Sluiten

Zoeken in de website

Van lesobservaties naar ontwikkeling: 4 tips voor teamleiders

Van lesobservaties naar ontwikkeling: 4 tips voor teamleiders

Heel wat scholen die meer grip willen krijgen op de kwaliteit van de les, werken inmiddels met de LesobservatieApp. Een online tool waarin belangrijke kwaliteitsindicatoren vertaald zijn naar vragen over concreet en waarneembaar gedrag en het effect hiervan op leerlingen. Als teamleider observeer en waardeer je hiermee gedrag tijdens de les. De resultaten zijn direct inzichtelijk en kun je desgewenst na de les met de betreffende docent bespreken. Handig dus. Maar hoe kun je met die resultaten een docent nou echt verder laten groeien in zijn vak? In dit blog geef ik vier tips.

In “De Staat van het Onderwijs” concludeerde de onderwijsinspectie onlangs dat op scholen met bovengemiddelde resultaten het onderwijs wordt vormgegeven door sterke teams en schoolleiders en dat er veel aandacht is voor professionalisering en verbetering. Lesobservaties verschaffen de inzichten om die professionalisering en verbetering tot stand te brengen.

Echter, een losse observatie laat natuurlijk nog geen ontwikkeling zien en wanneer docenten een observatie vooral ervaren als een beoordeling of inspectie, zal de focus niet op persoonlijke groei komen te liggen. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat lesobservaties structureel deel uitmaken van het ontwikkelingsbeleid en docenten nauw te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. De volgende tips helpen je daarbij.

Tip 1. Vergelijk meerdere observaties

Als je meerdere lessen van dezelfde leraar met de LesobservatieApp observeert, zie je aan de hand van een staafdiagram in een oogopslag waar iemand staat en wat er is veranderd sinds de vorige observatie. 


Tabel uit de LesobservatieApp: de resultaten van meerdere lesobservaties staan naast elkaar

Zo zie je bijvoorbeeld of de docent stappen heeft gemaakt in zijn rol als Gastheer door bij de opening van de les duidelijk aanwezig te zijn of leiderschap te tonen waardoor de leerlingen zijn instructies goed opvolgen. De docent kan zelf natuurlijk direct meekijken.

  
Gebaseerd op de 5 rollen van de leraar

De kwaliteitsindicatoren die je met de LesobservatieApp in kaart brengt, zijn gebaseerd op de vijf rollen van de leraar. Deze rollen zijn ontstaan door goed te kijken naar het gedrag van leraren die ruim boven het gemiddelde scoren en de indicatoren waar de Inspectie op stuurt. De rollen bieden leraren veel houvast omdat elke rol is beschreven in concreet gedrag. De LesobservatieApp geeft leraren inzicht in de mate waarin ze een rol beheersen en aan welke competenties ze nog zouden willen werken.
     


Tip 2. Laat je uitnodigen voor een gerichte observatie

Docenten weten zelf heel goed waar ze beter in willen worden. Het is voor hen heel stimulerend om zelf de focus van een lesobservatie te kunnen bepalen. Als teamleider kun je dan ook aanbieden om heel gericht naar het onderdeel van de les of de rol te kijken waarin men wil groeien. Bijvoorbeeld de rol van Afsluiter aan het einde van de les: worden de leerdoelen geëvalueerd, wordt de les samengevat en welke feedback krijgen de leerlingen (of geven ze elkaar)?

Op deze manier ligt het eigenaarschap van de ontwikkeling automatisch bij de docent zelf. Daarnaast zul je als teamleider minder gezien worden als beoordelaar en meer als iemand die helpt bij zijn of haar ontwikkeling.

De LesobservatieApp biedt je de gelegenheid om heel gericht te kijken en flitsbezoeken te doen. Je bepaalt steeds zelf wat je invult of leeg laat. Samen kun je er ook voor kiezen om de observatie ‘voor eigen gebruik’ te houden. De observatie zal dan niet terug te zien zijn in de overzichten. Alleen de observator en leraar krijgen het verslag onder ogen.

Een observatie kan ook alleen voor eigen gebruik worden gedaan.

   

    

    

   

Tip 3. Vraag de leraar zelf te reflecteren

Ook wanneer je de docent vraagt zelf (kort) te reflecteren op de geobserveerde les, stimuleer je dat eigenaarschap. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, in de praktijk schiet het er dikwijls bij in. Om dit voorkomen, raad ik aan de eigen reflectie op te nemen als vast onderdeel in het ontwikkelportfolio of in de gesprekscyclus.

Tip 4. Verbind en verbreed

Wanneer je de andere docenten in je team op dezelfde wijze observeert, krijg je goed zicht op de verschillende kwaliteiten en individuele ontwikkelpunten. In de LesobservatieApp kun je als teamleider de resultaten op zowel individueel, team- als vakgroepniveau bekijken. Een ideale volgende stap is om de docenten aan elkaar te koppelen en met de LesobservatieApp elkaars lessen te laten observeren.

De LesobservatieApp. Iets voor uw team?

Wil je meer halen uit de Lesobservatieapp? Neem gerust contact met me op.
Ken je de LesobservatieApp nog niet? Dan is het misschien handig om te weten dat je een gratis proefperiode aan kunt vragen.   

Plaats een reactie

Over de auteur

Guido van den Brink 2022.jpg

Guido van den Brink

Guido is (team)Coach en leidt leraren op tot Schoolcoach. Daarnaast is hij Covey-trainer en begeleidt scholen bij het versterken van de samenhang en het leiderschap in vaksecties.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan