Sluiten

Zoeken in de website

Ons team

Els Loman

Els Loman

Adviseur en trainer Telefoon: 06 21 500 643 LinkedIn: Els Loman


 “Kinderen, jongeren en volwassenen laten groeien in wie ze willen of kunnen zijn.”

Expertise

 • Trainer/coach persoonlijk en professioneel leren en ontwikkelen
 • Trainer/coach 7 Habits Covey & The Leader in me (TLIM)
 • Trainer/coach persoonlijk & onderwijskundig leiderschap
 • Trainer/coach  teamontwikkeling & vaksecties Nederlands en moderne vreemde talen
 • Coach professionalisering leidinggevenden
 • Trainer/coach pedagogische en didactische docentvaardigheden

Ervaring

 • Projectleider taalbeleid en leesbevordering.
 • Projectleider meerjarige taal-en leesverbetertrajecten in o.a. de gemeente Amsterdam, Enschede en Apeldoorn.
 • Programmamanager Doorlopende leerlijnen taal en Passend onderwijs
 • Projectleider praktijkonderzoek en innovatief onderwijs, zin in leren.
 • Ontwerper, trainer en coach van trainingen op het gebied van taal en lezen, motivatie en didactisch handelen in primair en voortgezet onderwijs en in de CPS-academie.
 • Praktijkonderzoeker, ontwikkelaar en trainer van: Kinderen met speciale rechten.
 • Projectleider taalontwikkeling jonge kind: de Taallijn en VVersterk.
 • Orthopedagoog: jongeren met adhd en/of autisme.
 • Mentor in het voorgezet onderwijs.
 • Docent Frans in het voortgezet onderwijs..

Blogs

Publicaties

 • Bekijk ook mijn publicaties en producten.

  Bij de publicaties heb ik ook een bijdrage geleverd aan de publicatie 

  • Motivatie is een werkwoord.
  • Handboek technisch lezen
  • Lezen, denken, begrijpen.
  • Teksten in de maak
  • Meer dan woorden leren

> Terug naar Ons team