Spring naar mobiele navigatie

Doorlopende leerlijn taal in het po

Doorlopende leerlijn taal

Taal is voorwaarde om te kunnen leren. Maar het leren van taal is behalve een middel eerst ook een doel op zich. Wat als kinderen in groep 5 niet goed genoeg blijken te kunnen lezen en schrijven? Of als ze aan het einde van de basisschool niet op het gewenste niveau zitten? Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen niet (meer) op het niveau leest dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Het aanleren en vasthouden van taalvaardigheid vraagt dus om onze voortdurende aandacht.
Neem contact op
Doorlopende leerlijn.jpg

Ambities 

Het is gezien het bovenstaande niet verwonderlijk dat scholen veel aandacht hebben voor de groei van kennis en vaardigheden in de doorlopende leerlijn. Ze willen deze groei kunnen laten zien en verantwoorden. Het nieuwe onderwijsresultatenmodel geeft ruimte om eigen ambities te formuleren. Het is mooi als ieder teamlid zijn bijdrage aan de doorlopende leerlijn koppelt aan de ambities van de school.

Doelgerichte keuzes 

Doelgerichte keuzes maken in het taalonderwijs vergroot de effectiviteit ervan. Het uitstroomprofiel eind groep zes geeft bijvoorbeeld houvast voor keuzes. Door kinderen op basis van hun profiel en de doorlopende leerlijn vooral die leerstof aan te bieden die bij hun niveau past, kunnen ze effectiever leren dan wanneer ze álle stof aangeboden krijgen. Ook als je bijvoorbeeld het boek van je methode niet uit krijgtis het belangrijk om keuzes te maken op basis van de doorlopende leerlijn.

Training en begeleiding 

Wil je met je team de kennis over de doorlopende leerlijn taal, de referentieniveaus of passende perspectieven vergroten? Zoek je hulp bij het vaststellen en realiseren van je ambities op het gebied van taalonderwijs? Bij het opstellen van je taal- en leesbeleidsplan? CPS biedt begeleiding op maat, de leergang Leescoach en leesspecialist en trainingen om doelgericht keuzes te leren maken binnen de leerroute taal.  

Kijk ook bij de andere taalthema's

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

CPS boek

Focus op het schrijfproces - Leerlingen begeleiden in schrijfvaardigheid

Focus op het schrijfproces

Auteur: Els Loman, m.m.v.: Jeroen Aarssen en Heleen Strating
Verschenen: oktober 2022

Dit praktische basisboek helpt docenten in het po en vo het schrijfonderwijs effectief in te richten. De  auteurs laten je zien hoe je leerlingen begeleidt en motiveert in hun schrijfproces aan de hand van het  vijffasenmodel. Het vijffasenmodel is zo opgezet dat leerlingen zich gaandeweg het schrijfproces  zelfregulerende vaardigheden eigen maken. Aandacht voor dit proces heeft een positief effect op de kwaliteit van het schrijfproduct. En dat ontdekken je leerlingen ook.

Meer informatie en bestellen

Blogs

over taalonderwijs

Begrijpend lezen begint bij de noodzaak tot lezen

Hoe zit het als leerkracht met uw eigen motivatie rondom begrijpend lezen? Lukt het u om uw leerlingen te motiveren om met een tekst aan de slag te gaan of worstelt u hier misschien zelf ook mee en kunt u eigenlijk ook niet goed uitleggen waarom leerlingen in uw groep de teksten van een methode moeten lezen?

Verder lezen

Waarom je dit jaar het schrijven van teksten wel op je lesrooster moet zetten

Teksten schrijven, wat moet je daar als leerkracht nu precies mee? Natuurlijk worden er verhaaltjes over de zomervakantie geschreven en ook de verlanglijstjes met Sinterklaas sla je heus niet over. Maar instructie geven over hoe dit moet, leerlingen feedback geven op het schrijfproces en het daarna laten herschrijven? Nee, meestal verdwijnen deze verhalen in de schriften van de leerlingen en worden ze door niemand meer gelezen.

Verder lezen

Taal als kruipolie voor leren, onzichtbaar maar essentieel

Uit “De staat van het onderwijs” blijkt dat het huidige taal-en leesonderwijs nog volop aandacht vraagt van scholen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Hoewel de focus verschilt, blijft het in beide sectoren een klus om de taalvaardigheid van de leerling optimaal te stimuleren. Vooral de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen op taal en teksten spelen daarbij een grote rol. 

Verder lezen

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem contact op met Naomi, Lilian, Jeroen of Daniëlle

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website