Pedagogiek

Pedagogiek

Pedagogiek gaat over het realiseren van een veilig en ondersteunend leerklimaat voor je leerlingen, zodat zij tot leren kunnen komen. De rol van de pedagoog is altijd aanwezig, ook binnen de andere rollen van de leraar. Je zorgt ervoor dat jouw onderwijs van deze tijd is en aansluit bij de leefwereld van je leerlingen. Tot slot volg je de ontwikkelingen van je leerlingen: je observeert hoe ze leren en zich gedragen en stemt daarop je handelen af.
Neem contact op
Pedagogiek home.png

Invalshoeken

Binnen de pedagogiek bepaal je wat nodig is voor het realiseren van een veilig en ondersteunend leerklimaat voor je leerlingen. Je richt je op de groep als geheel, op de individuele leerling of op beide. Klassenmanagement richt zich bijvoorbeeld op het voorkomen van problemen in de klas en draagt bij aan grip krijgen op de groep. Dit doe je door leiding te nemen en te bepalen wat in je les het gewenste gedrag is van je leerlingen. Je weet passend te reageren bij ongewenst gedrag en je zet in op een goede relatie tussen jou en de leerling.

Bij het motiveren van leerlingen weet je als leraar welke basisbehoefte de leerling nu nog mist om gemotiveerd aan de slag te gaan. Is dit bijvoorbeeld meer keuzevrijheid? Is het een goed gesprek met een leraar die oordeelloos luistert en oprechte vragen stelt? Of is het juist een complete instructie om met een opdracht te kunnen starten?

Een leerling heeft ook individuele aandacht van jou nodig. Denk hierbij aan coachingsgesprekken tussen leerling en mentor, zodat de leerling zich gezien en gehoord voelt. De leercoach zet zich vooral in om leerlingen te stimuleren tot zelfregulerend leren.

Als leraar ben je zelf het belangrijkste instrument. Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle leraren zes rollen toepassen in hun lessen. De rol van de pedagoog is in elke rol aanwezig en vraagt om zelfreflectie en kritisch kunnen kijken naar jouw eigen handelen. Door intervisie met anderen op basis van een casus uit de praktijk, krijg je steeds meer zicht op waarom jij op een bepaalde manier handelt. Dit maakt je als professional steeds sterker en in staat tot bewust pedagogisch handelen.

Effectieve lessen

De Monitor leskwaliteit van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft vijf kenmerken van een effectieve les:

  1. Lesklimaat
  2. Klassenmanagement
  3. Instructie
  4. Afstemming
  5. Zelfregulerend leren.

Het concrete gedrag van een docent in de rol van de pedagoog speelt in op de kenmerken lesklimaat, klassenmanagement en zelfregulerend leren. Ben je op zoek naar de mogelijkheden om lessen effectiever te maken vanuit de kenmerken instructie en afstemming? Bekijk dan onze pagina over didactiek.

Lees meer over:

Onze publicaties over pedagogische thema's

Klik voor meer informatie op het boek

De_leercoach_2023 omslag De zes rollen van de leraar in de praktijk Cover_2022_omslagjpg Motivatie-is-een-werkwoord

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Zoek in de website