Sluiten

Zoeken in de website

3 tips om te voorkomen dat de zwakke lezer bij vreemde talen volgend jaar weer het haasje is

3 tips om te voorkomen dat de zwakke lezer bij vreemde talen volgend jaar weer het haasje is

Op dit moment lees ik in mijn LinkedIn-tijdlijn de prachtigste profetieën over hoe het straks ‘toch allemaal echt anders zal kunnen na corona’, zonder examens en met volop aandacht voor de individuele leerbehoefte van je leerlingen. Je kunt mij betichten van cynisme, maar ik denk dat de realiteit gebiedt dat volgend jaar de eindexamens gewoon weer terug zijn als vanouds – met bijbehorende problematiek. Wil je toch iets meer vat krijgen op de uitkomsten van dat eindexamen bij de vreemde talen? Dan denk ik dat al die prachtige dromen beter kunnen worden omgezet in een effectief lees- en examenprogramma. Hier drie tips over hoe je de leesvaardigheid bij de vreemde talen onder controle krijgt door aandacht voor de leerlijn.

  1. Schep overzicht door snel in kaart te brengen welke leerlingen behoefte hebben aan ondersteuning, en richt je onderwijs in de examenklas zo in dat je aan de leerbehoefte van die leerlingen recht doet. Dat doe je door enerzijds goed te weten wat de leerling kan en moet kunnen, en anderzijds door een scherp beeld van de didactische interventies die bijdragen aan een beter examenresultaat.

  2. Wees consistent in je instructies, over de gehele breedte van de vreemde talen examenklas. Als je leerlingen toetsvaardig wilt maken is het hebben van een duidelijke systematiek van grote waarde en het effect daarvan wordt versterkt als alle examendocenten vreemde talen dezelfde systematiek én instructies gebruiken. Om dit te borgen kun je overwegen deze instructies als pre-teaching vorm te geven door instructiefilmpjes op te nemen en die bij alle talen te gebruiken.

  3. Kijk bij problemen met de examenresultaten verder dan alleen de toetsvaardigheid rond examenvragen: is er sprake van een doorlopende leerlijn bij de vreemde talen, gericht op het structureel verbeteren van het leesniveau van de leerlingen? Is er aandacht voor het maken van voldoende leeskilometers? Wordt er bij het vormgeven van de leesleerlijn wel voldoende aandacht besteed aan leesmotivatie? Hoe wordt er gewerkt aan het opbouwen van de woordenschat, en is de didactiek daaromtrent wel effectief? Wordt er regelmatig gemeten of leerlingen groei laten zien ten aanzien van hun leesvaardigheid en woordenschat? Wordt er met die informatie iets gedaan?

Het verbeteren van je examenresultaten bij taal is een kwestie van een lange adem, en begint eigenlijk al in de brugklas. Door het opzetten van een goed doordachte leesvaardigheidsleerlijn, gekoppeld aan een heldere toetsingssystematiek krijg je de leerling goed in beeld en kun je vroegtijdig bijsturen in het leerproces. Juist bij taal wil je aan het eind niet meer een grote uitslaande brand in bedwang hoeven houden, maar wil je in een vroeg stadium vonken doven. Dat vraagt kennis, kunde, onderlinge afstemming en een gedegen beleid.

Investeer nu om te voorkomen dat die zwakke lezer volgend schooljaar bij de eindexamens toch wéér het haasje is. Dan maken we een stuk van de huidige profetische luchtfietserij toch waar!

Trainingen CPS Academie

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verbeteren van onderwijs aan leerlingen in de moderne vreemde talen? Neem dan contact met Koos van 't Hul, k.vanthul@cps.nl of bel 06-30 710 240.

 

 

Plaats een reactie

Over de auteur

Koos van 't Hul.jpg

Koos van 't Hul

Koos van ’t Hul is adviseur bij CPS. Zijn expertise ligt op het gebied van taal en taalbeleid bij Nederlands en de vreemde talen, taaldidactiek en leesmotivatie.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan