Nederlands vo

Nederlands

in het voortgezet onderwijs

Jongeren in Nederland lezen steeds minder. Op leesvaardigheid en leesmotivatie scoren ze slechter dan in de landen om ons heen. Kinderen lijken lezen niet meer leuk te vinden en zich er niet meer toe te kunnen zetten. Langere en complexere teksten vinden ze moeilijk te begrijpen en een goed verslag of werkstuk schrijven is vaak een worsteling.
Neem contact op
thema nederlands.jpg

Taal essentieel 

Beheersing van de Nederlandse taal is enorm belangrijk. Door te lezen en luisteren verwerf je kennis, leer je andere werelden kennenleef je je in andere mensen in. Taal heb je nodig om te denken, om je mening te geven. Om begrepen te worden en anderen te begrijpen. Kortom: om contact te maken en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zeker in de kenniseconomie van Nederland is taal essentieel

Motivatie

Om jongeren te motiveren hun taalvaardigheid te verbeteren is het hoog nodig dat het vak Nederlands leuker en moderner wordt. Gebruik actuele thema’s uit de leefwereld van jongeren. Zet digitale tools in. Geef ze autonomie: laat ze boeken lezen in hun eigen tempo. Zonder de verplichte saaie opdrachten. Maar hoe toets je dan of ze het gelezen hebben? Laat ze bijvoorbeeld zelf eens een opdracht bedenken. Boeken hoeven ook niet altijd literatuur te zijn. Informatieve boeken en biografieën spreken sommige leerlingen veel meer aan.

Samenhang en relevantie 

Taalvaardigheid groeit als je de verschillende vaardigheden combineert: lezen, luisteren, spreken en schrijvenLaat leerlingen daarom iets lezen en daar een presentatie over geven. Of een verslag schrijven van een podcast. Gebruik inhoud uit andere vakken en onderwerpen die samenhangen met bijvoorbeeld burgerschap. Als leerlingen begrijpen waarom ze iets moeten lezen of schrijven, zijn ze meer gemotiveerd.

Doorlopende leerlijn  

De doelstellingen en het huidige aanbod van het taalonderwijs liggen soms ver uit elkaar. Omdat taalontwikkeling cumulatief is, je bouwt voort op het voorgaandeis het van groot belang de doorlopende leerlijn als uitgangspunt te nemen. Om per jaar doelen te stellen en te zorgen voor een goede aansluiting tussen de leerjaren.

Advies en begeleiding 

CPS kan scholen, vaksecties en docenten Nederlands begeleiden bij de ontwikkeling van een goede doorlopende leerlijn Nederlands. En leerlijn die gekoppeld is aan andere vakgebieden en ontwikkelingen zoals burgerschap en curriculum.nu. We geven trainingen over hoe je meer samenhang en relevantie aanbrengt in het taalonderwijs en hoe je leerlingen motiveert. We baseren onze werkwijze op onze ervaringen en op wetenschappelijk onderzoek. 

Bekijk onze taalthema's

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact met Els of Bob

Zoek in de website