Spring naar mobiele navigatie

Didactiek

Didactiek

Welke keuzes maak je tijdens het ontwerpen en organiseren van je les? Hoe zorg jij voor een effectieve les? Didactiek gaat over het laten leren van kennis en vaardigheden door leerlingen. Deze kunst van het onderwijzen beoefen je vanuit de rol van de didacticus. Je stuurt en begeleid het leerproces van leerlingen individueel en als groep en gaat daarbij uit van zowel de leerdoelen als de behoeftes en mogelijkheden van leerlingen.
Neem contact op
Home didactiek (1).png

Invalshoeken

Binnen de didactiek kun je diverse invalshoeken kiezen om het leren te stimuleren. Activerende didactiek richt zich bijvoorbeeld op het betrekken van leerlingen bij het leerproces, door hen zelf actief en met verschillende werkvormen de leerstof te laten verwerken.
Bij formatief handelen maak je het leren zichtbaar, om vervolgens de beste keuze te kunnen maken uit de enorme hoeveelheid lesstof, leermethodes en werkvormen. En als je wilt dat leerlingen aan de slag gaan met informatie over hun prestaties of leeraanpak, dan organiseer je dat met feedback.

Tegelijkertijd kan het zichtbaar maken van verschillen tussen leerlingen een aanleiding zijn om te differentiëren. Ook kun je vanuit de didactiek leerlingen gestructureerd laten oefenen met zelfregulerende vaardigheden. Digitale didactiek richt zich op het inzetten van ICT-middelen om een les efficiënter te organiseren of een bepaalde didactische invalshoek effectiever te kunnen toepassen. En het ontwerpen en organiseren van een examentraining vraagt weer om een andere aanpak dan bij een reguliere les.

Effectieve lessen

De Monitor leskwaliteit van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft vijf kenmerken van een effectieve les:

  1. Lesklimaat
  2. Klassenmanagement
  3. Instructie
  4. Afstemming
  5. Zelfregulerend leren.

Het concrete gedrag van een docent in de rol van de didacticus speelt in op de kenmerken instructie, afstemming en zelfregulerend leren. Ben je op zoek naar de mogelijkheden om lessen effectiever te maken vanuit de kenmerken lesklimaat en klassenmanagement? Bekijk dan onze pagina over pedagogiek.

Lees meer over:

Onze publicaties over didactische thema's

Kijk voor meer informatie in onze webshop

Cover_Activerende-en-passende-werkvormen     32449 Formatief handelen_Cover_2023    CPS 32451 Differentieren is te leren_vo_mbo_Cover 2024   

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website