Spring naar mobiele navigatie

Rekenen in het basisonderwijs

Rekenen

in het basisonderwijs

Rekenvaardigheid helpt leerlingen bij hun functioneren in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij het berekenen van korting of bij het koken. Maar rekenen legt ook de basis voor wiskunde op de middelbare school. Daarom is het van belang dat ieder kind goed leert rekenen. Maar hoe maak je het rekenonderwijs effectief voor elke leerling? En hoe houd je zicht op de rekenontwikkeling van jouw leerlingen?
Neem contact op
Rekenen home.png

Zes kenmerken van effectief rekenonderwijs

Uit onderzoeksliteratuur en onze jarenlange ervaring met verbetertrajecten in het onderwijs blijkt dat effectief (reken)onderwijs zes kenmerken heeft:

  • Doelgericht
  • Beredeneerd aanbod
  • Effectieve instructie
  • Tijd en extra tijd
  • Differentiatie
  • Monitoren

Bij CPS ondersteunen we scholen op al deze zes aspecten van effectief rekenonderwijs: het bepalen van de juiste doelen, het realiseren van een passend aanbod, didactiek, efficiënt gebruik van de rekentijd, differentiatie tijdens de rekenles en monitoring. Dit doen we met advies en begeleiding op scholen zelf en tijdens trainingen in onze academie.

Blijvend effectief rekenonderwijs

Aangezien iedere school anders is, is onze begeleiding dat ook. We leveren maatwerk om aan te sluiten bij de vraagstukken die spelen bij jou op school en ondersteunen bij visievorming. We voorzien schoolteams van de juiste middelen, gericht op duurzaamheid en borging voor de toekomst, zodat leerkrachten hun vakkennis vanuit een gezamenlijke visie en ambitie in de praktijk gaan toepassen. 

Betere rekenresultaten op jouw school

Door te investeren in effectief rekenonderwijs bij jou op school krijg je een doorgaande lijn, meer zicht op de (reken)ontwikkeling bij jouw leerlingen en een hogere leeropbrengst. Kijk daarvoor ook eens bij de informatie hieronder over bijvoorbeeld rekeninstructie, blokvoorbereiding en de doorlopende leerlijn rekenen.

Lees meer over:

Boek

over rekenonderwijs

Cover_Sterke-Rekenaars

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website