Zoeken in de website

Academie

 1. 22-11 2017

  Training De zorgcoördinator

  Meerdaagse in

  Door de invoering van Passend Onderwijs en de veranderingen in de jeugdhulp is de rol van zorgcoördinator erg veranderd. Deze veranderingen vragen andere competenties en een nieuwe rol als spin in het web. U moet zicht hebben op de manier waarop u de interne zorgstructuur verbindt aan allerlei externe partijen zoals jeugdhulp, veilig thuis, de jeugdgezondheidszorg, welzijn en de gemeente. Daarnaast doen leraren vaker een beroep op de zorgcoördinator want van hen wordt verwacht onderwijs beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Daarbij vraagt het overleg met ouders en externe begeleiders/deskundigen de nodige tijd en inspanning.

  Vernieuwde training

 2. 24-11 2017

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. 

  Nieuwe startdatum 28 maart 2018

 3. 30-11 2017

  Training LOB van visie naar uitvoering!

  Meerdaagse

  Deze scholing geeft u handvatten voor de aanpak van LOB bij u op school. U start met het formuleren van een visie op LOB en aan het eind van de training hebt u vanuit de visie bepaald op welke wijze er binnen uw school op een geïntegreerde wijze binnen het onderwijsprogramma aandacht besteed wordt aan LOB. U beschikt over een plan van aanpak om LOB binnen uw school volgens uw visie waar te maken. 

  Volgende startdatum 14 maart 2018

 4. 15-01 2018

  Opleiding tot coach, module 2: verdieping

  Meerdaagse in

  Deze vijfdaagse training is een verdieping van de 'Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches'. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. 

 5. 05-02 2018

  Training Beoordelen van lessen met 'De zes rollen van de leraar'

  1 dag in

  Er kunnen allerlei situaties zijn waarin u een les bijwoont. Hoe waarborgt u de kwaliteit en de objectiviteit van uw beoordeling? Bent u een coach? Tijdens deze training scherpt u uw waarnemingskwaliteiten en uw beoordelingsvermogen aan.Hierdoor verricht u betere lesobservaties.

 6. 14-03 2018

  Training LOB: van visie naar uitvoering!

  Meerdaagse

  Deze scholing geeft u handvatten voor de aanpak van LOB bij u op school. U start met het formuleren van een visie op LOB en aan het eind van de training hebt u vanuit de visie bepaald op welke wijze er binnen uw school op een geïntegreerde wijze binnen het onderwijsprogramma aandacht besteed wordt aan LOB. U beschikt over een plan van aanpak om LOB binnen uw school volgens uw visie waar te maken. 

 7. 19-03 2018

  Training Covey's 7 habits voor je mentoraat

  Meerdaagse in

  Het gedachtengoed van Stephen Covey heeft wereldwijd mensen meer zelfkennis en plezier gegeven in de omgang met anderen. In de training Covey’s 7 habits voor je mentoraat verbindt u de 7 Habits (gewoonten) aan uw vaardigheden als mentor. We focussen daarbij vooral op praktische kennis en vaardigheden, zoals gesprekstechniek en uw rol als mentor op school.

 8. 26-03 2018

  Teamcoaching

  Meerdaagse in

  In het onderwijs is een verschuiving gaande van de professionele ruimte. Schoolleiders en leidinggevenden trekken zich deels terug uit het directe aansturen van teams rond het primaire proces, project- en onderwijswerkgroepen. Zij laten het werk in en rondom de klas meer het domein van lerarenteams, coördinatoren en projectleiders die leidinggeven aan een collega’s die samen een onderwijsvernieuwing voorbereiden of een verbetertraject doorlopen. Om die lerarenteams, project- en werkgroepen effectief te laten functioneren, is meer nodig dan een terugtrekkende beweging. Het vraagt om een andere balans in de rollen van degene die de groep of het team leidt.

 9. 26-03 2018

  Opleiding tot coach, module 3: allround coach

  Meerdaagse in

  In deze training wordt u opgeleid tot breed inzetbare coach. De training bouwt voort op de eerste twee modules, maar zet meer in op confrontatie met behoud van de relatie. 

   

 10. 28-03 2018

  Opleiding tot coach, module 1: basisvaardigheden voor coaches

  Meerdaagse in

  ‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leraren. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leraren langdurig te begeleiden.  In module 1 krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coachingsvaardigheden. 

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies