart

Om een volledig beeld te krijgen van de effectiviteit van een docent kijken teamleiders naar zowel het gedrag van de leraar als dat van zijn of haar leerlingen. Dit gebeurt doorgaans niet in één lesbezoek en met behulp van één vragenlijst. Een digitale lesobservatietool, zoals Yollen, biedt de mogelijkheid om de effectiviteit in een enkele observatie in kaart te brengen.

#3 Je kunt snel en heel gericht feedback geven

Hoewel sommige scholen nog zullen werken met papieren formulieren, zal inmiddels het merendeel wel met een digitaal formulier werken. De grootste meerwaarde van digitaal observeren, zit echter niet zozeer in het digitaal opslaan van de bevindingen, maar in het feit dat alle gegevens in één systeem kunnen worden verzameld, verwerkt en ontsloten.

Bij een (digitaal) formulier moeten gegevens meestal naderhand nog verwerkt en gerapporteerd worden. Dat kost tijd en leidt ertoe dat er vaak veel tijd zit tussen de lesobservatie en het feedbackgesprek. Een online tool verwerkt de gegevens realtime en rapportages zijn meteen na de observatie beschikbaar. Zo kunnen docenten snel hun feedback krijgen.

Bovendien kun je met zo’n tool de laatste observatie afzetten tegen de vorige, zodat je samen kan kijken in hoeverre sprake is van groei en duidelijk wordt waar verbeterpunten liggen. Dit is niet alleen leuk, het zorgt er bovendien voor dat je heel gericht een feedbackgesprek kan voeren.

4# Je kunt schoolbreed docenten en teams vergelijken en delen

Omdat alle gegevens in één systeem zijn opgeslagen, kun je als schoolleiding heel eenvoudig de observaties van docenten of teams onderling met elkaar vergelijken en daarmee op alle niveaus de kwaliteitsontwikkeling binnen een school volgen.

Veilig van elkaar leren

Met digitaal observeren is er ook een punt van aandacht: de privacy. Want het gaat per slot van rekening om persoonsgevoelige informatie. Met de online tool Yollen kunnen scholen zelf bepalen wie toegang krijgt tot welke gegevens, kunnen observaties op 'alleen voor eigen gebruik' worden gezet en worden de data opgeslagen in zeer goed beveiligde databases.

Kortom, als goed rekening gehouden wordt met de privacy, biedt een digitale lesobservatietool belangrijke voordelen.

Plaats een reactie

Over de auteur

Ingrid Dirksen_web.png

Ingrid Dirksen

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan