Spring naar mobiele navigatie

Thematisch begrijpend lezen

Thematisch begrijpend lezen

De leesmotivatie van kinderen daalt volgens onderzoek al jaren. Vanaf groep 5 al hebben leerlingen minder zin in lezen. Korte berichten gaan wel, maar bij een langere en moeilijkere tekst haken ze af. In het traditionele onderwijs lijkt het toepassen van strategieën als voorspellen en verwijswoorden herkennen belangrijker te zijn geworden dan het daadwerkelijk begrijpen waar de tekst over gaat. Hoe verander je dat?
Neem contact op
Thematisch begrijpend lezen.jpg

Begrijpend lezen integreren 

In andere Europese landen is begrijpend lezen geen apart vak. Daar is het geïntegreerd in andere vakken. Iets waarvan wij het nut in Nederland inmiddels ook inzien. Door teksten te gebruiken die kinderen voor andere vakken moeten leren, zijn ze direct meer gemotiveerd. Nu besteden leerkrachten veel tijd aan aparte onderdelen zoals woordenschat, begrijpend lezen, stelopdrachten en wereldoriëntatievakken. Als je deze samen neemt, kun je een langere periode met een thema aan de slag en leren de kinderen meer.  

Eigen inbreng van leerlingen 

Kinderen zijn nieuwsgierig van aard. Als je ze vraagt wat ze willen weten over een bepaald onderwerpkomen ze met allerlei vragen. Je betrekt ze hiermee bij het leerproces. Laat ze vervolgens zelf de antwoorden opzoeken en opdrachten maken om de gevonden informatie te verwerken. Omdat ze de teksten nodig hebben om de antwoorden te vinden, zijn ze vanzelf gemotiveerd om te gaan lezen. De strategieën passen ze toe om de tekst te begrijpen: als middel en niet als doel op zich

Tekst centraal 

CPS helpt scholen om begrijpend lezen te integreren in de zaakvakken. Een manier waarbij de inhoud van de tekst en het begrip daarvan centraal staat. We gebruiken daarvoor een raamwerk waarbij de uitgangspunten bijvoorbeeld zijn: 

  • authentieke en relevante teksten
  • rijke en brede thema’s
  • ruimte voor eigen inbreng van de leerling
  • samenwerking tussen leerlingen 

Kijk ook bij de andere taalthema's

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Blogs

over taalonderwijs

Lezen om te leren. Aan de slag met de CORI-aanpak.

In het huidige onderwijs staat het taalonderwijs te veel op zichzelf en wordt het te weinig geïntegreerd met de zaakvakken. Begrijpend lezen is echter een complex proces dat gaat over het tot stand brengen van verbindingen binnen de hersenen waarbij leerlingen lezen om te leren. Daarom maakt deze school voor begrijpend lezen gebruik van CORI-lezen (Concept-Oriented Reading Instruction).

Verder lezen

Begrijpend lezen begint bij de noodzaak tot lezen

Hoe zit het als leerkracht met uw eigen motivatie rondom begrijpend lezen? Lukt het u om uw leerlingen te motiveren om met een tekst aan de slag te gaan of worstelt u hier misschien zelf ook mee en kunt u eigenlijk ook niet goed uitleggen waarom leerlingen in uw groep de teksten van een methode moeten lezen?Verder lezen

Taal als kruipolie voor leren, onzichtbaar maar essentieel

Uit “De staat van het onderwijs” blijkt dat het huidige taal-en leesonderwijs nog volop aandacht vraagt van scholen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Hoewel de focus verschilt, blijft het in beide sectoren een klus om de taalvaardigheid van de leerling optimaal te stimuleren. Vooral de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen op taal en teksten spelen daarbij een grote rol. 

Verder lezen

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op Naomi, Lilian, Jeroen, Daniëlle

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website