Sluiten

Zoeken in de website

Open/sluit dit paneel

Blog

  1. blog Arjan.jpg

    Zijn jouw leerlingen toeschouwer of deelnemer?

    “Zijn jouw leerlingen toeschouwer of deelnemer van hun eigen leerproces?” Een belangrijke vraag. Het is zo essentieel voor een leerproces of een leerling zichzelf toeschouwer voelt van het proces en bij alles wat er gebeurt buiten zichzelf  naar de oorzaak zoekt… 

  2. Blog 5 gouden regels okt 2020.jpg

    5 gouden regels voor een sterke school: een integrale aanpak voor onderwijskwaliteit.

    Scholen worden uitgedaagd opbrengstgericht te werken, resultaten tellen immers. Resultaten zijn echter meer dan alleen cijfers: het gaat om kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming.

  3. Ouderbetrokkenheid na de corona blog Lotte 1000x525.jpg

    Ouderbetrokkenheid na de coronacrisis: wat behouden we?

    Wat kunnen ouders thuis doen om de ontwikkeling van hun kind optimaal te stimuleren? We vragen het aan Lisa Boonk, onderzoeker aan de Open Universiteit. 

    Kaartjes, spandoeken, positieve nieuwsbrieven: scholen bedanken ouders op talloze manieren voor de prettige samenwerking tijdens de coronacrisis. Leerkrachten hebben alles op alles gezet om het onderwijs op afstand uit de grond te stampen en ouders droegen hun steen(tje) bij: het leren thuis werd, waar mogelijk, ondersteund. De ouderbetrokkenheid vond vooral thuis plaats: dit noemen we thuisbetrokkenheid.

  4. Blog vertrouwen Arjan.jpg

    Zeg eens eerlijk: ben jij te vertrouwen?

    Hoe je als leidinggevende een fundament ontwikkelt van een effectief team.

    Zeg eens eerlijk. Ben jij te vertrouwen? Natuurlijk ben jij te vertrouwen! Je hebt al ja gezegd, voordat je er over nadenkt. Zo’n vraag voelt bijna als een belediging! Maar is dat echt zo? Vertrouw jij volledig op jezelf? En wat zie je in je omgeving? Want jij bent toch meer te vertrouwen, dan iedereen om je heen. 

  5. Voor na de crises 2.jpg

    Voor na de crisis

    We zitten er midden in. Althans, zo schijnt het. Het is een vreemde gewaarwording. Midden in een crisis zitten. Een abstract fenomeen en tegelijkertijd ook heel sterk in zijn nabijheid. Een crisis die, anders dan bijvoorbeeld een bankencrisis, zich op verschillende manieren laat voelen

  6. Bij blog Voortgang van begrijpend lezen monitoren - Marjolein van Oenen 20042020 640px.png

    Voortgang van begrijpend lezen monitoren? Dat kan ook op afstand.

    Nu er onderwijs op afstand wordt gegeven zijn veel digitale leermiddelen die al in de klas werden gebruikt, ook uitstekend geschikt om het werk van de leerling te registreren. Voor rekenen en spelling kunnen oefeningen vrij gemakkelijk aan meetbare doelen worden gekoppeld. Voor begrijpend lezen is dat weliswaar wat ingewikkelder, maar zeker wel mogelijk.

  7. Bij blog Op reis in onzekere tijden - Cor Verbeek 20042020 640px.jpg

    Op reis in onzekere tijden. Hoe de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap helpend zijn.

    Hoe ga je om met het hier en nu, met een crisissituatie in je school als de leerlingen thuis zitten en je collega’s hard aan het werk zijn om afstandsonderwijs aan te bieden? Kunnen de gewoonten van Covey je daarbij een handvat geven? 

  8. 2020.03.30 Foto blog Petra.jpg

    Klaar voor kleuterwiskunde thuis?

    Reken-wiskundeonderwijs gaat over de wereld van getallen, patronen en structuren. Nu leerlingen vanwege het Coronavirus thuis zijn, denken we vanuit CPS graag met je mee over hoe je reken-wiskundeonderwijs aan kleuters op afstand vorm en inhoud kunt geven. Wat reik je kleuters aan en waarmee kunnen ze thuis met andere gezinsleden aan de slag? In dit blog een paar praktische ideeën hoe je kleuterwiskunde thuis tot leven kunt brengen.

