Spring naar mobiele navigatie

Burgerschap po

Burgerschap

in het basisonderwijs

Hoe geef je de wet op burgerschapsonderwijs vorm binnen je school? Want met burgerschapsonderwijs wil je leerlingen niet alleen kennis bijbrengen over de maatschappij. Je wilt ze ook de juiste houding en vaardigheden leren om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. De school is een goede oefenplaats. Maar hoe maak je burgerschap zichtbaar, herkenbaar en meetbaar in je onderwijs?
Neem contact op
Burgerschap po.jpg

Leerlijnen burgerschap

Goed burgerschapsonderwijs ontwikkel je met het hele team en in elke groep. CPS ondersteunt je graag om de burgerschapsvorming integraal te organiseren op een manier die past bij de visie en kenmerken van de school, de leerlingpopulatie en het onderwijsaanbod. De kerndoelen en de door CPS ontwikkelde leerlijnen burgerschapsonderwijs vormen de basis, waarna we deze leerlijnen op maat maken voor jouw school en ook meetbaar maken.

Bouwstenen burgerschap SLO

Binnen CPS gebruiken we de bouwstenen van SLO om planmatig, samenhangend en zichtbaar te werken aan burgerschapsonderwijs. We ondersteunen je om je school als oefenplaats in te richten. Op deze manier voldoe je aan de overheidseisen van nu en morgen.

Een schoolspecifieke leerlijn ontwerpen

De leerlijn burgerschap is in de basis al klaar om mee te werken. In een handomdraai maak je deze leerlijn schoolspecifiek door er bijvoorbeeld enkele onderdelen aan toe te voegen. Op die manier sluit de leerlijn aan bij de schoolpopulatie en specifieke kenmerken van jouw school.

Burgerschap evalueren

Burgerschapsonderwijs wil je graag goed zichtbaar, herkenbaar en meetbaar vormgeven in jouw school. Om planmatig en doelgericht het burgerschapsonderwijs te evalueren zijn er verschillende mogelijkheden. De leerlijn burgerschap is bijvoorbeeld beschikbaar en aanpasbaar in het leerlijnenpakket van Parnassys. Aansluitend bij deze leerlijn hebben we leerlingvragenlijsten ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 8. Ook zijn bij de leerlijn burgerschap portfoliobladen beschikbaar die aansluiten op de bouwstenen van SLO.

Aan de slag met burgerschap

Om jouw school te helpen het burgerschapsonderwijs vorm te geven, verzorgt CPS een studiedag op jouw school. Eerst kijken we samen met het team naar het bestaande burgerschapsplan in relatie tot de SLO-bouwstenen van burgerschap. Als dat nog niet gebeurd is, maken we een analyse van de school en leerlingpopulatie. Vervolgens gaan we gaan schoolbreed aan de slag om de door CPS ontwikkelde leerlijnen voor burgerschapsonderwijs op maat te maken voor jouw school.

Naar wens leggen we accenten in de leerlijn en maken we aanvullingen in het onderwijsaanbod. Deze beschrijven we in de leerlijnen per bouw. Vervolgens maken we in de verschillende bouwen een korte beschrijving van wat je allemaal al doet en gaat doen om de doelen van de leerlijn te bereiken. Ook ontdekken we waar nog hiaten zijn in het onderwijsaanbod en waar mogelijk iets kan worden toegevoegd. Tot slot onderzoeken we op welke manieren we het burgerschapsonderwijs zichtbaar, herkenbaar en meetbaar kunnen maken in school.

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website