Spring naar mobiele navigatie

Taalbeleid en schoolontwikkeling

Taalbeleid en schoolontwikkeling

Onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen schoolsucces en de taalvaardigheid van leerlingen. Soms gaan de examenresultaten van verschillende vakken al jaren achteruit, voordat duidelijk wordt dat gebrekkige taalvaardigheid een belangrijke oorzaak is. Veel leerlingen hebben tegenwoordig moeite met lezen van langere en complexere teksten en met schrijven van werkstukken of verslagen.
Neem contact op

Schoolbreed 

Het vergroten van taalvaardigheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de docent of vaksectie Nederlands. Voor een goede taalontwikkeling is integratie in alle vakken vereist en draagvlak door de gehele school. Een brede aanpak is dus nodig. Met een goed taalbeleidsplan zorg je dat de taalvaardigheid op niveau komt en blijft.

Doorlopende leerlijn 

Om einddoelen te kunnen behalen, heb je een helder beeld nodig van de doorlopende leerlijn taal. Je stelt vakoverstijgende doelstellingen en doelen per vak. Pas als je weet waar je naartoe wilt, kun je de juiste keuzes maken en prioriteiten stellen.

Ondersteuning en begeleiding 

CPS ondersteunt scholen in de ontwikkeling van taalbeleid als onderdeel van schoolontwikkeling. We helpen het taalbeleidsplan te ontwikkelen en met het benodigde draagvlak te implementeren in alle vaksecties. Vertegenwoordigers van de verschillende vaksecties nemen ook zitting in de tijdelijke regiegroep taalbeleid.   

Eerst analyseren we de vakspecifieke talige problemen van de leerlingen. Vervolgens bepalen we hoe de vaksecties aandacht kunnen besteden aan de doorlopende leerlijn taal en de beoogde taalvaardigheidsniveaus. Vanaf de start van het traject denken we na over hoe we alle acties en afspraken duurzaam kunnen waarborgen in het schoolplan en de vaksectieplannen. 

Trainingen

over taalbeleid

Blogs

over taalbeleid

Taalbeleid bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan Leiden

Veel docenten overschatten de woordenkennis van leerlingen. Bij het Bonaventuracollege (mavo-havo-vwo) zijn de ogen sinds vorig jaar geopend en richten alle docenten zich actief op taalvaardigheid. “Want pas als leerlingen bij elk vak ondergedompeld worden in taal, zal hun taalvaardigheid toenemen”, meent Barbera van Haeften, sectievoorzitter en docent Nederlands.

Verder lezen

Structureel betere resultaten met schoolbreed taalbeleid en lezen in het vo/vmbo

Op steeds meer scholen in Nederland wordt het al ingevoerd: twee keer per week lezen alle leerlingen en docenten tegelijkertijd twintig minuten; onafhankelijk van welk vak de leerlingen op dat moment hebben. Dit is een van de manieren om het vrij lezen te stimuleren en taalvaardigheid te verbeteren. Gezien de steeds slechter wordende leesresultaten geen overbodige luxe.

Verder lezen

Naar gemotiveerde en vaardige lezers. Een andere kijk op leesonderwijs met CORI.

Leerlingen die zich onderdompelen in een wereld waarbinnen zij, geactiveerd door geprikkelde nieuwsgierigheid, kennis opdoen en tegelijkertijd werken aan hun taalvaardigheid. Idealistisch? Niet volgens Concept-Orientated Reading Instruction, beter bekend onder de afkorting CORI. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak succesvol is. 

Verder lezen

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact met Els.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website