  9. Bij blog Marjolein - Taalonderwijs coronatijd.png

    School dicht? Dit is wat je als leerkracht in het basisonderwijs kunt doen om je leerlingen taal- en leesles te blijven geven

    Nu de scholen dicht zijn, verzetten alle leerkrachtenteams bergen werk om leerlingen thuis met lesmateriaal aan de slag te laten gaan. Iedere school doet dat op eigen wijze, al dan niet door gebruik te maken van verschillende digitale platforms. Door leerlingen thuis te laten werken aan opdrachten wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen en de steun van ouders.

  10. Blog afbeelding meetkunde 2.jpg

    Hoe je met kleuters een wereld vol vormen en figuren ontdekt

    Reken-wiskundeonderwijs gaat over de wereld van getallen, patronen en structuren. Als je goed om je heen kijkt zie je dat onze wereld een ongelofelijke rijkdom aan vormen en figuren biedt. Wat kunnen we kleuters eigenlijk laten ontdekken? Wat kunnen we ze aanreiken en wat leren ze ervan?

  11. Bij blog Marjolein feb 2020.jpg

    Taal leren, is taal gebruiken

    Woensdagochtend, Taalles 4 van de methode Taal actief staat op het programma. Het lesdoel is spreken. Kinderen slaan zuchtend hun lesboek open en na een instructie gaan zij aan de slag met een oefening in een gearrangeerde setting. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn weinig gemotiveerd om op deze kunstmatige wijze taal te leren. Het komt dan ook geregeld voor dat deze lessen uit de taalmethode worden overgeslagen. De taaldoelen krijgen later op de dag echter ook geen aandacht meer en daarmee ontnemen we kinderen de kans om hun taal eigen te maken. 

  12. Lezend kind in klas.jpg

    Begrijpend lezen begint bij de noodzaak tot lezen

    Hoe zit het als leerkracht met uw eigen motivatie rondom begrijpend lezen? Lukt het u om uw leerlingen te motiveren om met een tekst aan de slag te gaan of worstelt u hier misschien zelf ook mee en kunt u eigenlijk ook niet goed uitleggen waarom leerlingen in uw groep de teksten van een methode moeten lezen?

  13. Voor bij Lesson Study.jpg

    Lesson Study: veel meer dan het ontwikkelen van ‘de perfecte les’

    Er komen vandaag meerdere mensen kijken in je les, dus wat doe je?

    • Je hoopt dat je voorbereiding op de les zo goed mogelijk is, daar zal het niet aan liggen.
    • Je weet dat je het een en ander gaat uitproberen in de les en je bent benieuwd hoe dit uitpakt.
    • Je zorgt dat je extra vroeg op school bent en je checkt dubbel of je alle materialen hebt.
    • Je weet precies wat de stappen van de les zijn en je bent tot in de puntjes voorbereid. Kom maar op!
  14. Bij blog Miriam empathie bijgesneden.jpg

    Empathie; jong geleerd is oud gedaan!

    Wij nuchtere Hollanders roepen nogal eens; ‘Empathie, dat heb je of dat heb je niet’. Anders gezegd; empathie is een karaktereigenschap die je iemand niet kunt aanleren. Wetenschappers die uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar de ontwikkeling van empathie zien dat net even anders. Zij spreken over een vaardigheid die je wel degelijk kunt ontwikkelen.

  15. Blog begrijpend lezen Marjolein oktober 2019.png

    Begrijpend lezen en voorkennis. Voorkauwen of voorbewerken?!

    In een eerder verschenen CPS blog is beschreven dat door de inzet van rijke teksten, kennis van leerlingen op een inspirerende manier vergroot kan worden. Dit kan onder andere bereikt worden door over de tekst in gesprek te gaan. Het voeren van gesprekken over de tekst is een effectieve manier om te komen tot beter leesbegrip en het bevordert de taalvaardigheid (Fisher & Frey, 2013). Dit kan zowel voor als na het lezen plaats vinden. Voorafgaand aan het lezen van de tekst kan het gesprek als doel hebben de voorkennis te activeren en de achtergrondkennis te vergroten. Het activeren van voorkennis en het ophalen van achtergrondkennis zijn twee verschillende onderdelen die in de praktijk vaak door elkaar gebruikt worden.